• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Opieka wytchnieniowa edycja 2021

Gmina Lędziny przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania wynosi 53 856,00 zł zł.

 

Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach.

 

Celem programu jest wsparcie w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki, członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, rozwój ich osobistego potencjału oraz podniesienie kompetencji, a także wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia.

 

W Gminie Lędziny Program realizowany będzie w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i zostaną nim objęte 6 rodzin, zakwalifikowane na podstawie zgłoszeń i spełniające kryteria programu, tj. sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego lub nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 

Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, nad którą sprawuje opiekę wnioskodawca.


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej muszą złożyć następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności ważną przez cały okres świadczenia usługi,

 • klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

 • Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,

   


  Dokumenty należy dostarczyć do siedziby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 w godzinach urzędowania ośrodka tj. poniedziałki od 7.30 do 17.00 wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30 piątki 7.30 do 14.00 lub zapośrednictwem Poczty Polskiej lub skanu na adres e-mail: mops@mopsledziny.pl

   

  Bliższych informacji pod numerem telefonu 32 216-67-91, , w godzinach pracy Ośrodka, udzielą Pani Anna Szlachta lub Pani Agata Kukier.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov