• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny

Gmina Lędziny pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

 

Rzeczowy zakres obejmuje:


- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie dachu,
- wymianę stolarki i ślusarki zewnętrznej,
- roboty odtworzeniowe,
- montaż nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną i panelami fotowoltaicznymi,
- wykonanie instalacji wentylacji, c.o. i klimatyzacji;
- modernizację kotłowni wraz z montażem 1 pompy gruntowej i 4 pomp powietrznych wraz z wymiennikiem gruntowym poziomym i sterowaniem.

 

Wartość dofinansowania wyniosła 4 599 957,31 zł

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov