• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny

Logotypy - Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny

 

Gmina Lędziny pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Projekt zakłada wykonanie w 80 budynkach mieszkalnych na terenie miasta Lędziny mikroinstalacji fotowoltaicznych. Projekt realizowany jest w formule projektuj i buduj, zamówienie obejmie: zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym projektu dobrano 4 typy zestawów zależnych od przyporządkowanej mocy instalacji, która jest pochodną dostępnej powierzchni montażowej oraz zużycia rocznego energii:

- Zestaw typu A: moc kWp 2,04 - 5 zestawów

- Zestaw typu B: moc kWp 3,06 - 21 zestawów

- Zestaw typu C: moc kWp 4,08 - 26 zestawów

- Zestaw typu D: moc kWp 5,1 - 28 zestawów

Łącznie projekt obejmuje 80 zestawów.

Wydatki kwalifikowane w projekcie wynoszą 2 091 416,29 złotych, z czego dofinansowanie to kwota 1 777 703,84 złotych.

 

Przyjęte regulaminy w ramach programu:

1)     http://ledziny.pl/files/news/aktualnosci/820zarzdzenienr0050.546.pdf

2)     https://eurzad.finn.pl/gmledziny/server/pobierz_rejestry_zalacznik/875316 -> wersja aktualna

Wykonawcą zadania, dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznej jest firma Erato S.A. zlokalizowana przy ul. Fiołkowej 3, 52-200 Wysoka.

Za nadzór inwestycyjny jest odpowiedzialna firma ECOEN Consult Sp. z o.o. ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice.


 

Szanowni Państwo,

w związku z rzeczową realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny udostępniamy listę pracowników Wykonawcy głównego zadania projektowego (projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej) – firmy Erato Energy S.A., którzy w najbliższych 2 tygodniach będą przeprowadzać audyty u uczestników programu. Pierwsze audyty będą realizowane od najbliższego poniedziałku.

Firma ERATO ENERGY S.A., ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka

Dane osób, które będą się z Państwem kontaktować z ww. firmy w sprawie projektu instalacji:

Amadeusz Śmigielski tel. 500-068-209

Bartosz Ługowski tel. 668-540-520

Norbert Pietruk tel. 733-688-448

Mikołaj Ruszkowski tel. 536-596-048

Daniel Kosmalski tel. 733-017-285

Informujemy również, że uczestnicy projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny w ramach nowo instalowanej instalacji fotowoltaicznej w projekcie będą rozliczani na zasadzie net-billingu. Oznacza to, że energia elektryczna będzie sprzedawana oraz kupowana, a nie oddawana i odbierana. Wszystkie umowy w projekcie zostały zawarte po 31 marca 2022 roku, więc obowiązują nas nowe zasady rozliczania instalacji fotowoltaicznych. W sprawie informacji, związanych z nowym systemem rozliczania, tzw. net-billing odsyłamy do rządowej strony: https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-system-rozliczania-tzw-net-billing


Informacje


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov