• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Lędzin – etap II

Gmina Lędziny pozyskała 339 970,82 zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

 

Przewidywana całkowita wartość projektu wyniesie 399 965,66 zł

 

Realizacja zadania polegać będzie na demontażu 364 opraw starego typu i montażu 334 opraw typu LED o mocach od 24 do 72W w 16 lokalizacjach na terenie Lędzin. Sumaryczna moc czynna oświetlenia zostanie zredukowana z 54,69 kW do 20,11 kW. Z kolei moc bierna zostanie obniżona z 7,46 do 0,60 kvar.

 

Inwestycja będzie realizowana w obrębie lokalizacja:

1. ul.Lędzińska

wymiana opraw:

- Quddle LED 72 W - 78 szt.

2. ul. Pokoju

wymiana opraw:

- Quddle LED 72 W - 40 szt.

- ISKRA ALFA LED 24 W - 18 szt.

3. ul. Zakole

wymiana opraw:

- Quddle LED 60 W - 7 szt.

4. Wiosenna

wymiana opraw:

- Quddle LED 48 W - 13 szt.

5. Strzyżówka

wymiana opraw:

- Quddle LED 60 W - 7 szt.

6. Gwarków

wymiana opraw:

- Quddle LED 72 W - 16 szt.

7. Fredry

wymiana opraw:

- Quddle LED 60 W - 13 szt.

8. Ekonomiczna

wymiana opraw:

- Quddle LED 60 W - 7 szt.

9. Prusa

wymiana opraw:

- Elba LED 33 W - 6 szt.

10. Hołdunowska

wymiana opraw:

- Quddle LED 72 W - 58 szt.

11. Szkolna

wymiana opraw:

- Quddle LED 48 W - 8 szt.

12. Kontnego

wymiana opraw:

- Elba LED 33 W - 12 szt.

13. Górnicza

wymiana opraw:

- Quddle LED 48 W - 4 szt.

14. Jemiołowa

wymiana opraw:

- Elba LED 33 W - 11 szt.

15. Kraszewskiego

wymiana opraw:

- Iskra Alfa LED 24 W - 10 szt.

16. Stadionowa

wymiana opraw:

- Quddle LED 48 W - 26 szt

 

 

Na skutek przeprowadzenia zaplanowanych prac nastąpi wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na przedmiotowych odcinkach, co ograniczy produkcję CO2 oraz PM10 na terenie Gminy Lędziny i zmniejszy problem niskiej emisji.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov