• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Obwieszczenia

pobierz plik pdf: „Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 24.03.2023r. o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” - rozmiar pliku: 720.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 720.4 KB

„Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 24.03.2023r. o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 503.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 503.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa 2 złączy kablowych ZK SN, budowa linii kablowych SN w celu ich połączenia z istniejącą siecią SN, budowa 4 słupów SN w Bieruniu przy ul. Dolomitowej i Lędzinach przy ul. Polnej, Poprzecznej w ramach realizacji zadania przebudowy fragmentu linii napowietrznej SN Lędziny – Rachowy na kabel ziemny wraz z wymianą stacji transformatorowych M0428 i M0541 na stacje kontenerowe – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.1.2023


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 410.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 410.3 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 18.11.2022r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.PT – Przebudowa linii SN Jaroszowice od st. M521 do M535 oraz przebudowa stacji M535” sygn. BN.6733.12.2022


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 491.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 491.5 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 31.08.2022r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej” sygn. BN.6733.10.2022


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie - rozmiar pliku: 408.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 408.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 1.08.2022r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa wodociągu przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach” sygn. BN.6733.9.2022


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 391 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 391 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6730.56.2022


 


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 3.9 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 3.9 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budowa punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszanek energetycznych z wykorzystaniem węgla własnego i z innych kopalń dla PGG S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit”  Lędziny ul. Pokoju – ul. Oficerska, sygn. BN.6730.66.2022


 


 


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „PT – Przebudowa linii SN Jaroszowice od st. M521 do M535 oraz przebudowa stacji M535” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6733.12.2022 - rozmiar pliku: 413.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 413.1 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „PT – Przebudowa linii SN Jaroszowice od st. M521 do M535 oraz przebudowa stacji M535” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6733.12.2022


 


 


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 416 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 416 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø90 PE przy ul. Karola Miarki w Lędzinach” Lędziny ul. Karola Miarki, sygn. BN.6733.20.2022


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: "budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Podmiejskiej w Lędzinach".


 


 

Obweszczenie Burmistrza Miasta Imielin w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Modernizacja dróg dojazdowych do garaży wraz z budową miejsc parkingowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej przy u. Hołdunowskiej w Lędzinach


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov