• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach - etap I

Gmina Lędziny realizuje projekt dofinanosowany z Funduszy Europejskich pod nazwą - Utworzenie mieszkań socjalnych przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach - etap I

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń byłego hotelu robotniczego na mieszkania socjalne. Zakres prac obejmuje wydzielenie i budowę lokali mieszkalnych w północnej części budynku, budowę klatki schodowej ewakuacyjnej i realizacje drogi pożarowej. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie w Gminie Lędziny 22 nowych mieszkań socjalnych dla co najmniej 74 mieszkańców.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i lokali socjalnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terene Gminy Lędziny.

 

1. Korzyści dla lokatorów mieszkań socjalnych:

- Dostęp do wyremontowanych, gotowych do zamieszkania lokali socjalnych, dla co najmniej 74 osób.
- Możliwość uczestnictwa w projekcie łączącym pomoc materialną z pracą socjalną, co znacznie podnosi szanse na odwrócenie niekorzystnej sytuacji życiowej w jakiej znajdują się potencjalni najemcy.
- Dostęp do narzędzi i okoliczności wspomagających proces znalezienia pracy, poprawy sytuacji życiowej i włączenia społecznego.

 

2. Korzyści dla Gminy Lędziny:


- Powiększenie zasobu mieszkań socjalnych w gminie o 22 lokale.
- Większa kontrola nad zjawiskiem „ruchu ludności”.
- Zwiększenie stopnia realizacji zadania własnego gminy w zakresie udostępniania lokali socjalnych.
- Poprawa wizerunku gminy, jako jednostki, która realizuje kompleksowe projekty społeczne.
- Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania.
- Podniesienie poziomu absorpcji funduszy europejskich o ponad 0,5 mln PLN.
- Umożliwienie realizacji projektu, którego kompleksowa realizacja bez dofinansowania będzie znacząco odłożona w czasie.
- Zmniejszenie kosztów odszkodowań z tytułu braku zapewnienia mieszkań socjalnych dla osób objętych eksmisją.

 

3. Korzyści dla mieszkańców Miasta:


- Poprawa warunków socjalnych w mieście.
- Wzrost bezpieczeństwa publicznego w sąsiedztwie lokali objętych projektem.
- Zmniejszenie nierówności społecznych.

 

 

Koszt projektu: 641 830,86 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 545 556,23 zł


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov