• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny

Baner z nazwami i logotypami funduszy

Gmina Lędziny pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lędzinyw ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracydla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom i eliminowanie zdrowotnych czynnikówryzyka w miejscu pracy, co ma służyć polepszeniu jakości życia pracowników. Grupą docelową są osoby pracujące w Gminie Lędziny. Założono zapewnienie pracownikom Urzędu Miasta Lędziny kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 76 pracowników.W projekcie zakłada się zadania tj. doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników. Realizacja projektu spowoduje wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Miasta Lędziny oraz wyeliminowanie niekorzystnych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, a także pogłębienie wiedzy u pracowników.

 

Wydatki kwalifikowane w projekcie wynoszą 320 875,00 złotych, z czego 272 743,75 złotych to dofinansowanie.

Tablica projektu
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov