• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Flaga i Godło Polski

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowany z państwowego funduszu celowego o nazwie Fundusz Solidarnościowy.

Dofinansowanie projektu: 171 360,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 171 360,00 zł.

 

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znaczmy stopniu niepełnosprawności.

Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 


Program w imieniu Gminy Lędziny realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
43-143 Lędziny ul. Lędzińska 47

Informacje w sprawie naboru:

tel. (32) 216 67 91, 216 71 35, 216 78 57

e-mail: mops@mopsledziny.pl

internet: www.mopsledziny.pl

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov