• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Uporządkowanie gospodarki ściekowej

 

Wartość: 194 228 520 zł

Wysokość dofinansowania: 157 462 803 zł

Okres realizacji: 1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2014

 

Zakres rzeczowy:

  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Ziemowit" do przepustowości 2800 m3 na dobę oraz wyposażenie w system zdalnego sterowania i monitorowania stanów pracy zewnętrznych, istniejących przepompowni ścieków w zlewni oczyszczalni Hołdunów
  • Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach

- kanalizacja sanitarna: około 82km w systemie grawitacyjno - tłocznym wraz z niezbędnymi przepompowniami ścieków (77,2 km - sieć nowa, 4,8 km - sieć modernizowana)

- kanalizacja deszczowa: około 23 km nowej sieci w systemie grawitacyjnym z niezbędnymi separatorami ścieków zintegrowanych z osadnikami i wylotami brzegowymi.

  • Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego dla utrzymania sieci kanalizacyjnej

Kontrakty na budowę sieci kanalizacyjnych obejmą:

- Zadanie W2.1 - budowę sieci kanalizacyjnej i deszczowej - Lędziny i Smardzowice

- Zadanie W2.2 - budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej - Zamoście i Blych

- Zadanie W2.3 - budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej - Goławiec i Górki

- Zadanie W2.4 - budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej - Hołdunów

 

Liczba osób, które skorzystają z możliwości podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 10 070

Do kwot podanych na początku informacji należy dodać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 150 304 zł uzyskane w okresie od 30.05.2005 do 30.09.2006r. na opracowania dotyczące projektu.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov