• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny

Zakres projektu obejmuje demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk łącznie z wymianą źródła ciepła na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej - zakup i montaż kotła/pieca zasilanego gazem lub biomasą w postaci pelletu wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej, elektrycznej do współpracy z nowym źródłem ciepła.

 

Projektu dotyczy zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność Grantobiorcy i zlokalizowanych na terenie gminy Lędziny - docelowo montaż 47 kotłów gazowych i 3 kotły na biomasę.

 

Koszty kwalifikowane 632 240,00 zł

Dofinansowanie ogółem 600 628,00


 

Wzory dokumentów do odbioru inwestycji


 


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov