• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Lędzinach

Gmina Lędziny podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na refundację części kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach”. Refundacja została przyznana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Obecnie trwa weryfikacja kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach celem dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i zapewnienia im warunków godnego rozwoju.

Budynek przedszkola został dostosowany do obowiązujących norm i przepisów. Budynek wzbogacił się o sale ćwiczeń ruchowych (niezbędnych dla rehabilitacji dzieci z wadami układu ruchowego), zamontowana została winda. Sanitariaty zostały przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, powstały nowe pomieszczenia dydaktyczne dla logopedy i pedagoga. W ten sposób dzieci mogą uczestniczyć w terapii w zaciszu przytulnych gabinetów, zamiast korzystać z tzw. „sal przejściowych”. Utworzona została ogólnodostępna strefa rekreacji, sprzyjająca rozwojowi psychomotorycznemu dzieci, otwarta dla wszystkich dzieci.

Projekt „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach” jest zgodny z celem ogólnym Priorytetu VIII RPO WSL Infrastruktura Edukacyjna – stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy oraz celem Działania 8.2 Uszczegółowienia RPO WSL Infrastruktura placówek oświaty – wzrost dostępności i poprawy warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Dzięki realizacji projektu poprawione zostały warunki rozwoju, kształcenia i dostępu do edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje w dłuższej perspektywie oddziaływanie projektu w postaci następujących celów ogólnych: poprawa efektów kształcenia na poziomie przedszkolnym, ułatwienie dostępu do zajęć przedszkolnych dzieciom niepełnosprawnym, realizacja założeń strategicznych w narodowych, regionalnych i lokalnych programach rozwoju edukacji i sportu, wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci niepełnosprawnych, zmniejszenie liczby dzieci niepełnosprawnych nie korzystających z edukacji przedszkolnej.

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować następujące: poprawa estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne, wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych ze słabym rozwojem lokalnej bazy edukacyjnej, poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola.

Całkowita wartość projektu wyniosła 5 734 161,61 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WSL wyniosło 4 319 527,89 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov