• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

25 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru do pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie otrzyma ponad 2700 samorządów z całej Polski (czyli ok. 97% ogółu). W ramach tego programu, na dofinansowanie 10 zadań, Lędziny otrzymają  4,75 mln zł.

Samorządy mogły złożyć trzy wnioski, jeden do 5 mln zł, drugi do 30 mln zł i jeden powyżej 30 mln zł. Lędziny złożyły wnioski we wszystkich trzech kategoriach na łączną kwotę 73,5 mln zł. W skali kraju wpłynęło wniosków o wartości ponad 70 miliardów zł.

 

Przy podziale środków przyjęto zasadę proporcjonalności. Gminy takie jak Lędziny - do 20 tys. mieszkańców otrzymały wsparcie w wysokości od kilku do maksymalnie kilkunastu mln zł.

 

Komisja oceniająca zgłoszone wnioski przyznała naszemu miastu dofinansowanie w wysokości 95% na zadanie „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lędziny”. Jest to maksymalne dofinansowanie jakie można było uzyskać w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Realizacja tego zadania umożliwi zabudowę systemów fotowoltaicznych we wszystkich 4 lędzińskich szkołach podstawowych oraz we wszystkich 3 przedszkolach. Dodatkowo w Przedszkolu nr 1 - przy ul. Stadionowej zamontowana zostanie pompa ciepła. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu takie rozwiązanie zostanie także zastosowane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. Połączenie systemu fotowoltaicznego i pompy ciepła sprawdziło się i świetnie zdaje egzamin w budynku Urzędu Miasta.

 

Dzięki zabudowie systemów fotowoltaicznych na budynku ORS „Centrum” oraz na Placu Farskim spadną koszty utrzymania obu tych obiektów.

 

Na wszystkie te inwestycje z budżetu gminy trzeba będzie wydać zaledwie 5% ich wartości. Patrząc na rosnące ceny energii elektrycznej, można już zakładać, że pieniądze te zostaną spożytkowane jak najbardziej racjonalnie i przyniosą milionowe oszczędności w latach kolejnych.

 

Stosowanie odnawialnych źródeł energii i wymiana oświetlenia ulicznego na tańsze w utrzymaniu typu LED to spójne działania zmierzające do obniżenia kosztów bieżących ponoszonych przez nasze miasto. Zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na finansowanie innych zadań.

 

Za kilka tygodni ogłoszony zostanie nabór do następnej edycji Programu.

 

Szczegółowy wykaz inwestycji, które uzyskały 95% dofinansowania:

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov