• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO LĘDZINY

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejks Eruopejski Fundusz Społeczny

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO LĘDZINY

 

Gmina Lędziny pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO LĘDZINY w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

 

Projekt będzie realizowany w Szkołach Podstawowych, podległych pod Gminę Lędziny. Realizacja zadania polegać będzie na wzroście dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 18 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Działania realizowane są od 01.09.2022 r. do 31.03.2023 r. i są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby, które wystąpiły podczas procesu nauczania w szkołach podstawowych na terenie Gminy. Projekt pozwoli zakupić potrzebny do edukacji sprzęt ICT, który pomoże zapewnić wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 18 uczniom z Ukrainy, będących na terenie Gminy Lędziny.

Wydatki kwalifikowane w projekcie wynoszą 69 705,00 złotych, z czego 62 734,50 złotych to dofinansowanie.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov