• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP"

Urząd Miasta Lędziny, informuje , ze złożony przez nas wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP" otrzymał dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Uruchomienie tej platformy ściśle powiązane jest z wdrażaniem w Urzędzie Norm ISO.

SEKAP - (skrót od nazwy System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) ,

jest innowacyjnym rozwiązaniem realizowanym na terenie województwa śląskiego, które ma na celu zwiększenie efektywności pracy urzędników, ułatwienie obywatelom i instytucjom kontaktu z urzędami administracji publicznej, umożliwienie świadczenia podstawowych usług administracyjnych drogą elektroniczną, a co za tym idzie - ograniczenie naszych wizyt w urzędach do minimum. Warunkiem korzystania z systemu jest jednak uzyskanie przez nas tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W ramach SEKAP-u uzgodnione zostały wspólne procedury załatwiania spraw (usług typu: sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej, limitowana działalność gospodarcza, podatki lokalne oraz wsparcie organizacji pozarządowych). Określono także jednakowe formularze elektroniczne, odpowiednie dla systemów obiegu dokumentów i weryfikacji podpisów elektronicznych. W ramach rozbudowanych modułów zagwarantowano m.in. bezpieczeństwo przepływu informacji, bezpieczeństwo płatności, przede wszystkim zaś - identyfikację obywatela.

W praktyce funkcjonowanie SEKAP-u polega na tym, że mieszkaniec Śląska loguje się do serwisu na stronie http://www.sekap.pl/, a ten przekierowuje go następnie na witrynę internetową z e-usługami urzędu gminy właściwego do ich załatwienia.

Kontakt z urzędem i wysyłanie wniosków w konkretnych sprawach umożliwia nam w ramach SEKAP-u internetowa PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH, czyli serwis PeUP. Za jego pośrednictwem sprawdzimy katalog usług świadczonych przez urzędy, obejrzymy spis ich adresów, złożymy odpowiednie wnioski urzędowe, sprawdzimy stan naszej sprawy (czyli etap jej załatwiania w urzędzie), a także odbierzemy korespondencję

Wszelkie formularze papierowe zostały zastąpione dokumentami elektronicznymi. Klienci muszą tylko wprowadzić do nich swoje dane, treść wniosku oraz inne informacje związane ze sprawą. Warto jednak pamiętać, że do wypełnienia i wysłania dokumentów niezbędna jest - rejestracja w systemie i posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W ramach Projektu do urzędu zostało dostarczone oprogramowanie:

  • System Obiegu Dokumentów

  • System Bezpieczeństwa

  • Platforma Formularzy Elektronicznych

  • System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego

  • Przyłaczenie do Platformy e-Usług Publicznych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz zakupione zostaną następujące elementy infrastruktury informatycznej: 

  •  urządzenia teleinformatyczne dla Centrum Przetwarzania Danych, gdzie zostanie zainstalowane oprogramowanie stworzone w ramach Projektu spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa tzn. serwer oraz urządzenia sieci teleinformatycznej

  • 15 komputerów o odpowiednich parametrach technicznych, skanery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej

  • czytniki kart elektronicznych i karty elektroniczne potrzebne dla właściwego wdrożenia podpisu elektronicznego

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov