2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-08-13
Urząd Miasta Lędziny - Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż od 3 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania bezpośrednio w Wydziale lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce: Miasto/Edukacja/Stypendia szkolne, gdzie dostępny jest również nowy Regulamin udzielania pomocy materialnej.
2018-08-20
Już 26 sierpnia 2018 roku Burmistrz Miasta Lędziny oraz Radni Miasta VII kadencji zapraszają na DOŻYNKI gminne.
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Strona główna

Dożynki Gminne
2018-08-20

Już 26 sierpnia 2018 roku Burmistrz Miasta Lędziny oraz Radni Miasta VII kadencji zapraszają na DOŻYNKI gminne.

 

Szczegóły na Plakacie

 

Wybory Samorządowe 2018
2018-08-20

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu:

Informacja dla osób zakwalifikowanych do "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 2018 - 2020"
2018-08-17

Informujemy, że zgodnie z przyjętymi zasadami, wyboru kotła oraz Wykonawcy dokonuje mieszkaniec. Jednakże w trosce o jakość wykonanych prac oraz zgodnie z regulaminem programu wybrana przez mieszkańca firma wykonawcza musi zarejestrować swój udział w Programie u Operatora, celem wpisania na listę instalatorów.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-08-14

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z efektywnym energetycznie oświetleniem drogowym ul. Leśna.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-08-14

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Remont pomieszczeń sanitariatów i szatni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Ruszyła Sztafeta Niepodległości
2018-08-14

Wystrzał z armaty Bractwa Kurkowego ogłosił w Wiśle start ogólnopolskiej „Sztafety 100-lecia niepodległości”. Bierze w niej udział około 130 żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej. W sumie biegacze pokonają blisko 1 100 kilometrów. W ten sposób Wojska Obrony Terytorialnej uczczą setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019
2018-08-13

Urząd Miasta Lędziny - Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż  od 3 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania bezpośrednio w Wydziale lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce: Miasto/Edukacja/Stypendia szkolne,  gdzie dostępny jest również nowy Regulamin udzielania pomocy materialnej.

Płatność kartą płatniczą i telefonem w Urzędzie Miasta w Lędzinach.
2018-08-10

Od 25 lipca w Urzędzie Miasta w Lędzinach w kasie UM można dokonywać opłat kartą płatniczą lub telefonem komórkowym. Od teraz mieszkańcy mogą korzystać z możliwości bezpłatnego, bezgotówkowego płacenia za czynności administracyjne.

Kondolencje
2018-08-10

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Wilhelma Śmiłowskiego, Radnego pierwszej Kadencji Rady Miasta w Lędzinach w latach (1991-1994), który brał udział w tworzeniu komitetu założycielskiego, którego celem było stworzenie samodzielnej Gminy Lędziny. 

Dotacje sportowe na 2019 rok
2018-08-09

Urząd Miasta Lędziny - Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich i Współpracy  przypomina, że na podstawie Uchwały nr IV/23/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu… kluby sportowe działające na terenie gminy Lędziny mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2019.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach XVIII Obchodów Światowego Dnia FAS w Polsce pn.: „FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych”
2018-08-09

Dzień 9 września, godzina 9.09 jest chwilą, gdy na całym świecie rozpoczynają się obchody Dnia FAS. Jego celem jest promocja abstynencji wśród kobiet ciężarnych.

SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
2018-08-09

Około 130 żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej pobiegnie wzdłuż królowej polskich rzek w „Sztafecie 100-lecia niepodległości”. Startując ze źródeł i ujścia Wisły, po przebiegnięciu blisko 1 100 kilometrów zespoły spotkają się w Warszawie. W ten sposób Wojska Obrony Terytorialnej uczczą setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Koncerty Pod Chmurką
2018-08-09

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza wszystkich serdecznie na kolejny z cyklicznych "Koncertów pod chmurką" na Placu Farskim.  Serdecznie zapraszamy.

Letnie Kino pod chmurką
2018-08-09

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na Letnie kino pod chmurką.

Polska Orkiestra Muzyki Filmowej
2018-08-09

Zapraszamy na Koncert muzyki filmowej. Szczegóły w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach.

Terminy posiedzeń Rady Miasta VIII/2018
2018-08-07

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu sierpniu 2018 roku:

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
2018-08-07

Ostrzeżenie o upałach. Od dnia 07.08 do dnia 10.08.2018 prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-08-07

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Pełnienie funkcji Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2018-2019.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach Informuje
2018-08-07

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i innych osób przebywających w otoczeniu fontann ulicznych uprzejmie informuję, iż właściwe zachowanie w ich sąsiedztwie, przestrzeganie ustalonych przez zarządców regulaminów znacząco obniży ryzyko dotknięcia chorobami szerzącymi się poprzez kontakt z wodą znajdującą się w obiegu tego typu obiektów.

Mapa żłobków i klubów dziecięcych już działa!
2018-08-06

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Portalu Informacyjno-Usługowym „Emp@tia” uruchomiło mapę żłobków i klubów dziecięcych – narzędzie skierowane do rodziców dzieci w wieku do 3 lat służące do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Dodatkowo na mapie pokazywane są podstawowe dane instytucji – dane kontaktowe żłobka/ klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy placówka jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, informacja o liczbie miejsc oraz liczbie dzieci zapisanych.

Dostęp do mapy znajduje się pod linkiem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Zachęcamy do korzystania.

Informacja dla przedsiębiorców i innych instytucji na temat sposobu przystąpienia do projektu Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora w charakterze partnera.
2018-08-03

Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców i instytucje do przystąpienia w charakterze partnera do projektu Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora. Udział w projekcie wiąże się z nieodpłatnym przyznaniem osobom starszym tj. w wieku 60 lat lub więcej specjalnej oferty usług, ulg i uprawnień. Dokumentem legitymacyjnym jest ważny dowód osobisty potwierdzający możliwość skorzystania z projektu. Samo przystąpienie nie wymaga ponoszenia przez partnera dodatkowych nakładów finansowych i pozafinansowych.

Rozbudowa Parkingu przy ul. Gwarków - postępy prac
2018-08-03

Prace już ruszyły, w ramach projektu przewidziano rozbudowę istniejącego parkingu i powstanie 21 miejsc postojowych. Dodatkowo przewidziano wykonanie ciągów komunikacyjnych i utwardzeń umożliwiając sprawną komunikację pieszych. Planuje się również otworzenie terenów zielonych oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Ulica Sosnowa i Kwiatowa - postęp prac
2018-08-03

Gmina jest w trakcie robót w ramach projektu pn."Przebudowa dróg gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa", od sierpnia rozpoczęły się roboty w terenie. W ramach projektu powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, wraz z chodnikiem.  Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec września.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-08-02

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Przebudowa Stadionu MKS Lędziny.

Przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach
2018-08-02

Przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W sierpniu rusza II nabór Obywatel.IT – ponad 1 mln zł dla gmin na rozwój kompetencji cyfrowych
2018-07-31

W sierpniu ruszy drugi nabór projektów w konkursie “Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w śląskim i opolskim”. Gminy i organizacje z województwa śląskiego i opolskiego będą mogły starać się o granty w wysokości od 15 tys. do 150 tys. złotych na przeszkolenie mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. Łączna alokacja środków pieniężnych przeznaczona na granty w drugim naborze wyniesie ponad 1 mln zł.

Awaria PGK "Partner"
2018-07-31

Spółka PGK "Partner" informuje, iż z powodu problemów technicznych, nie działa w dniu dzisiejszym centrala telefoniczna. W razie problemów prosimy kontaktować się osobiście ADRES: 43-143 Lędziny ul. Lędzińska 47.

Budowa Przedszkola przy ulicy Paderewskiego - postęp prac
2018-07-31

W powstającej inwestycji zakończono etap robót murowych. Wykonawca przystąpił do wykonywania stropu który równocześnie będzie stanowił stropodach budynku przedszkola. Prowadzone są również prace w zakresie wykonawstwa sieci zewnętrznych tzn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

PLAC ZABAW PRZY UL HOŁDUNOWSKIEJ
2018-07-27

Zakończyły się prace związane z modernizacją starego placu zabaw. W ramach inwestycji wykonano demontaż starych urządzeń i montaż nowych. Podłoże wykonano z bezpiecznych syntetycznych mat przerostowych.

Jak przygotować się na nadejście upałów?
2018-07-26

Szanowni Mieszkańcy

w związku z nadchodzącą falą upałów prosimy o zapoznanie się z poniższym apelem

 

Wykonano boisko w ramach Budżetu Obywatelskiego
2018-07-25

W ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Budowa Boiska pomiędzy Centrum I i Centrum II oraz plac zabaw i edukacji leśnej na Góreczce” wykonane zostało boisko o wymiarach 18x9m zlokalizowane pomiędzy placem zabaw a siłownią na osiedlu Centrum I i Centrum II. Boisko zostało ogrodzone piłkochwytami oraz wyposażone w bramki z siatkami. Koszt inwestycji to 67 495,02 zł.

Gościnni szachiści
2018-07-25

Już po raz osiemnasty lędzińscy szachiści spotkali się z kolegami z drużyny Schachklub Altrip – by stoczyć polsko-niemiecki pojedynek. Tym razem niemieccy zawodnicy mogli chwalić tradycyjną polską gościnność; również dlatego że ci… pokonali drużynę gospodarzy.

Wesołe Miasteczko na "Stawiskach" w Lędzinach
2018-07-25

Już DZISIAJ od godz. 14:00 zapraszamy do Wesołego Miasteczka na lędzińskich Stawiskach

Szalone atrakcje już od:

25.07 - 27.07.2018 r. w godzinach od 14:00 do 22:00

29.07 - 29.07.2018 r. w godzinach od 10:00 do 22:00

Rabat w wysokości 50% na wszystkie karuzele dla dzieci do 16 roku życia posiadające karty wstępu w ramach programu "Zdrowe Lato 2018 r. w Lędzinach".

Święto policji w Bieruniu
2018-07-25

Uroczyste Święto Policji obchodziła Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu. Jak co roku podczas uroczystości mundurowi otrzymali awanse zawodowe oraz wyróżnienia. Policjanci zostali także wyróżnieni za najlepsze wyniki.

Koncerty pod chmurką
2018-07-24

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza wszystkich serdecznie na kolejny z cyklicznych "Koncertów pod chmurką" na Placu Farskim.  Serdecznie zapraszamy.

Wakacje z MOK 2018
2018-07-24

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach serdecznie zaprasza na Wakacje !

Wesołe Miasteczko na "Stawiskach"
2018-07-24

Już od dnia 25.07.2018 (środa) bawimy się w lunaparku "HONZA" na "Stawiskach" w Lędzinach, a 29.07.2018 (w dniu odpustu w parafii pw. św. Anny w Lędzinach) moc dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy!

 Dziś jest Dzień Policjanta
2018-07-24

Z okazji Święta Policji składamy wszystkim funkcjonariuszom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w pełnieniu zaszczytnej a zarazem trudnej służby w Policji. Niech służba jaką wykonujecie dla społeczeństwa, stanie się źródłem satysfakcji i szacunku społecznego.

Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku
2018-07-23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że z dniem 31 lipca 2018 roku mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku: za rolników, małżonków i domowników.

LXII NADZWYCZAJNA SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-07-23

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018, poz.994 z późn.zm.)zwołuję na dzień 24 lipca 2018r., o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

POSIEDZENIE POŁĄCZONYCH KOMISJI STAŁYCH
2018-07-23

PORZĄDEK POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH KOMISJI STAŁYCH w dniu 24.07.2018 r., godz. 15:00

Zapraszamy do zapoznania się z portalem budowlaneABC
2018-07-19

Celem portalu jest pokazanie często trudnych tematów związanych z budownictwem w sposób prosty. Jeżeli szukasz informacji o budowie lub remoncie domu w części Praktyczny poradnik inwestora znajduje się grafika budynku. Możesz na niej znaleźć informacje co trzeba zrobić, aby np. wymienić okna lub ocieplić budynek.

Dzięki przykładom uzupełnionych wniosków otrzymasz wsparcie przy rozpoczęciu Twojej inwestycji.

Zachęcamy do skorzystania z tych i wielu innych informacji, jakie oferuje portal  https://budowlaneabc.gov.pl

ZAWODY WATER CHALLENGE
2018-07-19

Już w najbliższą niedzielę 22.07.2018 r. Zapraszamy na zawody wyłaniające najlepszych zawodników pokonujących tory wodne w najkrótszym czasie.
Szczegóły w Ośrodku Rekreacyjno Sportowym "CENTRUM".

Harmonogram zajęć promujących Zdrowy Styl Życia
2018-07-19

Harmonogram zajęć promujących Zdrowy Styl Życia na okres 16.07 – 31.07. 2018 r. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do aktywnego wypoczynku podczas tegorocznych wakacji. Poniżej przedstawiamy harmonogram „Zdrowe Lato 2018 w Lędzinach w miesiącu lipcu i sierpniu” dla dzieci i młodzieży.
„ZDROWIE MAM BO O SIEBIE DBAM”
http://www.centrumledziny.pl/aktualno%C5%9Bci

Awaria systemu "Źródło"
2018-07-18

Awaria systemu "ŹRÓDŁO" o której informowaliśmy w dniu 17.07.2018r. została usunięta.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-18

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Matejki. 

BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
2018-07-18

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Środowiska w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. z 2018 r. poz. 118) ogłoszono, że datą utworzenia  REJESTRU podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r.

Awaria systemu "Źródło"
2018-07-17

W związku z ogólnopolską awarią systemu "ŹRÓDŁO" przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie informujemy, że wnioski składane do Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich są przyjmowane bez problemu. Niezwłocznie po usunięciu awarii poinformujemy Państwa na stronie internetowej.

Akcenty Lędzińskie na Trutowisku Murcki XVII święto śląskich pszczelarzy
2018-07-13

Już po raz siedemnasty w lesie murckowskim, ponad trzy kilometry od lędzińskiego osiedla Zamoście, spotkali się śląscy pszczelarze, by uroczyście obchodzić swoje doroczne święto. Oficjalna część spotkania odbyła się w niedzielę, 8 lipca, w ośrodku szkoleniowo-hodowlanym Trutowisko-Murcki.

Skwer przy ul. Fredry
2018-07-13

Zakończyła się inwestycja przy ul. Fredry związana z zaadaptowaniem obszaru zielonego na skwer i miejsca parkingowe. Na terenie zostało utwardzone podłoże, na którym w kolejnych etapach zostały posadzone drzewa i krzewy.

Postęp prac przy budowie węzła „Olszyce”
2018-07-13

13 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące część wykonanych prac związanych z powstającą w Lędzinach inwestycją jaką jest węzeł komunikacyjny „Olszyce”. Przebieg inwestycji przebiega zgodnie z planem, a planowany termin ukończenia węzła to koniec października 2018 roku.

LXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-07-12

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.)zwołuję na dzień 17 lipca 2018r., o godz. 1530wUrzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINYVII KADENCJI.

POSIEDZENIE POŁĄCZONYCH KOMISJI STAŁYCH
2018-07-12

PORZĄDEK POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH KOMISJI STAŁYCH w dniu 17.07.2018 r., godz. 15:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-10

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Wykonanie projektu parkingu na działce nr 719/8.

Zbiornik Olszyce
2018-07-10

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości korzystania w celach rekreacyjnych ze zbiornika "Olszyce" informujemy, że Radny Miasta Lędziny Hubert Handy podjął ku temu działania. Przedstawiamy informację jaką otrzymał od KWK Piast-Ziemowit.

MEN ogłasza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży
2018-07-09

Rusza nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br.

Ruszył projekt! „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”
2018-07-09

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.

I nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”
2018-07-09

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Portal budowlaneABC
2018-07-09

Został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-09

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Wykonanie projektu budowy łącznika drogowego między ul. Lędzińską i ul. Pokoju

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, przy ul. Reymonta, w Lędzinach
2018-07-09

Informujemy, iż w dniu 09.07.2018 r. planuje się rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji w terenie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, przy ul. Reymonta w Lędzinach". Na czas trwania realizacji prac część drogi zostanie zamknięta. Poniżej przedstawiamy mapę z sugerowanymi objazdami.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-09

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowa.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-09

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Wykonanie projektu przebudowy ul. Plebiscytowej.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-09

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Wykonanie projektu przebudowy ul. Modrej.

Uwaga !
2018-07-06

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, iż termin III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 10 lipca 2018 roku.

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu miasta lub na indywidualne konto bankowe.

LXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY
2018-07-06

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 09 lipca 2018r., o godz. 1630 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Konkurs "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa"
2018-07-06

Wojewoda Śląski zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”, którego organizatorem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Prace konkursowe można zgłaszać do 21 września 2018 roku.

Niepodległościowy Rajd Rodzinny i Inauguracja Zdrowego Lata 2018 w Lędzinach
2018-07-02

1 lipca 2018 roku w Lędzinach odbył się Pierwszy Niepodległościowy Rajd Rodzinny pod patronatem Burmistrza Miasta. Tego dnia na Plac Farski zjechały się całe rodziny, by wspólnie aktywnie spędzić czas, a przy okazji dobrze się bawić podczas wspaniałej inicjatywy podjętej przez lędzińskich Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

"ZDROWIE MAM BO O SIEBIE DBAM"
2018-07-02

Harmonogram "Zdrowe Lato 2018 w Lędzinach w miesiącu lipcu i sierpniu" dla dzieci i młodzieży. "ZDROWIE MAM BO O SIEBIE DBAM" Harmonogram zajęc promujących Zdrowy Styl Życia na okres 01-15.07.2018 r.

Harmonogram będzie się pojawiał co dwa tygodnie.

ZAPRASZAMY !

Zapraszamy na Koncert
2018-07-02
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza wszystkich serdecznie na pierwszy z cyklicznych "Koncertów pod chmurką" na Placu Farskim.

W niedzielę 9 lipca godzinie 19.00 na plenerowej scenie wystąpi zespół ROCKATS. Serdecznie zapraszamy.

Koncerty pod chmurką
2018-07-02

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza wszystkich serdecznie na jeden z cyklicznych "Koncertów pod chmurką" na Placu Farskim. W sobotę 21 lipca   na plenerowej scenie wystąpi zespół MANTRA. Serdecznie zapraszamy.

Koncerty pod chmurką
2018-07-02

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza wszystkich serdecznie na kolejny z cyklicznych "Koncertów pod chmurką" na Placu Farskim.  Serdecznie zapraszamy.

Koncerty pod chmurką
2018-07-02

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza wszystkich serdecznie na kolejny z cyklicznych "Koncertów pod chmurką" na Placu Farskim.  Serdecznie zapraszamy.

"Zaśpiewaj to ze mną"
2018-07-02

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza do udziały w wyjeździe na galę operowo - operetkową "Zaśpiewaj to ze mną".

Pożegnanie Starszaków
2018-07-02

29 czerwca w Miejskim Żłobku przy ul. Paderewskiego odbyła się uroczystość pożegnania starszaków. Podczas uroczystości odbyło się przedstawienie przygotowane przez rodziców, które sprawiło dzieciom wiele radości.

Budowa skweru przy ulicy Fredry
2018-07-02

Przy ulicy Fredry realizowana jest inwestycja związana z zaadaptowaniem obszaru zielonego na skwer i miejsca parkingowe. W pierwszym etapie prac zostały wycięte drzewa znajdujące się na tym terenie, następnie zostały położone nowe krawężniki. Obecnie trwają prace związane z utwardzeniem podłoża pod powstające miejsca parkingowe. Całość realizacji stanie się kolejnym punktem zagospodarowania i przystosowania terenów zielonych do powstających potrzeb i stworzenia spójnej wizji terenów użyteczności w mieście Lędziny.

Główne wejście do Urzędu Miasta w Lędzinach
2018-06-28

Informujemy, że główne drzwi do Urzędu Miasta w Lędzinach są już otwarte. Zakończył się I etap prac przy głównym wejściu związany z termomodernizacją  budynku Urzędu Miasta w Lędzinach. 

Seniorzy wybrali najpiękniejsze miasteczko w Czechach - wycieczka do Kromieryża.
2018-06-28

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Seniora w Lędzinach nie spodziewali się, że Kromieryż, tak małe czeskie miasteczko, ma tyle do pokazania.

PORZĄDEK POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH KOMISJI STAŁYCH
2018-06-27

PORZĄDEK POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH KOMISJI STAŁYCH w dniu 28.06.2018 r., godz. 9:45.

Prace przy ul. Lewandowskiej
2018-06-27

Przy ul. Lewandowskiej trwają prace mające na celu wymianę nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami.

Harmonogram wakacji w MOK
2018-06-26

Od 31 lipca do 28 sierpnia 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury organizuje zajęcia wakacyjne.

ZAWIADOMIENIE
2018-06-26

W związku z opracowywaniem: Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lędziny zawiadamiamy wszystkich mieszkańców Gminy Lędziny, że w miesiącach lipiec – sierpień 2018 r. przeprowadzona będzie kompleksowa inwentaryzacja nieruchomości pod względem wyrobów zawierających azbest metodą spisu z natury.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-06-26

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Wykonanie projektu BW budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego ul. Ruberga

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy
2018-06-26

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

Informacja
2018-06-25
Informujemy, że od dnia 25 czerwca 2018r. drzwi wejściowe do siedziby Urzędu Miasta (przesuwne) będą zamknięte na czas prowadzenia prac termomodernizacyjnych.
 
Wejście do Urzędu Miasta będzie się odbywać wyłącznie wejściem bocznym od strony Straży Miejskiej.
XIII Żeglarski Biwak Integracyjny
2018-06-25

W dniach 19-21 czerwca 2018 roku na terenie Yacht Clubu OPTY w Chełmie Śląskim odbył się trzynasty biwak żeglarski dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Budżet Obywatelski 2019 - zostało jeszcze 5 dni na składanie wniosków
2018-06-25

Rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.

Gala Najlepszych Absolwentów Lędzińskich szkół rocznik 2017/2018
2018-06-22

W środę 20 czerwca odbyła się kolejna lędzińska gala podczas której nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich szkołach, a także w całym mieście. Podczas pierwszej części gali lędzińska młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Trójka najlepszych uczniów z każdej ze szkół otrzymała puchary nagradzające ich ciężką pracę przez cały rok.

LXI SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-06-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz. 994 z późn. zm.)zapraszam na dzień 28 czerwca 2018r.,o godz.1000 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
2018-06-22

W dniu 22 czerwca 2018 roku w lędzińskich placówkach oświatowych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W Szkole Podstawowej nr 2 prócz zakończenia obyło się również otwarcie inwestycji z Budżetu Obywatelskiego pn. "Czym skorupka za młodu… - dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość" Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI
2018-06-20

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Wymiana urządzeń na Placu zabaw przy ul. Hołdunowskiej
2018-06-20

19 czerwca zostały zdemontowane urządzenia placu zabaw przy ulicy Hołdunowskiej 40 w Lędzinach. W pierwszej połowie lipca planowany jest montaż nowych urządzeń. W skład nowego placu zabaw wchodzić będą m.in.: Huśtawka Bocianie gniazdo, autko na sprężynach, zestaw zabawowy, hustawka wagowa, karuzela, a także piaskownica z zadaszeniem.

LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY  VII KADENCJI
2018-06-18

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.994 z późn.zm.)zwołuję na dzień 18 czerwca 2018r., o godz. 16:15 wUrzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII   KADENCJI

Przełajowo i rodzinnie
2018-06-18

Ponad pięćdziesięcioro uczestników i uczestniczek zgromadził II Lędziński Bieg Przełajowy i Nordic Walking. Impreza wystartowała 16 czerwca ze stadionu MKS Lędziny.

Dzielnicowi zapraszają na Rajd Rowerowy
2018-06-18

Dzielnicowi z Lędzin zapraszają na I Niepodległościowy Rajd Rodzinny pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lędziny. To sportowe wydarzenie odbędzie się już 1 lipca. Dla uczestników przewidziane są nagrody.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji o bezpieczeństwie podczas wakacji
2018-06-18

Funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lędzinach. Spotkanie było okazją do rozmowy z najmłodszymi na temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku.

ORS CENTRUM-Lędziny, zaprasza do WSPÓLNEGO KIBICOWANIA 2018
2018-06-18

Aby pogoda nie przeszkodziła w radości kibicowania ORS "Centrum"przygotował dwa miejsca spotkań w sportowej atmosferze.
Wewnątrz budynku IV p. (15.06.- 17.06.2018 r.), oraz na zewnątrz  (18.06.- przez kolejne dni w zależności od frekwencji uczestników) na specjalnie przygotowanej scenie - tereny zielone wokół ORS CENTRUM.
Zapraszamy w godzinach od 14:00 - 21:45. Na uczestników czekają liczne atrakcje, m.in gry zręcznościowe, catering i inne.
ZAPRASZAMY !

LIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-06-15

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.994 z późn.zm.)zwołuję na dzień 18 czerwca 2018r., o godz. 16:00 wUrzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

XXXVI Rajd Górniczy
2018-06-15

W dniu 2.06.2018r odbył się XXXVI Górniczy Rajd KWK Piast-Ziemowit, pod patronatem Pani Burmistrz Miasta Lędziny. 460 osób wędrowało szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Trasa rajdu prowadziła z Mirowa przez Bobolice, Zdów do Podlesic. Meta rajdu znajdowała się w Ośrodku Gościniec Jurajski.

XIX Igrzyska Osób Niepełnosprawnych
2018-06-15

13 czerwca na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny odbyły się XIX Igrzyska Osób Niepełnosprawnych. W zawodach wzięło udział 460 uczestników. Organizatorem wydarzenia był powiat bieruńsko-lędziński.

#mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą
2018-06-15

W piątek 8 czerwca rusza nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, w tym o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. AIDS.

Jubileusz 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga w Lędzinach
2018-06-15

13 czerwca  2018 roku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach świętowała Jubileusz 55-lecia powstania. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej, nie zabrakło wzruszeń i podsumowania osiągnięć szkoły.

Gazeta BiL Lędziny Teraz - Wydanie Specjalne
2018-06-15

Już jest najnowszy numer BiL Lędziny Teraz, zapraszamy do lektury !

LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-06-15

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.994 z późn.zm.)zwołuję na dzień 18 czerwca 2018r., o godz. 16:15 wUrzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Awaria Systemu "Źródło"
2018-06-13

Awaria systemu "ŹRÓDŁO" o której informowaliśmy w dniu 12.06.2018r. została usunięta.

Przegląd zespołów ludowych historycznej ziemi pszczyńskiej " Pod Brzymem"
2018-06-13
W niedzielę, 27 maja już po raz czterdziesty drugi odbył się przegląd zespołów ludowych historycznej ziemi pszczyńskiej " Pod Brzymem".
 
"Śląskie Śpiewanie"
2018-06-13
Z ogromnym sukcesem dla lędzińskich zespołów   zakończyły się 8 czerwca przesłuchania w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"  XXV edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza "Śląskie Śpiewanie".
W  przesłuchaniach finałowych uczestniczyły 52 podmioty wykonawcze - 650 utalentowanych wokalistów i tancerzy.  Finał „Śląskiego Śpiewania” w Koszęcinie odbywał się w ramach Święta Edukacji Regionalnej, które od środy trwało  w siedzibie Zespołu „Śląsk”.
Rządowy program „DOBRY START”
2018-06-13

Program ten jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla Dziewcząt – Diamonds Cup
2018-06-13

9 czerwca w Warszawie odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla Dziewcząt – Diamonds Cup.
Rozgrywki odbywały się w 5 kategoriach wiekowych:U8, U9, U10, U12 i U14.
W kategorii wiekowej U14, czyli dziewczęta rocznik 2004 i młodsze utworzono dwie grupy (9 drużyn), w jednej z nich nasze „Różowe Pantery” – bo taką nazwę obrały dziewczyny na turnieju. Dziewczyny z KSB, choć z rocznika 2005 i młodsze w rywalizacji ze starszymi dominowały na boisku.

Awaria Systemu "Źródło"
2018-06-12

W związku z ogólnopolską awarią systemu "ŹRÓDŁO" przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie informujemy, że wnioski składane w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Obywatelskich są przyjmowane bez utrudnień. Niezwłocznie po usunięciu awarii poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

Pozdrowienia z Zielonej Szkoły w Łebie
2018-06-11

W piątek (08.06.2108 r.) 28 uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach (Goławcu) wraz z opiekunami wyjechało na „Zieloną Szkołę” nad Morze Bałtyckie do Łeby.
Celem dwutygodniowego wyjazdu jest upowszechnianie aktywnego wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, doskonalenia umiejętności życia w grupie, kształcenia postaw proekologicznych oraz poznawanie krajobrazu nadmorskiego.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych VI/2018
2018-06-07

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu czerwcu 2018 roku:

Uwaga ! - Aktualizacja
2018-06-07

Szanowni Państwo,

Z uwagi na możliwość wystąpienia lokalnych burz, Wykonawca podjął decyzję zmiany terminu prac związanych z remontem ulicy Głogowej od ul. Zakole do posesji nr 6, które były przewidziane na dzień 11.06.2018 r. O kolejnym terminie zostaną Państwo poinformowani z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Informacja zostanie także zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny.

Za utrudnienia Przepraszamy !

Uwaga ! - Aktualizacja
2018-06-07

Szanowni Państwo,

Z uwagi na możliwość wystąpienia lokalnych burz, Wykonawca podjął decyzję zmiany terminu prac związanych z remontem ulicy Plebiscytowej od ul. Lędzińskiej do posesji nr 13, które były przewidziane na dzień 11.06.2018 r. O kolejnym terminie zostaną Państwo poinformowani z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Informacja zostanie także zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny.

Za utrudnienia, Przepraszamy.

Konferencja "Wychowanie ku patriotyzmowi"
2018-06-06

W związku z obchodzonymi w tym roku w całej Polsce wydarzeniami związanymi z odzyskaniem przez Polskę przed 100 laty Niepodległości - Gmina Lędziny organizuje konferencję pt. „Wychowanie ku patriotyzmowi”, na której poruszyć pragniemy temat budowania nowoczesnej postawy patriotycznej u dzieci i młodzieży.

Budżet Obywatelski 2019
2018-06-05

Rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.

Nasze dziewczyny w finale
2018-06-05

W dniach 1 do 2 czerwca odbył się w Warce turniej półfinałowy Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich U13. Reprezentację Śląskiego Związku Piłki Nożnej zasilały nasze zawodniczki-Emilia Warelis i Zofia Tuszyńska, które grały w pierwszym składzie, i dużo wnosiły do gry. Zawodniczki ŚZPN po trzech trudnych i niezwykle zaciętych meczach, 2: 0 z Mazowieckim, 4:3 w karnych z Podkarpackim (1:1 w meczu) i z pomorskim 1:0, wygrały te rozgrywki i zagrają w finale 16.06.2018 r., zmierzą się z zespołem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

„Okienko górnicze” w ZUS
2018-06-05

Chorzowski Oddział ZUS uruchamia specjalny punkt porad dla górników. „Okienko górnicze” będzie do dyspozycji klientów w każdy poniedziałek, w godz. od 14.00 do 18.00, w budynku ZUS przy ul. Dąbrowskiego 45 w Chorzowie. Pierwsze konsultacje odbędą się już 11 czerwca.

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 01.06-10.07.2018
2018-06-05

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 01.06-10.07.2018

W dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2018 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

 • Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
Szanowni Państwo!
2018-06-05

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy proces elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Lędziny. Rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej placówki, w wyniku obliczeń systemu rekrutacyjnego informujemy, że posiadamy wolne miejsca w następujących placówkach:

 1. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach (budynek przy ulicy Pokoju 29) - grupa 3-4 latków oraz grupa 5-6 latków.
 2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach – grupa 3-4 latków oraz grupa 5-6 latków

Prosimy zainteresowanych rodziców o kontakt z dyrektorami ww. placówek oświatowych.

Każde dziecko w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie miasta Lędziny otrzyma miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019
2018-06-04

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Lędziny prosi rodziców dzieci niepełnosprawnych korzystających bądź zamierzających korzystać z dowozu organizowanego przez gminę w roku szkolnym 2018/2019 o składanie wniosków o zabezpieczenie dowozu.

Dni Lędzin 2018
2018-06-04

Z okazji Dni Lędzin Urząd Miasta , Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz spółka PGK "Partner" przygotowały dla mieszkańców i gości wiele atrakcji. W miniony weekend, 1 – 2 czerwca odbyły się Dni Lędzin. Mieszkańcy Lędzin i przybyli goście mogli świętować podczas dwudniowej imprezy. 

Piknik Rodzinny na Placu Farskim
2018-06-02

1 czerwca (piątek) z okazji Dnia Dziecka odbył się na Placu Farskim Piknik Rodzinny organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lędzinach. Na dzieci oraz na rodziców czekały liczne gry i zabawy rodzinne, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych była zameczkozjeżdżalnia i megazjeżdżalnia.  Pogoda dopisała a dzieci nie zawiodły i licznie przybyły na swój dzień. 
Dziękujemy organizatorom, było magicznie.

Dzień Dziecka z Ośrodkiem Rekreacyjno Sportowym "Centrum"
2018-06-02

1 czerwca (piątek) odbył się Dzień Dziecka na terenach zielonych przy ORS "Centrum" którego organizatorem było Miasto Lędziny i spółka PGK "Partner". W tym wyjątkowym dniu dla najmłodszych oraz ich opiekunów czekało mnóstwo atrakcji: wodny tor przeszkód, loty balonem, dmuchana zjeżdżalnia i dmuchany plac zabaw, pokaz Policyjny, szczudlarze, zabawa z chustą, mega gra plenerowa, gigantyczne bańki mydlane, mega skakanka, pokaz Straży Pożarnej i odkryte korty tenisowe. 

Energii i chęci do zabawy dzieciom nie brakowało. Najmłodsi bawili się gigantycznymi bańkami mydlanymi, chustą animacyjną, uczestniczyli w różnych konkurencjach i zabawach - jednym słowem każdy znalazł coś dla siebie.

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka były pełne atrakcji oraz dobrej zabawy.

Dziękujemy !

 

Więcej zdjęć TUTAJ

Pierwsza w Polsce Pracownia robotyki ufundowana przez Polską Grupę Górniczą (PGG) na 60-lecie przedszkola i Dzień Dziecka
2018-06-02

1 czerwca 2018 r. w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach odbył się jubileusz 60-lecia istnienia przedszkola. Uroczystość połączona była z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka oraz otwarciem pierwszej na  Śląsku, a jednej z pierwszych w Polsce „Pracowni robotyki, programowania i terapii ręki”.

Przy wspaniałej letniej już pogodzie przedszkolaki mogły skorzystać ze zjeżdżalni, ciuchci wożącej dzieci po terenie parkingu oraz z największej atrakcji, którą  była tradycyjna, pamiętana przez dojrzałych lędzinian z odpustów karuzela (keciok).

LVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY  VII KADENCJI
2018-05-30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1875 z późn.zm.) zwołuję na dzień 30 maja 2018r., o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) LVIII NADZWYCZAJNĄ  SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY VII KADENCJI.

Wyniki weryfikacji wniosków w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w gminie Lędziny”
2018-05-30

Przedstawiamy Państwu listę zakwalifikowanych uczestników projektu.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że opublikowana lista zawiera jedynie numery liczby dziennika podawczego Urzędu Miasta Lędziny pod jakimi wnioski zostały zarejestrowane w dniu złożenia, z uwagi na nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.

"Kocham Cię Polsko i śpiewam dla Ciebie"
2018-05-30

29 maja w Przedszkolu nr 2 w Lędzinach odbył się konkurs wokalny pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny "Kocham Cię Polsko i śpiewam dla Ciebie". Celem konkursu było popularyzowanie tradycji patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno polskich pieśni oraz rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci.

Dzień Strażaka w Tychach
2018-05-30

30 maja 2018 roku na placu apelowym tyskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tychach odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom, a także odczytane zostały osoby, które otrzymały awans. Nie obyło się również bez życzeń, które wszystkim strażakom składali m.in. Komendant PSP w Tychach St. bryg. mgr inż. Piotr Szojda oraz zaproszeni goście. Po obchodach strażacy zaprosili na tradycyjną grochówkę oraz na zwiedzanie budynku Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY
2018-05-29

W związku z przypadającym 29 maja Dniem Działacza Kultury, składamy serdeczne życzenia i podziękowania wszystkim twórcom, animatorom i działaczom życia kulturalnego gminy Lędziny za pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz krzewienie tradycji wśród naszych Mieszkańców. 

 

 

Festyn rodzinny „Serce dla mamy”
2018-05-29

Festyn rodzinny „Serce dla mamy” odbył się 26 maja 2018 roku przy Szkole Podstawowej nr 4   w Lędzinach – Goławcu. Wierszem i piosenką oraz licznymi tańcami uświetniły to spotkanie przedszkolaki oraz uczniowie szkoły podstawowej, którzy pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali niesamowite występy.

Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach!
2018-05-28

W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Stowarzyszenie Wędkarskie Piast - zawody wędkarskie
2018-05-28

W dniu 20 05 2018 na łowisku Górki zostały zorganizowane zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Wędkarskie Piast pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny. W zawodach uczestniczyło 28 wędkarzy. Łowiących odwiedziła pani Burmistrz Krystyna Wróbel, która brała również udział we wręczaniu nagród.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2018-05-28

Na Podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.14.2018.EK, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 24 kwietnia 2018 r. na terenie gminy Lędziny obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa (na trzy lata), dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych.

Msza św. z okazji 70 urodzin arcybiskupa Wiktora Skworca
2018-05-24

24 maja w czwartek w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta w intencji księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca sprawowana z okazji 70 rocznicy urodzin kapłana.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
2018-05-23
W dniu 23 maja 2018r.  do Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach przybyli mieszkańcy Lędzin, którym Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel wręczyła medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy, że wymieniony medal został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960r. i stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Budowa krawężników wraz z studzienkami na ul. Traugutta i ul. Przodowników
2018-05-23

Przy ul. Traugutta trwają prace mające na celu wykonanie krawężnika wraz z kratkami odwadniającymi. Powstające przykanaliki wraz ze studniami betonowymi z kratkami ściekowymi zostaną podłączone do istniejącej w tym miejscu sieci kanalizacji deszczowej.

Budowa Przedszkola przy ulicy Paderewskiego - postęp prac
2018-05-23

W powstającej inwestycji trwają roboty murowe. Zasypywane są również zaizolowane fundamenty. Przy powstającym przedszkolu wykonano także rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej na poziomie fundamentów.

DNI LĘDZIN 2018
2018-05-22

W imieniu Burmistrza Miasta Lędziny, Miejskiego Ośrodka Kultury, spółki PGK PARTNER oraz  Miejskiej Biblioteki Publicznej zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta na Dni Lędzin 1 i 2 czerwca br.

II seminarium szkoleniowe pod Patrontem Honorowym Burmistrza Miasta Lędziny
2018-05-22

Dnia 9 maja 2018 roku o godz. 9:00 w sali audiowizualnej na Placu Farskim w Lędzinach pod Patrontem Honorowym Burmistrza Miasta Lędziny rozpoczęło się II seminarium szkoleniowe „Stres i trauma – wpływ na umysł, emocje i ciało".

Cztery Pory Roku
2018-05-22

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach oraz Miejski Ośrodek Kultury zapraszają Seniorów i wszystkich sympatyków przedszkola na występ dzieci.

Z A W I A D O M I E N I E
2018-05-21

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI ZAWIADAMIA, że w miesiącu maju 2018 roku w okręgach wyborczych ODBĘDĄ SIĘ DYŻURY RADNYCH MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Minister Witold Bańka w Lędzinach
2018-05-21

Gospodarz miasta - burmistrz Krystyna Wróbel w dniu 20.05.2018 r. gościła w Urzędzie Miasta Lędziny Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę oraz ministra Jerzego Polaczka.

Udana współpraca z Lasami Państwowymi
2018-05-21

18 maja Burmistrz Miasta Lędziny, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Zamościa, podpisała umowę na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na budowę strefy aktywności ruchowej.

Projekt przebiegu łącznika drogowego
2018-05-21

Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki.

Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.

BiL - Lędziny Teraz
2018-05-21

Już jest najnowszy numer BiL Lędziny Teraz, zapraszamy do lektury.

Wykreślenie wpisu - brak pesel - aktualizacja
2018-05-18

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się szczegółowy komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  w zakresie wykreślania przedsiębiorców z uwagi na brak numeru PESEL we wpisie.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
2018-05-18

Z uwagi na fakt, iż w dniu jutrzejszym tj. 19 maja 2018 roku upływa termin uzupełnienia wpisu w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL - Urząd Miasta Lędziny w tym dniu pełnić będzie dyżur w godzinach od 8.00 do 17.00. Sprawdzenia i wprowadzenia zmiany polegającej na wpisaniu numeru PESEL do bazy CEIDG można dokonać w dniu 19 maja 2018 roku w w/w godzinach w pokoju numer 105 - I piętro w Urzędzie Miasta Lędziny lub telefonicznie pod numerem 32 21 66 291 wew. 152 i 157.

 

LVII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-05-18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) zapraszam na dzień 24 maja 2018r. o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) na LVII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki- Witoldem Bańką.
2018-05-18

Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel zaprasza na spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki- Witoldem Bańką.
Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu “Polska jest jedna” w najbliższą niedzielę tj. 20.05.2018 r. o godzinie 15:00 w sali Widowiskowej "Piast" w Lędzinach.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Budowa boiska do piłki nożnej – os. Centrum I i II
2018-05-15

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:

Budowa boiska do piłki nożnej – os. Centrum I i II w ramach inwestycji „Budowa boiska pomiędzy Centrum I i Centrum II oraz plac zabaw i edukacji leśnej na Góreczce.

 

 

Koncert z okazji dnia Matki
2018-05-14
Zapraszamy na "Koncert z okazji dnia Matki" w wykonaniu sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych 23 maja o godz, 17.00
Spotkanie z folklorem
2018-05-14
We wtorek 29 maja zapraszamy na spotkania z folklorem w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
Święto Pielęgniarek i Położnych
2018-05-12

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych,  pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom lędzińskich placówek medycznych serdeczne podziękowania  za trud, zaangażowanie i wytrwałość w tej nieustannej pracy związanej z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia.

Szanowni Mieszkańcy
2018-05-11

Przypominamy, że 31 maja 2018 roku, mija termin zapłaty opłaty od posiadania psa na rok 2018.

Stawka wynosi 30 zł rocznie od jednego psa oraz 20 zł rocznie za każdego następnego.

 

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto bankowe

ING Bank Śląski S.A. Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130.

Szanowni Mieszkańcy
2018-05-11

Przypominamy, że 15 maja 2018 roku, mija termin zapłaty II raty podatku od: nieruchomości rolnego, leśnego.

 

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na indywidualne konto bankowe, które znajduje się na otrzymanej decyzji podatkowej

 Dziś jest Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej
2018-05-10
Gospodarka komunalna to istotna dziedzina gospodarki narodowej Dzięki pracownikom zatrudnionym w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami i rekultywacji możemy żyć w czystości.
Wernisaż wystawy Klubu Plastyka "KONTRAST"
2018-05-10

W dniu 07.05.2018r. w holu UM w Lędzinach odbył się wernisaż wystawy Klubu Plastyka "KONTRAST". Cykliczna wystawa p.t. "Wiosenne inspiracje" będzie eksponowana do 8. czerwca 2018r. W wystawie udział wzięli zarówno dorośli członkowie, jak i młodzież uczęszczająca na zajęcia plastyczne prowadzone w siedzibie Klubu. Wśród prac dominuje tematyka kwiatowa, jednakże nie brakuje wśród nich także pejzaży. Prace dorosłych zostały wykonane w technikach oleju i akrylu, natomiast młodzież wykonała je kredkami akwarelowymi lub akrylami. Na zajęcia plastyczne dla młodzieży chodzi około 15 osób, z których 11 wzięło udział w wystawie.
Gratulujemy Talentu i zapraszamy do podziwiania prac

Dzień Zwycięstwa
2018-05-10

We wtorek 8 maja 2018 r. o godzinie 10.00 przed Obeliskiem Ufundowanym Ku Czci Pomordowanych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu filia Lędziny, a następnie przy Pomniku Weteranów Powstań Śląskich w Lędzinach odbyły się w Naszej Gminie obchody Dnia Zwycięstwa.

Modernizacja placu zabaw
2018-05-09

Planowana jest modernizacja placu zabaw przy ulicy Hołdunowskiej 40 w Lędzinach – Hołdunowie. W ramach inwestycji usunięte zostaną dotychczasowe urządzenia zabawowe, a w ich miejsce powstanie nowy plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią amortyzującą.

Ludzie i ich pasje - Karaiby pełne kontrastów Kuba - cz.2
2018-05-09

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną podróżniczą prelekcję z cyklu "Ludzie i ich Pasje", która odbędzie sie 24 maja 2018 roku o godzinie 18:00 na Placu Farskim.

Szanowni mieszkańcy
2018-05-08

Przypominamy, iż termin II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 10 maja 2018 roku.

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu miasta lub na indywidualne konto bankowe.

Budowa przedszkola przy ulicy Paderewskiego
2018-05-08

Przedstawiamy postęp prac przy budowie przedszkola przy ulicy Paderewskiego w Lędzinach. Pod realizowaną inwestycją zostały już wylane fundamenty, obecnie trwają dalsze prace, a budowa jest przygotowywana pod stawianie pierwszych ścian.

Informacja Tauron - Powiadomienia o planowanych wyłączeniach
2018-05-07

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektromagnetycznej wyłączone będą:

 

Lędziny: Folwarczna 79; Młyńska 3 do 8; Kolonia Leśna.
Rozpoczęcie: 2018-05-08 08:30
Zakończenie: 2018-05-08 15:00
Terminy posiedzeń Komisji Stałych V/2018
2018-05-07

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu maju 2018 roku

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Lędziny na stałe obwody głosowania.
2018-05-07

Urząd Miasta Lędziny rozpoczyna konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie podziału Miasta Lędziny na stałe obwody głosowania

 

Konsultacje będą przeprowadzone w okresie od dnia 7 maja 2018r. do dnia 14 maja 2018r.

 

Szczegóły w linku

4 Maj - Międzynarodowy Dzień Strażaka
2018-05-04

Życzę, aby ten piękny dzień,
był źródłem siły w życiu codziennym,
a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów,
tak osobistych, jak i zawodowych.
Drodzy Druhowie kieruję do Was słowa uznania za Waszą ciężką pracę.
Nie bacząc na własne bezpieczeństwo
w dzień i w nocy ratujecie ludzkie życie i mienie.
To dzięki Wam lokalna społeczność może spać spokojnie.
Jesteście przykładem,
jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.

"Akcja dla społeczności lokalnej"
2018-05-04

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym w Lędzinach oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach w dniu 24.05.2018r. organizuje "Akcję dla społeczności lokalnej" mającej na celu poszerzenie świadomości osób uczestniczących w akcji w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie oraz choroby alkoholowej.

Na Ratuszu został postawiony Moik
2018-05-02

Moik, po śląsku zwany maibaumem, to drzewko majowe. Po raz kolejny tradycyjnie już został postawiony na Ratuszu. Dziś nieco już zapomniany zwyczaj, który symbolizuje nadejście wiosny.

Zawody o tytuł Mistrza Koła
2018-05-02

W sobotę 28 kwietnia na zbiorniku na Olszycach rybacy z Koła nr 99 Polskiego Związku Wędkarskiego w Lędzinach rywalizowali w zawodach o tytuł Mistrza Koła. Cała impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, a wszystkim przybyłym dopisała wspaniała pogoda.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-04-30

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lędziny wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest i wpisem do bazy azbestowej.

Najlepsi z Lędzin w Bieruńskim LO
2018-04-30

27 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły L.O im. Powstańców Śląskich w Bieruniu. Wśród najlepszych, kończących szkołę z wyróżnieniembyli również mieszkańcy Lędzin. Gratulujemy i życzymy spełnienia marzeń oraz wielu sukcesów.

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka
2018-04-27

DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ODBĘDZIE SIĘ W MAJU 2018.

Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie niezbędnych dokumentóww placówce żłobka.

Poszczególne terminy oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie

zlobekledziny.pl zakładka: Strefa Rodzica/ Rekrutacja.

Sprzęt ratowniczy dla strażaków z Funduszu Sprawiedliwości
2018-04-27

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy. Program ten jest kontynuacją pilotażowego projektu realizowanego przez ministerstwo we współpracy z Samorządami na terenie całej Polski. Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków, zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory.

Modernizacja placu zabaw
2018-04-27

Planowana jest modernizacja placu zabaw przy ulicy Hołdunowskiej 40 w Lędzinach – Hołdunowie. W ramach inwestycji usunięte zostaną dotychczasowe urządzenia zabawowe, a w ich miejsce powstanie nowy plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią amortyzującą.

MIASTO LĘDZINY I ORS CENTRUM ZAPRASZA W MAJÓWKĘ DO PARKU WODNEGO
2018-04-27

Długi weekend majowy w ORS CENTRUM.
Zapraszamy wszystkie dzieci posiadające karnet wstępu na atrakcje wodne na pływalni krytej - TORY WODNEwraz z rodzicami/opiekunami.
Wstęp dla rodziców/opiekunów w cenie biletu ulgowego.
Dzieci oraz młodzież do 18 roku życia zamieszkującą w Lędzinach lecz nie uczęszczająca do szkół Lędzińskich, również serdecznie zapraszamy na pływalnie krytą w okresie MAJÓWKI 2018. Karnety wejściowe dla ww dzieci do odbioru w biurze administracji ORS CENTRUM od poniedziałku do piątku od 7:00-15:00. Zapraszamy.
Informacja o przetargach nieograniczonych
2018-04-26

Zamawiający informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lędziny, zostały opublikowane ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych:


1. Wykonanie oświetlenia os. Centrum I;

2. Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego przy ul. Pokoju w Lędzinach;

3. Budowa i przebudowa dróg gminnych - ul. Sosnowa, ul. Kwiatowa, ul. Pogodna;

4. Przedbudowa dróg gminnych w Lędzinach - ul. Panoramy, ul. Lipcowa i ul. Szkolna;

5. Budowa drogi ul. Zacisze 1 etap;

6. Budowa wodociągu ul. Lewandowska (od Ruberga do Palmowej).

Szczegółowe informacje: http://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/14669162

Informacja dla Mieszkańców
2018-04-25

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Informujemy, iż w dniu 30 KWIETNIA 2018 r, tj. Poniedziałek, dyżur przewodniczącej Rady Miasta - Elżbiety Ostrowskiej - NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Ogłoszenie RPWiK Tychy S.A.
2018-04-24

Szanowni Państwo,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że na terenie gminy Lędziny dokonano pomiaru jakości wody z niektórych studni przydomowych.
W jego efekcie stwierdzono przekroczenie norm określających jakość wody pitnej (w zakresie odczynu pH, zawartości manganu i azotanów). W przypadku długotrwałego spożywania wody niespełniającej wymagań stawianych wodzie pitnej (a taka sytuacja może mieć dzisiaj miejsce), zachodzi ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Informacja o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
2018-04-24

Informujemy, że w dniu 25.04.2018r. o godz. 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w Lędzinach ul. Hołdunowska.

Komunikacja w okresie "długiego weekendu majowego"
2018-04-24

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż po przeprowadzonych konsultacjach z gminami Porozumienia Tyskiego, wobec zmniejszonego zapotrzebowania na komunikację zbiorową w okresie długiego weekendu majowego autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej w dniach 2 i 4 maja 2018 roku (środa i piątek) będą kursowały według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty.

Wyjątek w tych dniach będą stanowiły linie  J, K, 181, 245, 620, 627, które będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy ważnymi w dni robocze oraz linia 686, dla której będzie obowiązywał rozkład jazdy na dni robocze nieszkolne.

Natomiast w dniu 30 kwietnia 2018r. na wszystkich liniach obowiązywał będzie rozkład jazdy ważny w dni robocze, a w dniach 1 i 3 maja 2018 na niedziele i święta.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-04-24

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Budżet obywatelski - Czym skorupka za młodu…-dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość. Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe.

Świętujmy razem – wywieś flagę narodową!
2018-04-24

Pod takim hasłem Urząd Miasta Lędziny zachęca mieszkańców do przystrojenia swoich domostw z okazji zbliżających się świąt 1, 2, 3 Maja.

Od wtorku, 24 kwietnia do wyczerpania zapasów, mieszkańcy i wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie otrzymać flagę państwową.

Oficjalne otwarcie parkingu przy ulicy Jana Christiana Ruberga
2018-04-24

24 kwietnia 2018 roku, o godzinie 9.00 odbyło się oficjalne otwarcie parkingu przy ulicy Jana Christiana Ruberga. Miejsca bardzo ważnego dla mieszkańców bloków sąsiadujących z parkingiem, który w tym rejonie znacząco wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej. Jednocześnie zwiększona zostanie przepustowości i płynności przejazdu ulicą 25-lecia – na której do tej pory parkowali mieszkańcy. Rozpoczęcie rozmów nad budową parkingu w tym miejscu rozpoczęło się w 2006 roku. – wspomina Zdzisław Rudol, radny z okręgu, w którym realizowana była inwestycja.

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli
2018-04-24

Drodzy Rodzice,
Uprzejmie informuję, że rekrutacja uzupełniająca dzieci niezakwalifikowanych
i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, rozpocznie się 4 maja 2018r.
i potrwa do 15 maja 2018r. Jest to ostateczny termin na złożenie wniosku. Rekrutacja uzupełniająca również odbywać się będzie elektronicznie. Na stronie internetowej:https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl/

4 maja 2018r. zostanie udostępniony wykaz placówek posiadających miejsca wolne.
We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane
placówki według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
Rodzice/prawni opiekunowie:

 •  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 •  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w placówce pierwszego wyboru

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Krystyna Wróbel

Ruszyła budowa węzła komunikacyjnego "Olszyce"
2018-04-23

Obecnie trwa wyburzanie pierwszej części wiaduktu (wyburzanie drugiej części planowane jest na 26 kwietnia), przy ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach. Warunki drogowe na S1 są dostosowane do poszczególnych etapów budowy, ruch odbywa się płynnie.Koszt inwestycji Węzła komunikacyjnego to wartość 15 mln zł.

Inwestycja ta jest przykładem współpracy Skarbu Państwa, samorządu oraz inwestora prywatnego. Będzie ona służyła społeczeństwu, a sfinansowana zostanie w całości przez inwestora prywatnego. Zgodnie z zawartą umową Gmina Lędziny jest inicjatorem budowy węzła drogowego „Olszyce”.

ZAPROSZENIE
2018-04-23

Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza na otwarcie parkingu przy ul. Ruberga w Lędzinach - Hołdunowie, 24 kwietnia 2018 roku  o godzinie 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-04-23

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Zakup i dostawa 100 sztuk kompostowników o pojemności 900 - 1000l.

Lędziny otrzymały 2 685 000 zł z Metropolii
2018-04-20

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zdecydowało o wsparciu 99 projektów z metropolitalnego Funduszu Solidarności. 36 gmin członkowskich ma otrzymać blisko 92 mln zł. Do Lędzin – na wsparcie 9 projektów trafi 2,685 mln zł.

18 kwietnia Burmistrz Miasta Lędziny oraz Przewodniczący Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak podpisali umowę na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarności.

LV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-04-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017, poz. 1875 z późn.zm.)zapraszam na dzień 26 kwietnia 2018r., o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI.

Spotkanie konsultacyjne z młodzieżą – Metropolia GZM
2018-04-20

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracuje nad Programem Działań Strategicznych GZM do roku 2022. Z tej okazji zaprasza młodych mieszkańców 41 miast i gmin Metropolii do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 16.00 w siedzibie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropoli, w Katowicach przy ulicy Barbary 21A w Sali 320 (III p.)

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
2018-04-20

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach przystąpiła do ogólnopolskiego projektu WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK pod patronatem m.in.: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka  oraz Ministerstwa Zdrowia.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA
2018-04-17

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.

Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego
2018-04-17

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców terenów rewitalizowanych miasta Lędziny na szkolenia językowe i komputerowe.

Warsztaty Decoupage
2018-04-17

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na warsztaty Decoupage, które odbędą się 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 18.00 w Sali nr 1 Mijeskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39.

 

Cena warsztatów - 10 zł.

Burmistrz Miasta zaprasza do udziału w programach mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Lędziny.
2018-04-16

PROGRAM II polega na realizacji pierwszego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XLIX/414/18 z dnia 25 stycznia 2018r. Etap ten będzie realizowany w latach 2018 – 2019 i zakłada wymianę 300 niskosprawnych, wyłącznie węglowych kotłów, na nowe i ekologiczne źródła ciepła tj. kotły węglowe klasy 5, kotły gazowe i inne wymienione w programie.

Źródłem finansowania tego programu będą środki pochodzące w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz inne źródła finansowania m. in. deklarowane 1000 zł dopłaty przez Powiat Bieruńsko – Lędziński.

"Trzynastego od morza do Tatr...Trzynastego piękniejszy jest świat..." Czyli Wycieczka do Unicova trzynastego w piątek.
2018-04-16

13 kwietnia (piątek) b.r. miała miejsce wycieczka mieszkańców lędzin do gminy partnerskiej w Czechach - Unicova. Wiosenna aura wspaniale dopisała i uczestnicy mogli poznać historię miasta.

“Budżet Obywatelski - Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach”
2018-04-16
Ruszyła inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego “Budżet Obywatelski - Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach”
W ramach inwestycji wykonane będą następujące prace:
 
1. rekultywacja terenu polegająca na wycince drzew i krzewów i posprzątaniu terenu (stare murki, płot itp.)
2. wykonanie nasadzenia drzew z gatunku żywotnik zachodni (thuje)
3. wymiana nawierzchni wokół boiska na maty przerostowe
4. montaż piłkochwytu od strony południowej
5. montaż doposażenia placu zabaw: ławki, kosze, stoł do ping ponga, stół do gry w szachy i chińczyka,
6. montaż altanki ogrodowej
7. wykonanie projektu zagospodarowania terenu.
 
Całość zadania zamknie się w kwocie 50 tyś zł przeznaczonej na realizację tego zadania.
Prace potrwają do końca czerwca bieżącego roku.
Koncert Mirek Jędrowski Show
2018-04-16
Miejski Ośrodek Kultury, w imieniu organizatora serdecznie zaprasza na koncert Mirek Jędrowski Show.
Koncert odbędzie się w dniu 10.06.2018 r. o godzinie 18:00, w sali widowiskowej "Piast", Lędziny ul. Lędzińska 55.
 
Bilety w cenie 37,00 zł do nabycia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
Zapraszamy!
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
2018-04-14

Szanowni  MIESZKAŃCY,

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,  I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30.

                                              Burmistrz Miasta

                                               Krystyna Wróbel

Dni Lędzin 2018 - informacja dla Przedsiębiorców.
2018-04-13
Miejski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza Przedsiębiorców, do uczestnictwa w uroczystych obchodach "Dni Lędzin 2018", które odbędą się w dniu 02.06.2018 r. na płycie stadionu MKS Lędziny.
 
 
Szczegóły w załącznikach.
Burmistrz Miasta zaprasza do udziału w programach mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Lędziny.
2018-04-12

PROGRAM I polega na podniesieniu efektywności energetycznej budynków których straty cieplne nie przekraczają 150 kWh/(m2xrok), czyli budynków których właściciel przeprowadził lub przeprowadzi przed wymianą kotła termomodernizację.
O kwalifikacji do tego programu decyduje audytor energetyczny, który zweryfikuje stan techniczny budynku oraz obliczy efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla CO2, który nie może być mniejszy niż 30%.
W ramach programu możliwa jest wymiana niskosprawnych kotłów węglowych zasypowych jak i z podajnikiem, kotłów gazowych, olejowych oraz na biomasę na wysokosprawne kotły gazowe (kondensacyjne) lub na automatyczne kotły na biomasę w formie pelletu.

Konferencja "Ja wiem..." Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach
2018-04-12

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji edukacyjnej "Ja wiem..." organizowanej przez Hospicjum im. św. Kaliksta I, które odbędzie się 14 maja 2018 roku o godzinie 15:00 w Sali Audiowizualnej na Placu Farskim.

 

Szczegóły w programie konferencji.

W Lędzinach rusza wyjątkowa inwestycja
2018-04-11

8 kwietnia oficjalnie rozpoczęto bardzo ważną, i można powiedzieć historyczną inwestycję na terenie naszego miasta - rusza budowa nowoczesnego węzła komunikacyjnego "Olszyce".

W minioną niedzielę uroczyście wbito pierwszą łopatę pod to przedsięwzięcie. Całość uroczystości powiązano z inauguracją obchodów „100 rocznicy Odzyskania Niepodległości”. Rozpoczęto Mszą świętą w kościele św. Anny w Lędzinach, a po niej nastąpiło poświęcenie budowy węzła „Olszyce” w towarzystwie licznych zaproszonych gości i przy dźwiękach Orkiestry Dętej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach a całość uroczystości zakończył koncert w wykonaniu Bojszowskiej Orkiestry „Ponticello”.

 

Informacja o zajęciu pasa drogowego
2018-04-11

Informujemy, że w dniu 16.04.2018 r. w Lędzinach przy ul. Palmowej o godzinie 10:30 zostaną ustawione znaki drogowe dla zabezpieczenia prac prowadzonych w pasie drogowym na czas budowy przyłącza gazu w rejonie posesji nr 46.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji
2018-04-11

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Lędziny w zakresie budynków wielorodzinnych.

Postęp prac budowy parkingu przy ulicy Ruberga
2018-04-11

Od 22 marca trwa budowa parkingu przy ulicy Jana Christiana Ruberga w Lędzinach – Hołdunowie.

Budowa przedszkola przy ulicy Paderewskiego
2018-04-11

Trwają prace przy budowie przedszkola przy ulicy Paderewskiego w Lędzinach. Przekazanie terenu budowy Generalnemu Wykonawcy FU "Aga" odbyło się 12 marca 2018 roku. Aktualnie trwają przygotowania do wylania fundamentów pod przedszkole.

XII Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2018-04-11

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu odbył się zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Bieruniu XII Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu bieruńsko - lędzińskiego mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie. 

Informacja o przetargu nieograniczonym
2018-04-11

Zamawiający informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lędziny zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych

Szczegółowe informacje: http://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/14669162

Wideorelacja w TVP 3 Katowice z uroczystego rozpoczęcia budowy Węzła "Olszyce"
2018-04-09

8 kwietnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy Węzła "Olszyce". Inwestycja jest przykładem współpracy Skarbu Państwa, samorządu oraz inwestora prywatnego. Będzie ona służyła całemu społeczeństwu, a sfinansowana zostanie w całości przez inwestora prywatnego. Zgodnie z zawartą umową Gmina Lędziny jest inicjatorem budowy węzła drogowego "Olszyce".Zapraszamy do obejrzenia materiału wyemitowanego w TVP 3 Katowice (materiał nt Lędzin 00:10:55).

Szanowni Państwo, Radni Miasta Lędziny
2018-04-09

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1875 z późn.zm.) zwołuję na dzień 11 kwietnia 2018r., o godz. 1630 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia
2018-04-07

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, przypadającego na 7 kwietnia, pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne podziękowania za trud, zaangażowanie i wytrwałość w tej nieustannej pracy związanej z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia.

Na wiosnę ruszy budowa węzła „Olszyce” - ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
2018-04-06

Z każdą tak dużą inwestycją wiąże się uroczyste jej rozpoczęcie. Otwarcie budowy i uroczyste jej poświęcenie odbędzie się 8 kwietnia (W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ), przy skrzyżowaniu drogi S1 i ulicy Zawiszy Czarnego spotkają się inwestorzy wraz z Władzami miasta, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami będą mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Całość uroczystości zostanie powiązana z inauguracją obchodów „100 rocznicy Odzyskania Niepodległości”. W tym dniu o godzinie 15.00 odbędzie się uroczysta msza święta w kościele św. Anny w Lędzinach, a po niej nastąpi poświęcenie budowy węzła „Olszyce”. Rozbudowa infrastruktury drogowej ruszy już wiosną tego roku.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych IV/2018
2018-04-06

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu kwietniu 2018 roku:

Wiosna bez pneumokoków
2018-04-03

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. rodzice i opiekunowie będą mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

 

Szczegóły na plakacie i w załączniku

Wycieczka do Unicova - Zapraszamy Mieszkańców
2018-03-30

Burmistrz Miasta Lędziny serdecznie zaprasza mieszkańców na wycieczkę do Gminy Partnerskiej Unicov (Czechy). Termin 13 kwietnia 2018 r. Wśród atrakcji m.in.: zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego, które jest częścią Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, malowniczy rynek w Unicov, i spotkanie z Włodarzami Miasta. Przyjmowanie zgłoszeń: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55 (pokój 204 i 205). Ilość miejsc ograniczona, zapisy do 9 kwietnia.

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Lędziny
2018-03-28

25 marca 2018 roku w Sali audiowizualnej na Placu Farskim odbyło się walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. Podczas spotkania druh Stanisław Brzeskot przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Dotyczyło ono między innymi dotacji, zakupu nowego sprzętu oraz remontów przeprowadzonych w budynku OSP.

STOP POŻAROM TRAW
2018-03-27

Straż Miejska i OSP Lędziny informują, że w każdym roku w wyniku wypalania traw giną zwierzęta, a nawet ludzie.

Korowód Przedszkolaków
2018-03-27

23 marca barwny korowód przedszkolaków odwiedził Urząd Miasta w Lędzinach. W holu urzędu zrobiło się kolorowo dzięki wszystkim dzieciom, które radośnie witały wiosnę.

„Tradycje śląskie wczoraj i dziś – śląskie kroszonki, stroik wielkanocny”.
2018-03-27

Dnia 26 marca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Tradycje śląskie wczoraj i dziś – śląskie kroszonki, stroik wielkanocny”.

VI sesja Zgromadzenia Metropolii
2018-03-27

27 marca odbyła się szósta sesja Zgromadzenia Metropolii. Podczas niej uchwalono m.in. ostatnią transzę dotacji w ramach Funduszu Solidarności – dofinansowanie otrzymały 23 projekty o wartości ok. 8 mln zł z podregionu gliwickiego. Przypomnijmy, że podczas lutowej sesji wsparcie otrzymało 99 inwestycji za ok. 92 mln zł. Zgromadzenie podjęło dziś również decyzję o wystosowaniu apelu do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. uwzględnienia wszystkich gmin Metropolii w rządowym programie „SMOG STOP”

Budowa parkingu przy ulicy Ruberga
2018-03-26

W czwartek (22 marca) rozpoczęła się budowa parkingu przy ulicy Jana Christiana Ruberga w Lędzinach – Hołdunowie. Plac utwardzony będzie z kostki betonowej. Zostanie także wykonane odwodnienie całego parkingu.

Skrócony czas pracy w Wielki Piątek
2018-03-26

Miejski Ośrodek Kultury informuje, iż dnia 30.03.2018 r. tj. Wielki Piątek MOK czynny będzie do godz. 1600.

II Kongres Geodetów Polskich
2018-03-26

II Kongres Geodetów Polskich, odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2018 w Piotrkowie Trybunalskim.

Wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Województwo śląskie otrzymało 34 miliony złotych.
2018-03-26

21 marca 2018 roku w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyła się konferencja, podczas której Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek, poinformował przybyłych o rządowym dofinansowaniu na wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.

Już jest najnowszy BiL
2018-03-23

Już jest najnowsze z świątecznym akcentem wydanie Biuletynu Informacyjnego "Lędziny Teraz".  Zapraszamy  do lektury 

LIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-03-22

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.)zwołuję na dzień 27 marca 2018r., o godz. 1630 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Bilety komunikacji miejskiej z obiektami metropolii? Trwa głosowanie!
2018-03-19

Radiostacja w Gliwicach, zabytkowy tramwaj z Bytomia, dwór w Dobieszowicach, czy schron sprzed II wojny światowej, znajdujący się w Wyrach. To tylko kilka spośród 41 propozycji biorących udział w głosowaniu internautów „Bileciki do kontroli”. W internetowej akcji wybranych zostanie sześć obiektów, które będą umieszczone na rewersie limitowanej edycji biletów komunikacji miejskiej. Bilety będą dostępne w sprzedaży latem. 

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO GŁOSOWANIA NA NASZ KOŚCIÓŁEK ŚW. KLEMENSA

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Lędziny na okręgi wyborcze.
2018-03-19
Szczegóły konsultacji oraz projekt konsultowanego aktu w BIP pod adresem:
 
LII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-03-16

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1875 z późn.zm.) zapraszam na dzień 22 marca 2018r., o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) na LII SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY VII  KADENCJI

V ogólnopolski nocny maraton pływacki Otyliada
2018-03-13

10 - 11 marca 2018 na pływalni krytej w Lędzinach zorganizowany został V ogólnopolski nocny maraton pływacki Otyliada.

Złóż zeznanie elektroniczne - Szybszy zwrot podatku i brak kolejek
2018-03-13

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach zachęca wszystkich podatników do składania zeznań w formie elektronicznej.

Obniżka cen ścieków i wody
2018-03-11

Będzie obniżka cen ścieków i wody dostarczanej przez PGK „Partner”. Zakończona została analiza dokumentacji finansowej PGK „Partner” związanej z odprowadzaniem ścieków i dostarczaniem wody. Z przyjemnością informujemy mieszkańców, że cena za odprowadzanie ścieków w Lędzinach, przy zachowaniu obecnej dopłaty, zmniejszy się aż o 2,47 zł  i wyniesie 6,82 zł.

Procedura postępowania w sprawie podłączenia do kanalizacji
2018-03-09

Procedura postępowania w sprawie podłączenia do kanalizacji została określona w REGULAMINIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LĘDZINY

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLV/294/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 09.02.2006r

Na stronie PGK Partner dostępna jest wersja pdf uchwały oraz dostępne są druki niezbędne do załatwienia sprawy. W razie wątpliwości osoby ubiegające się o podłączenie do kanalizacji mogą zgłosić się do działu technicznego w celu uzyskania informacji oraz pobrania druków.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
2018-03-09

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.) Zamawiający – Gmina Lędziny zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy:

nazwa przedmiotu zamówienia: Obsada kwiatowa w 2018r.

opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie obsady kwiatowej zgodnie z przedmiarem robót, obowiązkami wykonawcy i wykazem roślinności.

V sesja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Dofinansowanie dla Gminy Lędziny
2018-03-07

16 lutego w sali konferencyjnej na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyła się V sesja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w której uczestniczyli przedstawiciele władz gmin wchodzących w skład metropolii. Obecni na spotkaniu głosowali m.in. w sprawie: Projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na podstawie której Gmina Lędziny otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 685 000,00 zł.

LI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY  VII KADENCJI
2018-03-06

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.)zwołuję na dzień 7 marca 2018r., o godz. 1630wUrzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LI NADZWYCZAJNĄ  SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY VII  KADENCJI

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-06

Informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn.: Zakup i dostawa 100 sztuk kompostowników o pojemności 900 - 1000l.

Rekrutacja do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lędzinach
2018-03-06

Rozpoczęła się rekrutacja do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lędzinach na rok szkolny 2018/2019

"Entliczek Pentliczek"
2018-03-06
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim             "Entliczek- pentliczek",który odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. Szczegóły konkursu w regulaminie.
KONKURS FOTOGRAFICZNY „ ZIMA W OBIEKTYWIE 2018”
2018-03-06

3 marca 2018 roku w sali widowiskowej „Piast”, wręczone zostały nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Zima w obiektywie 2018”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury.

Pierwsza rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2018-03-06

Przypominamy, że 15 marca 2018 roku, mija termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na indywidualne konto bankowe, które znajduje się na otrzymanej decyzji podatkowej.

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców - nabór wniosków
2018-03-05

Gmina Lędziny uruchamia program bezpłatnego użyczania kompostowników dla nieruchomości zamieszkałych. Nabór wniosków rozpoczyna się 5 marca 2018 r. i potrwa do 26 marca 2018 r.

Krystyna Wróbel, burmistrz Lędzin - Samorządowiec Roku 2017
2018-03-02

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” doceniło osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej – tytuł Samorządowiec Roku 2017 przyznano m.in. Burmistrz Miasta Lędziny – Krystynie Wróbel.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kółka Rolniczego Lędziny
2018-03-02

28 lutego w barze Anita w Lędzinach odbyło się doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kółka Rolniczego Lędziny. W spotkaniu uczestniczyli zrzeszeni w kółku rolnicy, jak również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel wraz z pracownikami Urzędu Miasta oraz przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oddział terenowy Bieruń, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bieruniu-Lędzinach oraz Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

O G Ł O S Z E N I E o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
2018-03-02

Burmistrz Miasta Lędziny zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XLVIII/396/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skończył 25 lat
2018-03-02

Wielka gala w Operze w Bytomiu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skończył 25 lat. To zdecydowany lider w działalności na rzecz środowiska. W ciągu minionego ćwierćwiecza WFOŚiGW wyasygnował ze swych środków ponad 8 mld zł na różne przedsięwzięcia ekologiczne, w tym m.in. na walkę ze smogiem.

Zapytanie Ofertowe
2018-03-01

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych oraz prac projektowych dla budowy zintegrowanej sieci tras pieszo – rowerowych na terenie Gminy Lędziny. Przez zintegrowaną trasę rozumie się przemyślany spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący różne miejsca atrakcyjne turystycznie i transportowo, umożliwiający bezpieczne korzystanie z oferty Gminy Lędziny i gmin sąsiednich.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych III/2018
2018-03-01

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu marcu 2018 roku:

Przypominamy o zmianie terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018-02-28

Informujemy, iż Uchwałą Nr XLVI/370/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 października 2017 r. od 01 stycznia 2018 roku zostały zmienione terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
2018-02-28

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach”.

XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
2018-02-22

URZĄD MIASTA LĘDZINY zaprasza Rolników do wyjazdu na XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH które odbędą się w dniach 16-18 marca 2018 r. w Kielcach.

Na szczytach Skandynawii i krajów bałtyckich
2018-02-22

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na prelekcję - "Na szczytach Skandynawii i krajów bałtyckich", która odbędzie się 14 marca 2018 o godzinie 17:00 w sali audiowizualnej na Placu Farskim.

Koncert Wielkanocny - Bojszowskiej Orkiestry "Ponticello"
2018-02-22

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na "Koncert Wielkanocny" Bojszowskiej Orkiestry Ponticello wraz z solistami pod dyrekcją Roberta Koźbiała, który odbędzie się 8 kwietnia 2018 o godzinie 18:00 w sali widowiskowej "Piast"

 

Bilety w cenie 35 zł dostępne w siedzibie MOK (ul. Hołdunowska 39)

Łowcy.B - Czterech jeźdźców Apokalipsy
2018-02-22

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na kabaret Łowcy.B - Czterech jeźdźców Apokalipsy, który odbędzie się 21 kwietnia 2018 o godzinie 17:30 w sali widowiskowej "Piast"

 

Bilety w cenie 40 zł

Informacja o przetargu nieograniczonym
2018-02-21

Zamawiający informuje, że dn. 21.02.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane następujące ogłoszenie o zamówieniu pn.:

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2018 r. Zadanie I

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2018 r. Zadanie II

Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach
2018-02-21

Rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wpisują adres strony internetowej:

 

przedszkola-ledziny.nabory.pl

 

która będzie aktywna od 15 marca 2018r., tj. od dnia rozpoczęcia rekrutacji

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
2018-02-21

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn.: „Budowa przedszkola”.

L SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-02-16

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017, poz. 1875 z późn.zm.) zapraszamy na dzień 22 lutego 2018r.,o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na L SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
2018-02-15

SZANOWNI RODZICE

od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl

Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-02-15

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie oświetlenia os. Centrum I.

 

Walentynkowe podziękowania za WOŚP
2018-02-15

W środę 14 lutego odbyło się spotkanie Walentynkowe z Panią Burmistrz Krystyną Wróbel, na którym pojawiły się osoby zaangażowane w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zapraszamy rolników do XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
2018-02-14

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
2018-02-14

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika oraz oświetlenia parkowego w ramach inwestycji pn.:

1. Budowa chodnika od ulicy Mickiewicza do parkingu przy ulicy Wandy

2. Budowa chodnika od ulicy Ekonomicznej do ul. Fredry

Odwiedziny Jubilata - Pani Maria Ścierska
2018-02-14

Pani Maria 30 stycznia obchodziła swoje 90 urodziny, z tej okazji wizytę złożyła jej Pani Burmistrz Krystyna Wróbel i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Renata Ścierska. Na urodzinach jubilatki pojawiła się cała rodzina, by wspólnie świętować ten wspaniały jubileusz.

Sąsiedzie, nie truj
2018-02-13

Akcja „List do sąsiada” to kolejna odsłona walki z niską emisją w regionie. Pomysł polega na wysłaniu listu do osoby, o której wiemy, że przyczynia się do zanieczyszczania powietrza. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim są pyły zawieszone PM10 pochodzące z gospodarstw domowych. Często brakuje nam odwagi, żeby powiedzieć sąsiadowi, że nas truje. W tym przypadku możemy anonimowo wrzucić list do skrzynki.

Dzień Zakochanych na krytej pływalni - 14 Luty 2018
2018-02-13

Burmistrz Miasta Lędziny oraz Spółka PGK Partner zapraszają mieszkańców na krytą pływalnie do Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" przy ul. Lędzińskiej 14 w Lędzinach, w godzinach 14:30-19:45.
WSTĘP WOLNY

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
2018-02-12

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Ruberga - XXV Lecia.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
2018-02-09

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
2018-02-09

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie oświetlenia os. Centrum I.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
2018-02-09

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji przebudowy ulicy Fredry wraz z budową efektywnego energetycznie oświetlenia i ścieżki pieszo-rowerowej.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
2018-02-09

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie robót polegających na montażu krawężnika oraz kratek ściekowych w ulicy Traugutta i Przodowników w ramach istniejącego pasa drogi gminnej w Lędzinach.

Strauss Gala
2018-02-07
W sobotę 17 marca o godzinie 18.00 w sali widowiskowej „Piast” odbędzie się Strauss Gala.

Publiczność usłyszy obdarzonych wspaniałymi głosami wybitnych solistów: Naire Ayvazyan i Kamila Rocha Karolczuka. Towarzyszyć im będzie zespół kameralny występujący na co dzień na największych scenach i estradach w Europie.

Koncert Grzegorza Poloczka
2018-02-07

W niedzielę 11 marca w sali widowiskowej zapraszamy na dwugodzinny koncert Grzegorza Poloczka. Razem z artystą wystąpi Katarzyna Piowczyk oraz Bartos.

 

Cena biletu 40 zł

Wieczór z Agnieszką Osiecką
2018-02-07

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 zaprasza na "Wieczór z Agnieszką Osiecką" 19 lutego o godz. 18.00 w sali widowiskowej "Piast". W programie usłyszymy piosenki i wiersze pisarki w wykonaniu uczniów tejże szkoły.

 

Wstęp wolny

Oferta Inwestycyjna - Niezabudowana nieruchomość gruntowa w Lędzinach
2018-02-06

Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
2018-02-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa chodnika i oświetlenia ul. Zabytkowej.

Bezpłatne badania mammograficzne
2018-02-04

5 lutego przy ul. Lędzińskiej 55 (przy budynku Urzędu Miasta), w godzinach 9:00-16:00  mammobus odwiedzi naszą Gminę. Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Program jest jednym z Narodowych Programów Zwalczania Chorób Nowotworowych. 

Badanie Spójności Społecznej BSS
2018-02-02

Informujemy, że w dniach od 5 lutego do 30 maja 2018 r. na terenie całego kraju, w tym również na terenie województwa śląskiego, zostanie przeprowadzone Badanie Spójności Społecznej BSS.

Gazeta BiL Lędziny Teraz
2018-02-02

Jest już najnowszy numer BiL Lędziny Teraz.

Zapraszamy do lektury.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
2018-02-01

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Bezpieczne Ferie Zimowe
2018-02-01

Porady dla uczestników wypoczynku zorganizowanego.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych II/2018
2018-02-01

Harmonogram pracy Komisji Stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu lutym 2018 roku:

Drużynowe Rozgrywki Juniorów o Puchar Dors – Klimczok 2017 - kolejny sukces lędzińskich szachistów z MOK.
2018-02-01

Sukcesy naszych zawodników są znaczące w regionie, a oto kolejne z nich.

Turniej szachowy odbył się w trzech terminach: 18 listopada w Rudzie Śl. ,16 grudnia w Dąbrowej Górniczej oraz 27 stycznia ponownie w Rudzie Śl.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
2018-01-31

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa przedmiotu zamówienia: Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji efektywnego energetycznie oświetlenia dróg: ul. Kontnego, Wygody, Murckowska, Gwarków, Ułańska, Lipowa.

Bezpieczna Rodzina na Drodze
2018-01-29

W dniu 29.01.2018 została przeprowadzona akcja z inicjatywy Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bezpieczna Rodzina na Drodze" związana z akcją pt.: „Bezpieczne Ferie 2018”, prowadzoną przez Funkcjonariuszy Ruchu Drogowego oraz Lędzińskich Dzielnicowych.

Karaiby pełne kontrastów - Kuba
2018-01-29

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na prelekcję - "Karaiby pełne kontrastów - Kuba", która odbędzie się 15 lutego 2018 o godzinie 18:00 w sali audiowizualnej na Placu Farskim.

Koncert - Pożegnanie Karnawału
2018-01-29

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na koncert - "Pożegnanie Karnawału", który odbędzie się 9 lutego 2018 o godzinie 18:00 w sali audiowizualnej na Placu Farskim.

Wycieczka do Rud Raciborskich - Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej
2018-01-29

Miejski Ośrodek Kultury oraz Koło Turystyczne zapraszają na wycieczkę do Rud Raciborskich, która odbędzie się 17 marca 2018. Celem wycieczki jest Zabytkowa stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach. Koszt wyjazdu - 65zł

 

Szczegóły na plakacie.

FERIE ZIMOWE 2018
2018-01-26

Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Podczas Ferii i nie tylko w mieście odbędą się zajęcia w naszych placówkach.

Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. W programie placówek znajdą się między innymi zajęcia sportowo - rekreacyjne, teatralne, szachowe, plastyczne, LODOWISKO, gry i zabawy, WODNY TOR PRZESZKÓD, konkursy.
Szczegóły pod nr telefonu:
MOK 32 326 78 33, MBP 32 216 75 09, ORS Centrum 32 326 27 00, MKS 600 092 701, KTS 507 023 463

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
2018-01-25

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Informacja dla Mieszkańców
2018-01-23

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 29 STYCZNIA 2018 R, TJ. PONIEDZIAŁEK DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA ELŻBIETY OSTROWSKIEJ - NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Bezpieczne Ferie
2018-01-23

W ramach akcji "Bezpieczne ferie" trwającej na terenie Lędzin , Komenda Powiatowa w Bieruniu współdziałając ze Strażą Miejską w Lędzinach realizuje określone zadania. 

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi"
2018-01-23

W styczniu br., decyzją Prezesa KRUS Adama Wojciecha Sekścińskiego, uruchomiono ósmą edycję konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, który co roku przyciąga ponad 30 tysięcy dzieci zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.
2018-01-23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy
2018-01-23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zasiłki chorobowe w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej (e – ZLA) lub papierowej (na formularzu ZUS – ZLA).

XLIX SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-01-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017, poz. 1875 z późn.zm.)zapraszam na dzień 25 stycznia 2018r.,o godz.16:00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na XLIX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
2018-01-18

Szanowni  MIESZKAŃCY,

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,  I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30.

                                              Burmistrz Miasta

                                               Krystyna Wróbel

Bezpłatne przejazdy w Dni Smogowe w Metropolii
2018-01-18

Kierowca, posiadający ze sobą dowód rejestracyjny samochodu oraz jeden współpasażer będą mogli bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na terenie Metropolii w czasie Dni Smogowych. G-ZM na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów w Dni Smogowe, zaplanowała w budżecie na ten rok 1 milion złotych.

Konsultacje społeczne
2018-01-17

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie miasta do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektów uchwał.

Zima w obiektywie 2018
2018-01-17
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału, w konkursie fotograficznym "Zima w obiektywie 2018". Szczegóły w regulaminie
Będzie obniżka cen ścieków
2018-01-17

Burmistrz Krystyna Wróbel spotkała się z nowo powołanym przez Radę Nadzorczą prezesem PGK „Partner” Bernardem Pustelnikiem oraz prokurentem Elwirą Osobą. W trakcie rozmowy omówiono priorytetowe zadania, które spółka będzie realizowała. 

Konsultacje społeczne
2018-01-16

W dniach od 16 do 24 stycznia na terenie miasta Lędziny prowadzone będą konsultacje społeczne związane z projektem Uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/221/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Przypomnienie o konsultacjach społecznych
2018-01-16

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 - 2020.

 

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
2018-01-16

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji zadania pn. "Budowa efektywnego oświetlenia drogowego ul. Ledzińska od ul. Górniczej do ul. Pokoju".

Przypomnienie o konieczności wymiany dowodów osobistych
2018-01-15

Szanowni Mieszkańcy,

Referat Spraw Obywatelskich pragnie poinformować, że dowód osobisty traci ważność po upływie 10 lat od daty wydania. Po tym czasie, należy wymienić dokument na nowy. Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest wolny od opłat. Brak ważnego dowodu osobistego, wiąże się z brakiem możliwości potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach, czy też załatwienia spraw m.in. w banku.

Finał WOŚP w Lędzinach
2018-01-15

14 stycznia budynek Urzędu Miasta i Sali Widowiskowej „Piast” wypełnił się wspaniałą energią 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Już po raz 15 spotkaliśmy się w Lędzinach, aby grać do końca świata i o jeden dzień dłużej!

ASF afrykański pomór świń - Apel do hodowców trzody chlewnej
2018-01-12

Na terenie Polski potwierdzono wystąpienie 106 ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń oraz 944 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików począwszy od 2014 roku (stan na 09.01.2018 r.).

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2018-01-11

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Remonty cząstkowe dróg.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny”
2018-01-11

Uprzejmie informuję, że od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2019r. zadania Operatora Wykonawczego w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny” wykonujefirma IMG COMPUTERS Grzanka Marcin, ul.J.Wysockiego 14/33, 41-400 Mysłowice.

Przedsiębiorco!!!
2018-01-10

Przypominamy, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta Lędziny do dnia 31 stycznia 2018 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Urząd Stanu Cywilnego Informuje
2018-01-10

Urząd Stanu Cywilnego w Lędzinach prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2018 r. będą obchodziły 50 rocznicę ślubu. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie mogą otrzymać osoby, które pozostają w związku małżeńskim 50 lat lub więcej.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.
2018-01-10

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz.1428). Nowelizacja niesie ze sobą możliwość ubiegania się o KDR już nie tylko w wersji tradycyjnej, ale również elektronicznej. Dotychczasowi jej dysponenci również mogą ubiegać się o jej wydanie w wersji elektronicznej.

Informacja o przetargu nieograniczonym
2018-01-10

Zamawiający informuje, że dn. 10.01.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane następujące ogłoszenie o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”.

15 finał WOŚP w Lędzinach !
2018-01-08

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w 26 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
W tym roku celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Będzie to już 15 finał organizowany w naszym mieście. Spotkajmy się 14 stycznia w Sali Widowiskowo-Kinowej "Piast", aby dobrze się bawić i jednocześnie pomagać tej wspaniałej inicjatywie!

Orszak Trzech Króli w Lędzinach
2018-01-08

Już po raz trzeci ulicami Hołdunowa przeszedł Orszak Trzech Króli. Organizatorzy barwnego korowodu co roku zaskakują uczestników.

Informacja o przetargu nieograniczonym
2018-01-08

Zamawiający informuje, że dn. 08.01.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane następujące ogłoszenie o zamówieniu pn.: Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych I/2018
2018-01-08

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu styczniu 2018 roku:

Informacja o przetargu nieograniczonym
2018-01-05

Zamawiający informuje, że dn. 08.01.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane następujące ogłoszenie o zamówieniu pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach.

Przebudowa DK 44 w Tychach.
2018-01-05

Rusza warta ponad 132 mln zł przebudowa tyskiego odcinka ul.Oświęcimskiej. To fragment drogi krajowej nr 44, jednej z najbardziej obciążonych tras w kraju. Na czas przebudowy zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu,będą także wytyczone objazdy. Poważniejszych utrudnień można spodziewać się w drugim tygodniu stycznia

Harmonogram zajęć MOK
2018-01-04

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w zajęciach zespołów, sekcji i klubów działających w instytucji.

Zmiana terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018-01-02

Szanowni mieszkańcy

Informujemy, iż Uchwałą Nr XLVI/370/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 października 2017 r. od 01 stycznia 2018 roku zostały zmienione terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

za styczeń, luty - do 10 marca danego roku;

za marzec, kwiecień – do 10 maja danego roku;

za maj, czerwiec - do 10 lipca danego roku;

za lipiec, sierpień – do 10 września danego roku;

za wrzesień, październik – do 10 listopada danego roku;

za listopad, grudzień - do 10 stycznia następnego roku.

Ważne
2018-01-02
Szanowni mieszkańcy,
Kasa Urzędu Miasta Lędziny nieczynna w dniu 03.01.2018 roku z powodu awarii serwera.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Wodna Zabawa Sylwestrowa
2017-12-28

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Rekreacyjno Sportowego Centrum w Lędzinach na Wodną Zabawę Sylwestrową.

Żywa Szopka Bożonarodzeniowa
2017-12-22

Serdecznie Zapraszamy wszystkich mieszkańców, do odwiedzenia Żywej Szopki Bożonarodzeniowej w dniach 6-9 styczeń 2018 przy Kapliczce na Smardzowicach.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-12-22

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji i modernizacji pomieszczeń budynku ORS "Centrum" w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 na cele rekreacyjno - sportowe w ramach zadania: "Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum"".

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta Lędziny
2017-12-21

Drodzy podatnicy, Urząd Miasta Lędziny informuje, iż kasa urzędu miasta będzie czynna w dniu 29.12.2017 roku do godziny 10.30

 

IX PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I JASEŁEK
2017-12-18

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach serdecznie zaprasza do udziału w IX Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Jasełek, który odbędzie się 18 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej „Piast” w Lędzinach.

Powitanie z Nowym Rokiem 2018
2017-12-17

Urząd Miasta w Lędzinach oraz Miejski Ośrodek Kultury zapraszają na Powitanie z Nowym Rokiem 2018.
31 grudnia o godzinie 23.30 do 00:30. "Złóżmy sobie życzenia...."

Kabaret Młodych Panów
2017-12-17

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w styczniu na Kabaret Młodych Panów. Bilety w cenie 60 zł dostępne w sekretariacie MOKu w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapraszamy

XLVIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2017-12-15

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017, poz. 1875 z późn.zm.) zapraszamy w dniu 21 grudnia 2017r., o godz.16:00 do Urzędu Miasta Lędziny
przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na XLVIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
2017-12-15

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Renowacja parkietów i elementów drewnianych w hali sportowej i sali do tenisa stołowego w budynku Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Centrum” w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14.

Jarmark Bożonarodzeniowy
2017-12-12

9 grudnia na Placu Farskim odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. W świątecznej atmosferze odwiedzający mieli możliwość zakupu ozdób świątecznych, słodyczy, upominków, a dla najmłodszych czekało wiele atrakcji takich jak zagroda ze zwierzętami, malowanie twarzy, możliwość zrobienia ozdób świątecznych czy pamiątkowe zdjęcia w fotobudce.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-12-08

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu i tonerów dla Urzędu Miasta Lędziny w 2018r.”

Jarmark Bożonarodzeniowy
2017-12-08

Gmina Lędziny oraz Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zapraszają na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 9 grudnia 2017 roku na Placu Farskim.

Współpraca interdyscyplinarna policji w zakresie ochrony praw człowieka
2017-12-07

27 lisotpada w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja „Współpraca interdyscyplinarna Policji w zakresie ochrony praw człowieka”. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele Policji, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Metropolity Katowickiego i zaproszeni goście w tym również Burmistrz Miasta Lędziny, pracownik Straży Miejskiej - starszy Inspektor Jerzy Bajura oraz Pani Dyrektor MOPS - Agata Kukier. Dyskutowano o roli poszczególnych instytucji i podmiotów w systemie ochrony praw człowieka.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-12-07

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Renowacja parkietów i elementów drewnianych w hali sportowej i sali do tenisa stołowego w budynku Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego "Centrum" w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14".

II etap konkursu na zakładkę do książki pn. „Niech radość nigdy nie minie – stop przemocy w rodzinie”
2017-12-06

Podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach w dniu 29.11.2017r. odbył się II etap konkursu na zakładkę do książki pn. „Niech radość nigdy nie minie – stop przemocy w rodzinie” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach.

Projekcja filmu o Johannie Christianie Rubergu
2017-12-06

We wtorek 12 grudnia o godzinie 18.00 w sali audiowizualnej na Placu Farskim w ramach cyklu „Ludzie i ich Pasje” odbędzie się projekcja filmu o Johannie Christianie Rubergu. Zapraszamy

Terminy posiedzeń Komisji Stałych XII/2017
2017-12-05

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu grudniu 2017 roku:

 

Stypendia sportowe - nabór wniosków
2017-12-05

Przypominamy o naborze składania wniosków na stypendia sportowe.

1 Lędziński Maraton Pływacki
2017-12-04

Dnia 2 grudnia na pływalni krytej ośrodka "Centrum" w Lędzinach odbył się maraton pływacki. Zawodnicy mieli za zadanie przepłynąć w ciągu godziny jak najwięcej długości pływalni.

„Interart” - Za rok jubileusz
2017-12-04

Dziewiąte Powiatowe Warsztaty Plastyczne dla Osób Niepełnosprawnych „Interart” odbyły się 1 grudnia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach.

Szczęść Boże Górnikom!
2017-12-04

Życzymy wszystkim Górnikom zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia oraz zawodowej i życiowej satysfakcji.  Dziękujemy Wam za pełnioną z oddaniem służbę górniczą. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

Krótkie podsumowanie działalności MKS
2017-11-30

Prezentujemy krótkie podsumowanie działalności Zarządu MKS w stosunku do drużyn młodzieżowych w okresie miesięcy wrzesień – październik br.

Spotkanie z okazji święta św. Cecylii
2017-11-29

Z okazji święta św. Cecylii - patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych na Placu Farskim odbyło się spotkanie Pani Burmistrz z zespołami Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

Koncert zespołu „Oberschlesien”
2017-11-29

25 listopada , o godzinie 19:00 w sali widowiskowej „Piast” ,Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, zorganizował koncert zespołu „Oberschlesien”. Ten zespół zasłynął mieszanką industrial metalu ze śląskimi akcentami i przez swoje brzmienie od razu kojarzył się z grupą Rammstein.

Akcja ZIMA
2017-11-29

Informujemy, iż w tym roku funkcję koordynatora "Akcji Zima" pełni Piotr Goj. Odpowiada on za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Lędzin.
Numer telefonu do Piotra Goja: 698 639 025

Apel Straży Miejskiej - POMAGAJMY
2017-11-29

Straż Miejska w Lędzinach apeluje do Mieszkańców, którzy mają kontakt z osobami bezdomnymi aby w razie nadejścia mrozów nie pozostawali obojętni na ich los. Każdy przypadek przebywania bezdomnego na mrozie powinien być niezwłocznie zgłoszony straży miejskiej, policji lub innym służbom ratunkowym. Brak reakcji na takie sytuacje skutkować może śmiercią osoby bezdomnej.

Awaria systemu - bez utrudnień dla mieszkańca
2017-11-29

W związku z awarią systemu "ŹRÓDŁO" przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie informujemy, że wnioski składane w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Obywatelskich są przyjmowane bez utrudnień. Niezwłocznie po usunięciu awarii poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

 

Awaria systemu - naprawiona
2017-11-29

Awaria systemu "ŹRÓDŁO" o której wcześniej informowaliśmy została usunięta.

Uroczystość odpustowa w Ośrodku Błogosławiona Karolina
2017-11-28

22 listopada 2017 r. w Ośrodku Błogosławiona Karolina odbyła się uroczystość odpustowa, poświęcona wspomnieniu Błogosławionej Karoliny Kózkówny. Punktem centralnym obchodów była Msza Św., koncelebrowana przez księży z Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz terenu powiatu pod przewodnictwem Ks. dyrektora Krzysztofa Bąka.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017-11-27

Przypominamy, że 30 listopada 2017 roku, mija termin płatności VI raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV Olimpiada Pierwszaka
2017-11-24

23 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Lędzinach odbyła się IV Olimpiada Pierwszaka. Jak co roku uczniowie klas pierwszych wszystkich lędzińskich szkół podstawowych stawili się do wspólnej zabawy sportowej.

XLVII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2017-11-24

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2016, poz. 446 z późn.zm.)zapraszam na dzień 30 listopada 2017r.,o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na XLVII SESJĘ RADY MIASTA   LĘDZINY VII   KADENCJI

Jarmark Bożonarodzeniowy
2017-11-23

Gmina Lędziny oraz Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 9 grudnia 2017 roku na Placu Farskim.

Koncert zespołu Oberschlesien - brak wejściówek
2017-11-23

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach informuje, iż nie posiada wejściówek na koncert zespołu Oberschlesien, który będzie miał miejsce w sali widowiskowej „Piast” w Lędzinach, dnia 25.11.2017 r. o godzinie 19:00. Przypominamy wstęp tylko z wejściówkami!!!!!

Za utrudnienia przepraszamy!!!!!!!

I Lędziński Maraton Pływacki
2017-11-21

2 grudnia o godzinie 22:00 na terenie Lędzińskiej Pływalni Krytej odbędzie się I Lędziński Maraton Pływacki.

Spotkanie z Biskupem Markiem Szkudło
2017-11-21

Dnia 17.11.2017 r. o godz. 14:30 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie Biskupa Marka Szkudło z nauczycielami szkół należących do parafii Chrystusa Króla tj. SP3 i SP2.

Wystawa Twórczości Klubu Plastyka "Kontrast" wraz z występem orkiestry dętej KWK Piast pod Patronatem Burmistrza
2017-11-21

W poniedziałek, 20 listopada, w holu Urzędu Miasta przy muzyce orkiestry dętej KWK Piast odbył się wernisaż wystawy poplenerowej.

21 Listopada Dzień Pracownika Socjalnego
2017-11-21

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom lędzińskiego MOPS-u życzenia
i podziękowania za pracę na rzecz osób potrzebujących oraz za odpowiedzialne podejście do pojawiających się na terenie naszej gminy problemów społecznych.

W szachach o Puchar Burmistrza
2017-11-21

21 listopada o godzinie 13:30 w ośrodku "Centrum" odbyło się uroczyste zakończenie Ligii Szkół i Indywidualnych Mistrzostw Szkół w szachach o Puchar Burmistrza Miasta. Wszystkim Gratulujemy !!

Informacja o przetargu nieograniczonym
2017-11-21

Zamawiający informuje, że dn. 21.11.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane następujące ogłoszenie o zamówieniu pn.: Budowa przedszkola.

Pasowanie na Pierwszaka w SP4
2017-11-17

17 listopada odbyło się pasowanie na pierwszaka w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu w Lędzinach. Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w szkolnym kalendarzu imprez.

Spotkanie z Mieszkańcami
2017-11-16

Burmistrz Miasta wraz z Radnymi zaprasza mieszkańców Lędzin na spotkanie w celu omówienia bieżących problemów oraz spraw dotyczących miasta oraz jego mieszkańców.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-11-15

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w ramach inwestycji pn.: Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego Centrum na następujące zadania: malowanie hali sportowej, sali do tenisa stołowego, siłowni .

Święto Niepodległości w Lędzinach
2017-11-14

10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości w naszym mieście odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uwaga Rolnicy
2017-11-13

Trwa przygotowywanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ogólnej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych oraz ich rejonizacji w roku 2018.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych XI/2017
2017-11-13

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu listopadzie 2017 roku

Wyjazd do Sejmu i Senatu RP
2017-11-13

Burmistrz oraz Rada Miasta Lędziny zapraszają lędzińskich seniorów na wyjazd w dniu 28.11.2017 r. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji rozpoczęcia Obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 „Alkohol tylko dla pełnoletnich”
2017-11-13

W dniach od 6 listopada br Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Straż Miejską prowadzą akcję na terenie Miasta Lędziny pt. : „Alkohol tylko dla pełnoletnich” , której celem jest ograniczanie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.

Rozkład jazdy MZK Tychy w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
2017-11-09

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku planuje zmianę w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej.


Pismo w sprawie zmian umieszczone w załączniku niżej.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-11-09

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie latarni oświetlenia drogowego - ul. Gałczyńskiego, Zabytkowa, Wyspiańskiego.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-11-09

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie remontu nawierzcni asfaltobetonowej ul. Wandy.

IV rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2017-11-08

Przypominamy, że 15 listopada 2017 roku, mija termin zapłaty IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na indywidualne konto bankowe, które znajduje się na otrzymanej decyzji podatkowej.

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW GRUNTÓW POD GARAŻE
2017-11-08

Pragniemy przypomnieć o konieczności złożenia wnioskówo przedłużenie umów najmu gruntu pod garaże zlokalizowane na gruntach stanowiących własność Gminy Lędziny.

Koniec sezonu lotów 2017 w sekcji Hołdunów PZHGP
2017-11-08

W dniu 4 listopada 2017r. o godzinie 16 odbyło się uroczyste zebranie kończące sezon lotowy 2017 w sekcji Hołdunów PZHGP.  Uroczystość tą zaszczycili swoją obecnością Burmistz Miasta Lędziny- Krystyna Wróbel, radny Edward Urbańczyk i hodowcy zrzeszeni w sekcji.

„Duchy wojny – w sieroctwie bez skargi”.
2017-11-08

8 października w Sali widowiskowo – kinowej Piast w Lędzinach odbyło się spotkanie z uczniami lędzińskich szkół, poświęcone trudnym losom śląskich rodzin. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na obchody Dnia Niepodległości
2017-11-06

10 listopada br. o godz.10. 00 pod Pomnikiem Weteranów Powstań śląskich przy ul. Lędzińskiej odbędą się obchody Dnia Niepodległości po czym kolumna przejdzie pod obelisk ufundowany ku czci pomordowanych więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, przy ul. Paderewskiego, gdzie zostaną zapalone znicze i złożone wiązanki kwiatów.

Święto Niepodległości - Zapraszamy do odbioru flag
2017-11-06

Zapraszamy do odbioru flag nieodpłatnie w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta w Lędzinach w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości.

 

IX edycja Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Lędziny
2017-11-02

30 października odbyła się IX edycja Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Lędziny. Pod hasłem: English as an international Communication tool” („Język angielski jako narzędzie komunikacji międzynarodowej”)

 

Organizatorem byli : Urząd Miasta Lędziny oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach

Trzy nowe aparaty Holtera w MZOZ
2017-11-02

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach zakupił dla potrzeb pacjentów Poradni Kardiologicznej w Przychodni Specjalistycznej trzy aparaty Holtera.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Kartka Świąteczna 2017
2017-11-02

Na prace czekamy do 4 grudnia 2017r do godz. 17.00 w sekretariacie MOKu przy ul. Hołdunowskiej 39. Rozdanie nagród 9 grudnia o godz. 15.00 na Placu Farskim

Zapraszamy do udziału w konkursie "Ozdoba Świąteczna 2017
2017-11-02

Na przestrzenne prace nie większe niż 35 cm wys. i max 35 cm szer. czekamy do 4 grudnia 2017r do godz. 17.00 w sekretariacie MOKu przy ul. Hołdunowskiej 39." Rozdanie nagród 9 grudnia o godz. 15.00 na Placu Farskim.

Zapraszamy! Już w listopadzie Kabaret Smile z najnowszym programem "To się nadaje do kabaretu"
2017-10-31

Bilety są dostępne w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskaiej 39. Rezerwacji można dokonać pod nr. 32 326 78 33.

Spotkanie z Mikołajem
2017-10-31

Miejski Ośrodek Kultury, jak co roku, zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na spotkanie z Mikołajem w sali widowiskowej „Piast” 6 grudnia o godz. 17:00

Zaproszenie na wycieczkę
2017-10-31

Koło regionalno - turystyczne zaprasza na wycieczkę historyczno - turystyczną do Radzionkowa, Świętochłowic i Bytomia 25 listopada 2017 r o godzinie 10.00. W programie wycieczki zwiedzanie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Muzeum Deportacji Górników w Radzionkowie oraz Stare Miasto w Bytomiu. Koszt wycieczki 35 zł.

Informacja dotycząca zwiększonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A w woj. śląskim
2017-10-30

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje informację dotyczącą zachorowalności na WZW A na terenie województwa śląskiego w latach 2014–2017.

Polsko-Czeski projekt profilaktyczny DRUGSTOP
2017-10-30

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wraz z innymi Komendami Wojewódzkimi Policji oraz Komendami Policji z Republiki Czeskiej realizują projekt pt.  „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" W ramach prowadzonego projektu przygotowana została aplikacja multimedialna  dedykowana na telefony komórkowe.

Informacja RPWiK Tychy S.A - Uwaga! Mróz groźny dla urządzeń wodociągowych
2017-10-30

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach informuje, że ze względu na zbliżające się niskie temperatury, wzrasta ryzyko uszkodzeń urządzeń wodociągowych (wodomierzy, przyłączy wody i instalacji wodociągowych).

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku
2017-10-30

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.

Wielki finał „ XVIII Jesieni Organowej” w wykonaniu Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica” .
2017-10-30

Koncert finałowy „ XVIII Jesieni Organowej” w powiecie Bieruńsko – Lędzińskim odbył się 29 października w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie.

Informacja : Wolontariusze poszukiwani w MIEJSCOWOŚCI LĘDZINY, IMIELIN, CHEŁM ŚLĄSKI!
2017-10-30

W całej Polsce ruszyła rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI! W tym roku w całej Polsce poszukujemy aż 13 500 wolontariuszy, którzy zorganizują mądrą pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci. W Lędzinach, Imielinie, Chełmie Śląskim również szukamy chętnych do zaangażowania!
Zgłaszać się można do końca listopada przez stronę www.superw.pl.

Drodzy Mieszkańcy
2017-10-27

Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami nakładają na gminy restrykcyjne wymogi dotyczące odzysku i recyklingu odpadów biodegradowalnych. W Lędzinach rocznie zbieranych jest ponad 1 000 ton odpadów zielonych, które kierowane są do instalacji przetwarzania odpadów spółki „Master Odpady i Energia” w Tychach, co generuje bardzo wysokie koszty.

Informacja o przetargu nieograniczonym
2017-10-27

Zamawiający informuje, że dn. 27.10.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny oraz Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny.

Nowe informacje w sprawie wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
2017-10-26

Informujemy, że w dniu 26.10.2017 r. na stronie internetowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. umieszczono zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o wypłatę świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń kierujących ruchem oraz przestrzeganie oznakowania, w dniu 1 Listopada co usprawni dojazd i powrót z cmentarza.
2017-10-25

Okres dnia Wszystkich Świętych charakteryzuje się szczególnie dużym natężeniem ruchu drogowego - co może skutkować wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłóceniami płynności ruchu. Ponadto na dyskomfort poruszania się w tym czasie po drogach wpływają zmienne warunki pogodowe i duża ilość pieszych poruszających się w rejonach cmentarzy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Policji będą czuwać nad zapewnieniem płynności ruchu w naszym mieście. Polecenia mundurowych w zakresie parkowania lub zakazu wjazdu pomogą w sprawnym i bezpiecznym dojechaniu oraz powrocie z cmentarzy.

Burmistrz Miasta czyta dzieciom
2017-10-25

We wtorek, 24 października w Urzędzie Miasta Lędziny odbyło sie czytanie na głos dzieciom z Miejskiego Przedszkola nr 1.

Pasowanie pierwszoklasistów
2017-10-25

W dniu 24 października 2017 r. dzieci z klas pierwszych zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach

Pasowanie w SP1
2017-10-25

24 Października odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach.

"Droga Polski do Niepodległości 1900 - 1920"
2017-10-25

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości 6 listopada zapraszamy na wykład Profesora Andrzeja Krowiaka pt. "Droga Polski do Niepodległości 1900 - 1920"

Kolejny wielki sukces zespołów MOK
2017-10-25

Zespoły działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach „Radość”, „Śpiewająca kapela” i „Lędzinianie” dały niesamowity pokaz swoich umiejętności i zdolności na XXXVI Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem. Wszystkie trzy zespoły przywiozły ze sobą nagrody i wyróżnienia.

V-ce Mistrzostwo Śląska i awans na Mistrzostwa Polski U-13
2017-10-25

W sobotę 21.X  zawodniczki Akademii (rocznik 2005 ) w ramach Ligii Młodziczek rozegrały dwa spotkania w Częstochowie z gospodarzami oraz drużyną Polonii Tychy. Nasz zespół okazał się bezkonkurencyjny wygrywając oba spotkania. Kolejno z Polonią Tychy 4:0 oraz 3:0 z drużyną z Częstochowy.

Awans do finału wojewódzkiego w Turnieju Tymbarku
2017-10-25

W miniony piątek 20 października zawodniczki Akademii KSB (rocznik 2006) awansowany do finału wojewódzkiego  XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, finał odbędzie się na wiosnę na Stadionie  Śląskim.

INFORMACJA W SPRAWIE WYPŁATY świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
2017-10-24

Od 24 października 2017 r. można składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Darmowe przejazdy w dniu 1 listopada 2017
2017-10-24

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/308/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9.10.217 r., w dniu 1 listopada 2017 r. wszyscy pasażerowie są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów w całej sieci komunikacyjnej organizowanej przez Miasto Tychy - Miejski Zarząd Komunikacji.

„Niech radość nigdy nie minie – stop przemocy w rodzinie”
2017-10-23

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach informuje, że wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach oraz Zespołem Interdyscyplinarnym w Lędzinach ogłasza konkurs plastyczny na zakładkę do książki pt. "Niech radość niego nie minie - stop przemocy w rodzinie".

22 października - Dzień Praw Rodziny
2017-10-22

22 października po raz pierwszy obchodzimy Dzień Praw Rodziny. Został on ustanowiony przez Sejm – w drodze uchwały – 21 października 2016 r. Data nie została wybrana przypadkowo – 22 października 1983 r., w piątą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, na apel Ojca Świętego Stolica Apostolska ogłosiła „Kartę Praw Rodziny”.  

XLVI Sesja Rady Miasta
2017-10-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2016, poz. 446 ze zm.)zapraszam na dzień 26 października 2017r.,o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na XLVI SESJĘ RADY MIASTA   LĘDZINY VII   KADENCJI

Jarmark świąteczny – Informacja dla przedsiębiorców
2017-10-19

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach jak co roku zaprasza wystawców na Jarmark Bożonarodzeniowy 9 grudnia 2017 roku. W załączniku regulamin i Karta zgłoszenia.

Koncert zespołu Oberschlesien
2017-10-19

W sobotę 25 listopada o godzinie 19.00 w sali widowiskowej „Piast” odbędzie się koncert zespołu Oberschlesien.

Informacja o wynikach głosowania – Budżet Obywatelski na 2018 r.
2017-10-18

Komisja skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania następujące projekty uzyskały najwyższą liczbę głosów:

Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach

Okręg nr 2 – Lędziny

Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy pomiędzy Osiedlem Centrum I i Centrum II. Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci na Góreczce – I etap budowy Kompleksu Edukacyjno – Sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Lędzinach.

Okręg nr 3 – Hołdunów

"Czym skorupka za młodu… - dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość" Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe.Poduszka dla Maluszka
2017-10-18

17 Października Gmina Lędziny wraz z Radnymi zorganizowała akcję pn."Poduszka dla Maluszka". W ramach akcji wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z Miejskiego żłobka otrzymały od Pani Burmistrz poduszki do spania i przytulania.

Dzień Nauczyciela w Lędzinach
2017-10-16

12 paździenika, w restauracji "Słowiańska" odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli lędzińskich szkół z Panią Burmistrz Krystyną Wróbel z okazji Święta Edukacji Narodowej.

RODZINA MIŚKÓW W ŚWIETLICY W LĘDZINACH
2017-10-16

 

Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych realizuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt pt.: „Opracowanie nowych narzędzi i procedur do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym” - nazwa własna projektu „Rodzina Miśków”. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W tym projekcie wzięła udział Świetlica Socjoterapeutyczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

 

Szanowni Mieszkańcy
2017-10-13

W ramach tegorocznych Obchodów Tygodnia Mediacji Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach zaprasza na bezpłatne konsultacje z mediatorem.

Informacja o przetargu nieograniczonym
2017-10-13

Zamawiający informuje, że dn. 13.10.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa i Kwiatowa.

Życzenia z okazji dnia Nauczyciela
2017-10-13

Z okazji przypadającego na 14 października Święta Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych najlepsze życzenia:

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-10-12

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Oficerska.

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2017-10-10

9 października na Sali Widowiskowo – Kinowej „Piast” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 UTW w Lędzinach.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych X/2017
2017-10-10

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu październiku 2017 roku

"IX Międzyszkolny Turniej Wiedzy ekologicznej"
2017-10-09

6 Października na Placu Farskim odbył się Turniej przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz 2 i 3 klas gimnazjalnych.

Jubileusz XX lecia Towarzystwa Kulturalnego im.Anielina Fabery
2017-10-09

7 Października na Placu Farskim okrągłą rocznicę 20 lecia świętowało TOWARZYSTWO KULTURALNE im.Anielina Fabery.

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniu 11.10.2017 Ul. Lędzińska i Ul. Grodziskowa
2017-10-09

Firma Turon informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączona będzie ul. Lędzińska nr 157,159,161 oraz ul. Grodziskowa od nr 1-11, w dniu 11.10.2017, godz 07:00-17:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im.G.Morcinka w Lędzinach bierze udział w tegorocznej akcji "Decydujesz, pomagamy"
2017-10-06

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im.G.Morcinka w Lędzinach bierze udział w tegorocznej akcji "Decydujesz, pomagamy", w której do wygrania jest 5000 zł na realizację zgłoszonego projektu. Teraz od nas, mieszkańców zależy czy szkoła z naszej gminy otrzyma finansowe wsparcie.

Czytanie Dzieciom w SP2
2017-10-05

4 października Przedszkole przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach odwiedziły Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel i Posłanka na Sejm RP Ewa Kołodziej, by na głos przeczytać przedszkolakom bajki.

"Dzień Farmera" pod patronatem Burmistrza Miasta
2017-10-05

4 Października odbył się "Dzień małego Farmera" w gospodarstwie Państwa Anny i Tomasza i Nowak przy ul. Ułańskiej. W wydarzeniu wzięły udział przedszkolaki, które dowiedziały się, jak wygląda produkcja żywności, praca w gospodarstwie oraz jak dbać o zwierzęta hodowlane - nie zabrakło również gier i zabaw z nagrodami.

Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty –III edycja realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2017-10-05

Celem Projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez przyznanie stypendiów naukowych w wysokości 500zł miesięcznie w okresie trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

"BRAT NASZEGO BOGA" - Zapraszamy na spektakt
2017-10-05

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców na spektakt pn. "Brat Naszego Boga" który odbędzie się w sali widowiskowo-kinowej "Piast" przy ul. Lędzińskiej 55 , 27.10.2017 r o godzinie 18:00.
Wstęp Wolny - wejściówki darmowe dostępne w siedzibie MOK.

Bezpłatne Warsztaty ŚCSI
2017-10-05

Bezpłatne warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii dla wszystkich zainteresowanych tematyką ICT.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-10-05

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Budowa drogi gminnej ul. Pogodna.

Zmiana nazwy ulicy Szenwalda w Lędzinach
2017-10-05

Pragniemy poinformować właścicieli nieruchomości i mieszkańców Miasta Lędziny, że została zakończona procedura zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda.

Zakończenie sezonu lotowego
2017-10-03

30.09.2017 w Lędzinach przy ul. Zakole odbyło się zakończenie sezonu lotowego 2017 Sekcji Lędziny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Koniec głosowania nad Budżetem Obywatelskim 2018
2017-10-02

Zakończyło sie głosowanie nad propozycjami projektów złożonymi w ramach nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Lędzin.

Festyn Integracyjny w SP2
2017-10-02

W dniu 30.09.2017 r na terenach zielonych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach odbył się Festyn Integracyjny. Głównym celem imprezy była integracja społeczności lokalnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli placówki. W imprezie uczestniczyło wielu okolicznych mieszkańców.

Informacja dla Mieszkańców
2017-10-02

Z uwagi na zainteresowanie mieszkańców publikujemy uszczegółowiony artykuł który ukazał się w paźdzeirnikowym wydaniu gazety BiL 2016

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniu 03.10.2017 Ul. Botaniczna
2017-09-29

Firma Turon informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączona będzie ul. Botaniczna od nr 2-20, w dniu 03.10.2017, godz 07:00-16:00.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Nocna i Świąteczna opieka zdrowotna bez zmian od 1 października w MZOZ Lędziny
2017-09-28

Drodzy Mieszkańcy informujemy, iż nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest w Przychodni Specjalistycznej MZOZ Lędziny przy ul. Pokoju 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, nr tel (32) 326 62 53, (32) 326 73 74

Zapraszamy na Mecz
2017-09-26

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców na mecz , który odbędzie się 28 września (czwartek) o godzinie 19:30 , miejsce : Ośrodek Rekreacyjno Sportowy Lędziny Centrum przy ul. Lędzińskiej 14. Wstęp : Bezpłatny

XIX Powiatowe Święto Latawca Lędziny 2017
2017-09-26

30 września w Lędzinach przy ul. Oficerskiej zostanie zorganizowane XIX Powiatowe Święto Latawca . Start o godzinie 10:00. Serdecznie Zapraszamy

Rajd rowerowy za nami
2017-09-26

24 września 2017 odbył się II Rodzinny Piknik Rowerowy pod Patronatem Burmistrza Miasta Lędziny.

Rajd ruszył z placu przy kościele Św. Anny. Droga prowadziła ścieżkami rowerowymi na Górkę Klemensa do kościoła pw. Św. Klemensa, po krótkim wypoczynku rajdowcy ruszyli dalej ścieżkami rowerowymi przez Blych do Rynku w Bieruniu.
Powrotna droga prowadziła leśnymi ścieżkami do starej drogi w kierunku Lędzin skąd spokojną asfaltową drogą do mety na Plac Farski gdzie na uczestników czekał zasłużony poczęstunek. Dziękujemy organizatorom i do zobaczenia za rok !

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-09-25

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowa.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-09-25

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Budowa drogi gminnej ul. Pogodna.

XLV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2017-09-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.)zapraszam na dzień 28 września 2017 r., o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na:

Ostrzeżenie. Uwaga na ulewy i podtopienia
2017-09-22

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Śląskiego pogotowia przeciwpowodziowego w powiecie bieruńsko - lędzińskim wszelkie informacje dot. podtopień, powodzi lub innych zdarzeń losowych wynikających z warunków atmosferycznych należy kierować pod numer Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - nr alarmowy 998 , lub Zarządzania Kryzysowego Gminy Lędziny tel: 607 581 698

Informacja o przetargu nieograniczonym
2017-09-22

Zamawiający informuje, że dn. 22.09.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap.

IX Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej "Razem"
2017-09-22

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Przeglądzie Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”. Przegląd będzie miał miejsce w dniu 17.11.2017 r. w sali widowiskowej „Piast” w Lędzinach. Uroczysta gala odbędzie się 23 listopada 2017 r. Szczegóły przeglądu na stronie www.mokledziny.pl

Znajdź swój idealny rozmiar
2017-09-22

Serdecznie Zaprasza do udziału w spotkaniu z profesjonalną brafitterką Moniką Niemiec, w dniu 11.10.2017 godzina 19:00 na Placu Farskim

Wspomnienia o Anielinie Faberze
2017-09-22

Serdecznie Zapraszamy Mieszkańców, byłych uczniów, wychowanków i podopiecznych A.Fabery na spotkanie pn. "Wspomnienia o Anielinie Faberze" które odbędzie się 28 września 2017 roku w sali audiowizualnej przy Placu Farskim.

Wyniki konkursu fotograficznego „Lato w obiektywie 2017”
2017-09-22

W dniu 19.09.2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, odbyło się posiedzenie komisji konkursu fotograficznego „Lato w obiektywie 2017”.

Towarzystwo Kulturalne im. Anielina Fabery ma już 20 lat
2017-09-20

W bieżącym roku przypada 20 rocznica powstania Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery w Lędzinach, stowarzyszenia wielce zasłużonego dla życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście, a także w sąsiednich miejscowościach.

PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ
2017-09-20

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe postanowiło powalczyć o podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego do kwoty 6 000 zł.

Zawody o Puchar Burmistrza Miasta
2017-09-18

W dniu 16 09  na zb. Ziemowit w Lędzinach zostały rozegrane zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny. Zawody zorganizowało Koło nr 32 w Lędzinach. W zawodach uczestniczyło 31 zawodników w tym 1 kobieta. 21 z startujących złowiło ryby. Łowiących odwiedziła pani Burmistrz, która brała również udział we wręczaniu nagród. W zawodach zwyciężył Chrobok Adam.

Sportowy MiniObóz w Węgierskiej Górce
2017-09-18

W wyśmienitych nastrojach wrócili ze sportowego miniobozu w Węgierskiej Górce najmłodsi zawodnicy Akademii Sportu KSB Lędziny.

DYŻURY RADNYCH MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2017-09-15

Z  A W I A D O M I E N I E

PRZEWODNICZĄCA  RADY  MIASTA  LĘDZINY VII KADENCJI ZAWIADAMIA, że  18 września 2017 roku w okręgach wyborczych ODBĘDĄ  SIĘ DYŻURY RADNYCH MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Informacja o przetargu nieograniczonym
2017-09-15

Zamawiający informuje, że dn. 15.09.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa licencji i wdrożenie Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w lędzińskich placówkach oświatowych”
w ramach zadania: Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych.

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"
2017-09-14

Trwają zapisy do nowej XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Jest to ogólnopolski i największy w Europie Turniej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopcówdo lat 8, 10 oraz 12. Nagrodą główną jest wyjazd na wyjątkowy mecz piłkarski. Mecze finałowe XVIII edycji zostaną rozegrane na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

IX Międzyszkolny Turniej Ekologiczny
2017-09-14

6 Października 2017 roku o godz. 9:30 w sali audiowizualnej na placu Farskim w Lędzinach odbędzie się "IX Międzyszkolny Turniej Ekologiczny".

Informacja o przetargu nieograniczonym
2017-09-13

Zamawiający informuje, że dn. 13.09.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach.

Zapraszamy na Piknik Rodzinny pod Patronatem Burmistrza Miasta Lędziny
2017-09-13

W sobotę 16 września o godzinie 16:00 przy ul. Murckowskiej zapraszamy na "Piknik Rodzinny", wśród atrakcji czekają m.in. dmuchńce, gry i zabawy z nagrodami.

Trzecia rata podatku od nieruchomości, rolnego leśnego
2017-09-13

Przypominamy, że 15 września 2017 roku, mija termin zapłaty III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na indywidualne konto bankowe, które znajduje się na otrzymanej decyzji podatkowej.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych IX/2017
2017-09-12

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu wrześniu 2017 roku:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "FAS I PRZYWIĄZANIE"
2017-09-12

11.09.2017r. o godz. 9:09 w sali widowiskowo – kinowej "Piast" w ramach obchodów Światowego Dnia FAS w Polsce odbyła się już po raz XVII Konferencja naukowa pn. „FAS i przywiązanie”.

„FAS i przywiązanie” - Lędziny 2017 - Zaproszenie na Konferencję
2017-09-08

Serdecznie Zapraszamy na konferencję która odbędzie się 11 września 2017 roku (poniedziałek), godz. 09:09 w Sali Widowiskowo – Kinowej w Urzędzie Miasta Lędziny,43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 55

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-09-08

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Budowa chodnika ul. Długosza.

Akcja Straży Miejskiej - "Bezpieczna Droga do Szkoły"
2017-09-08

4 września, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Straż Miejska organizuje akcję "Bezpiecza droga do szkoły". Celem tej akcji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach znajdujących się w pobliżu placówek oświatowych. Akcja trwa przez kilka pierwszych dni nowego roku szkolnego.

Montaż ogniw fotowoltaicznych - dodatkowy nabór wniosków
2017-09-07

Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza dodatkowy nabór wniosków mieszkańców do projektu, polegającego na montażu ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych, położonych na terenie Gminy Lędziny. Wnioski zostaną wpisane na listę rezerwowa C1

24 września - Zapraszamy na Rodzinny Piknik Rowerowy pod Patronatem Burmistrza Miasta Lędziny
2017-09-07

Rodzinny Piknik Rowerowy to kolejna impreza organizowana przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni. Jak zwykle celem jest świetna wspólna zabawa (tym razem mocno sportowa) oraz pomaganie - wciąż zbierane są pieniądze na chorego na mukowiscydozę Jacka Janiela (akcja Nie śpimy-Pomagamy!).

Festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim, 10 września - 29 października
2017-09-07

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko Lędzińskim.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lędzinach - Ruszył Nabór
2017-09-07
Ruszył nabór nowych nieaktywnych zawodowo słuchaczy UTW Lędziny.
UTW jest dla wszystkich naszych mieszkańców, którzy zaprzestali swoją aktywnośc zawodową.
Budżet Obywatelski w Lędzinach na rok 2018
2017-09-06

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w Ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Awaria faxu
2017-09-05

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 05.09.2017r. w związku z awarią faxu (nr 32 216 65 08), weszelkie informacje prosimy przesyłać drogą mailową ma adres: um@ledziny.pl

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

4 września - Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
2017-09-04

Wybiła już ta wrześniowa godzina, Gdy rok szkolny się zaczyna. Znów dni przyjdą pracowite Nad szkolną książką i nad zeszytem. W Lędzinach dzieci uśmiechnięte - po Wakacjach wypoczęte.

VI Piknik Dożynkowo-Rodzinny Smardzowice 2017 pod Patronatem Burmistrza Miasta Lędziny
2017-09-04

W minioną sobotę tj.  02 września w Lędzinach odbył się VI Piknik Dożynkowo Rodzinny Smardzowice 2017. Impreza zorganizowana przez radnego Edwarda Urbańczyka była doskonałą okazją do zabawy dla mieszkańców.

"Kolory Września" Zapraszamy na wyjazd
2017-09-04
We wrześniu MOK organizuje wyjazd do Ogrodów Kapias. Zapisy pod nr 32 326 78 33. Zapraszamy
Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniu 05.09.2017
2017-09-01

Informujemy, że 05.09.2017 r. w godzinach 09:00-11:00 ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą 

Lędziny ul.: Reymonta ; Kraszewskiego; Ławecka; Murckowska; Hołdunowska 65 do 96; Gwarków 1 ;Murckowska; Stacja Paliw Orlen; Spacerowa; Ratusz; Obwodnica Wschodnia

Ośrodek Rekreacyjno Sportowy "CENTRUM"
2017-09-01

Informujemy, że od dnia 01.09.2017r. Ośrodek Rekreacyjno Sportowy „CENTRUM” znajdujący się przy ul. Lędzińskiej 14 w Lędzinach będzie zarządzany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o., 43-143 Lędziny ul. Lędzińska 47

Informacja PGK "PARTNER"
2017-09-01

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o. informuje, iż w dniach od 01.09.2017 do 07.09.2017 (włącznie), pływalnia kryta znajdująca się w Ośrodku Rekreacyjno Sportowym "CENTRUM" będzie nieczynna ze względu na przerwę techniczną

 

Szkolne ławki już czekają
2017-09-01

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018 wszystkim Uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają przygodę z nauką, życzymy aby zdobyta wiedza umożliwiła osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić i mieć poczucie bezpieczeństwa. Sale lekcyjne w Lędzińskich Szkołach są już przygotowane na wypoczętych uczniów - niech czas spędzony w szkole będzie fascynującą, intelektualną przygodą oraz mądrą zabawą, wypełnioną twórczą energią.

Nauczycielom i Rodzicom życzymy, żeby trud który wkładacie w wychowanie i kształcenie tych młodych ludzi zaowocował w przyszłości.

Przypominamy: 1 września wchodzi w życie uchwała antysmogowa
2017-08-31

Wraz z początkiem września wchodzi w życie uchwała antysmogowa. Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze województwa przez cały rok, dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. W efekcie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Zapraszamy na Piknik
2017-08-31

Piknik Rodzinny na zakończenie wakacji pod Patronatem Burmistrza Miasta Lędziny 2 września 2017 r. Start godzina 16:00 Centrum I i Centrum II

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-08-30

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie projektu budowy dróg gminnych od ul. Paderewskiego do ul. Lipcowej.

"Bezpieczne wakacje" w Lędzinach
2017-08-30

W dniu 01.09.2017 roku, w godzinach 18.00 –2.00, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lędzinach wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu po raz kolejny przeprowadzą na terenie miasta Lędziny działania pod kryptonimem "Bezpieczne Wakacje".

III Olimpiada Świetlic Wsparcia Dziennego pod Patronatem Burmistrza Miasta Lędziny
2017-08-30

29.08.2017r. odbyła się III Olimpiada Świetlic Wsparcia Dziennego. Tegorocznym gospodarzem było miasto Lędziny. Zawody odbyły się na Placu Farskim.

Życzenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskie
2017-08-29

Z okazji dzisiejszego święta składamy wszystkim funkcjonariuszom Straży Miejskiej serdeczne życzenia i podziękowania. Dzięki waszemu codziennemu zaangażowaniu możemy czuć się bezpiecznie.

Dożynki Gminne
2017-08-29

Korowodem dożynkowym i Mszą Świętą o godzinie 11:00 w kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła rozpoczęło się w niedzielę (27 sierpnia) święto plonów w naszym mieście.

Basen Miejski przy ul.Stadionowej 1 w Lędzinach wyłączony z użytkowania
2017-08-29

Informujemy, że ze względów technicznych basen miejski zostaje wyłączony z użytkowania z dniem 29.08.2017 r.

 

Informacja Burmistrza Miasta Lędziny o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
2017-08-28

Informujemy o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego".

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-08-25

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Remont chodnika ul. Wandy.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-08-25

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Budowa oświetlenia ul. Długosza.

XLIV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2017-08-25

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) zapraszam na dzień 31 sierpnia 2017 r.o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na XLIV SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY VII  KADENCJI

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-08-24

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek oświatowych w Lędzinach i Mysłowicach w roku szkolnym 2017/2018.

Fundusz Natalii Partyki
2017-08-24

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił III edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z różnego typu trudnościami w rozwoju kariery. Jest to jeden z niewielu programów tego typu w Polsce.

Piknik Rodzinny pod Patronatem Burmistrza Miasta Lędziny
2017-08-24

W sobotę 26 sierpnia o godzinie 16:00 przy ul. Grunwaldzkiej zapraszamy na "Piknik Rodzinny", wśród atrakcji czekają m.in. bezpłatny zamek dmuchany, gry i zabawy z nagrodami, poczęstunek. 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Łączy, Rozwija, Inspiruje
2017-08-22

Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim rozpoczyna formalnie proces budowy metropolii. Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin mamy szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj. Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

Rodzinnie na Goławcu
2017-08-22

Konkursy, lunapark, grill, loteria fantowa z nagrodami, występy wokalne i zabawa taneczna. Pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny, 19 sierpnia odbył się na Goławcu Festyn Rodzinny.

Tymczasowa Organizacja ruchu na ul.Pokoju
2017-08-22

Informujemy , że w związku z remontem drogi powiatowej 5910 S ul. Pokoju w Lędzinach w dniu 23.08.2017 r. o godzinie 7:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.

Przed własną publicznością
2017-08-22

MKS Lędziny rozegrał pierwszy w nowym sezonie mecz w roli gospodarza. Spotkanie nie wypadło okazale, bo lędzinianie ulegli Kuźni Ustroń aż 1:4. Honorowego gola dla MKS strzelił głową Mateusz Śliwa. Okazja do rehabilitacji przed własną publicznością już w najbliższą sobotę, 26 sierpnia. Wtedy MKS zagra o 17:00 z Unią Racibórz.

Przedstawienie teatralne "Złota Rybka"
2017-08-22

W czwartek 24 sierpnia 2017 o godzinie 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami do sali Widowiskowo-Kinowej "Piast" w Urzędzie Miasta w Lędzinach na przedstawienie teatralne "Złota Rybka". Wstęp wolny.

Piknik Rodzinny "Zakończenie Lata" Pod Patronatem Burmistrza Miasta Lędziny
2017-08-22

W sobotę 26 sierpnia o godzinie 16.00 zapraszamy na piknik rodzinny pod hasłem "Zakończenie Lata" zorganizowany Pod Patronatem Burmistrza Miasta Lędziny wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury, PCPR oraz Radnego Huberta Handy. Piknik odbędzie się na Placu Farskim. W czasie trwania oprócz występów muzycznych w wykonaniu orkiestry Happy Big Band, zespołu rockowego RockCats oraz występu akordeonisty Kamila Skrzyniarza odbędą się warsztaty Zumby oraz Hip Hop. Dla dzieci wiele atrakcji, konkursy, gry oraz liczne zabawy

Zapraszamy na DOŻYNKI
2017-08-22

27 sierpnia 2017 o godzinie 10.30 z pod budynku byłej Poczty na Górkach wyruszy korowód dożynkowy do kościoła p.w. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie o godzinie 11.00 - Mszą świętą rozpocznie się święto plonów w naszym mieście.

Spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki
2017-08-21

4 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Lędziny odbyło się spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką. Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel przedstawiła aktualną działalność sportową na terenie Gminy.

Informacja o przetargu nieograniczonym
2017-08-21

Zamawiający informuje, że dn. 21.08.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap.

Pikniki Rodzinne w Lędzinach
2017-08-18

Serdecznie Zapraszamy Wszystkich na pikniki rodzinne które odbędą się w Lędzinach.

Wrócili do gry !
2017-08-16

Po okresie przygotowawczym, piłkarze MKS Lędziny przystąpili do walki w rozgrywkach. W pierwszym meczu Pucharu Polski odnieśli efektowne zwycięstwo. Mecz otwarcia w sezonie ligowym zakończył się porażką.

Przerwa w dostawie prądu
2017-08-16

Uprzejmie informujemy,że w dniach 16-17.08.2017r. nastąpi przerwa w dostawie prądu.

16 sierpinia w godzinach 7:00-17:00 ul. PCK 1 do 15 ,  ul. Pokoju 83

17 sierpnia w godzinach 7:00-17:00 ul. Paderewskiego, od 17 do 33 ,oraz 44. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
2017-08-14

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kraszewskiego i Murckowskiej.

STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018
2017-08-11

Urząd Miasta Lędziny - Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż od 01 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018

Lędziny na Podium - Wielka Gala Mistrzów Handlu 2017 w Sali Sejmu Śląskiego
2017-08-11
W sali Sejmu Śląskiego na uroczystej gali plebiscytu „Dziennika Zachodniego" Mistrzowie Handlu 2017 wręczono nagrody laureatom z 32 powiatów województwa śląskiego i najlepszym handlowcom etapu wojewódzkiego.  Czytelnicy "Dziennika Zachodniego" wybrali najlepszych handlowców w czterech kategoriach: sprzedawca, sklep, butik i kwiaciarnia roku. Nagrody wręczał Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego oraz Marek Twaróg, redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego". LĘDZINY ZNALAZŁY SIĘ NA PODIUM - Gratulujemy!
Mamy metropolię - co to oznacza dla ciebie?
2017-08-09

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi funkcjonowania Związku Metropolitalnego w praktyce.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
2017-08-09

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej (ul. Reymonta).

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018
2017-08-09

Program „Wyprawka szkolna” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie zakupu podręczników.

Ul. Bogusławskiego w Bieruniu zamknięta 10-14 sierpień 2017 r.
2017-08-08

W dniach 10-14 sierpnia 2017 r. planuje się zamknąć na czas prowadzenia robót odcinek drogi powiatowej ul. Bogusławskiego w Bieruniu (od ul. Kamiennej do wlotu ul. Szenwalda) w związku z pracami związanymi z asfaltowaniem realizowanymi przez Firmę Usługowo-Budowlaną, FIL-BUD Zbigniew Ziarkowski (kierownik robót Przemysław Warot tel. 519 608 412). Zamknięcie nastąpi ok. godziny 8.00 w czwartek. W przypadku wcześniejszego zakończenia robót droga zostanie dopuszczona do ruchu.

 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-08-08

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie dokumentacji p.poż. basenu miejskiego, tj. projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Centrum w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
2017-08-07

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie projektu budowy miejsc parkingowych - os. Rachowy.

Zapraszamy na Koncert zespołu MANTRA
2017-08-07

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert, który zagra zespół „ Mantra” dnia 12 sierpnia 2017r godz. 19:00 do 21:00 Plac Farski – scena plenerowa. Bądźcie z nami.

Zmiany w obszarze Karty Dużej Rodziny
2017-08-07

W dniu 28.07.2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U z 2017 r. poz. 1454).

Terminy posiedzeń Komisji Stałych VIII/2017
2017-08-04

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu sierpień 2017 roku:

Już w sobotę na Placu Farskim mocne uderzenie!
2017-08-03

5 sierpnia 2017 r. Fill zagra koncert w Lędzinach na Placu Farskim  ul. Lędzińska 86 w godzinach od 19:00 do 21:00. Po koncercie będzie można nabyć nową płytę zespołu – „Na kolana”. Pierwszej płyty „Daj Microfon” można posłuchać na stronie zespołu www.fill.art.pl.

Letnie kino pod chmurką
2017-08-03

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 15 sierpnia 2017 roku  o godzinie 20.30 na projekcje filmu w plenerze. W ramach "Letniego kina pod chmurką" będzie można obejrzeć "Idola" z Al Pacino w roli głównej. Tego dnia na Placu Farskim na widzów czeka 50 leżaków Jeśli chcecie mieć pewność, że dla Was starczy, przyjdźcie wcześniej.

Zawsze warto zabrać ze sobą ciepły sweter, gdyż pogoda latem bywa kapryśna. Możecie zaprosić swoich przyjaciół do przyjścia na seans...

Kręci mnie bezpieczeństwo
2017-08-03

W środę odbyła się kolejna prelekcja dla dzieci dotycząca bezpieczeństwa. W czasie spotkania dzieci miały możliwość spotkać się i porozmawiać z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.

Tour de Pologne
2017-08-02

1 sierpnia mieszkańcy Lędzin mogli obserwować zmagania kolarzy biorących udział w Tour de Pologne. Upalna pogoda nie odstraszyła kibiców, którzy głośno dopingowali swoich faworytów.

 

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
2017-08-02

Dzieci uczestniczące w programie "Wakacje bez uzależnień" spotkały się 1 sierpnia z funkcjonariuszami policji, Straży Miejskiej oraz ratownikami WOPR przy basenie miejskim, aby zapoznać się z zasadami bezpiecznej kąpieli i bezpiecznego uprawiania sportów wodnych.

Zaproszenie na bezpłatne zajęcia z zakresu siatkówki męskiej
2017-08-02

Stowarzyszenie Lędziny Centrum przy współpracy z Urzędem Miasta Lędziny ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na bezpłatne zajęcia sportowe z zakresu siatkówki męskiej.

Sukcesy lędzińskich zawodniczek
2017-08-02

Aż cztery zawodniczki Akademii Sportu KSB Lędziny otrzymały powołanie na zgrupowanie kadry Reprezentacji Śląska U13 rocznik 2005 i młodsze.

 

Informacja w sprawie programu 500+
2017-08-01

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Tour de Pologne
2017-08-01

Przypominamy, że dziś przez nasze miasto przejadą kolarze biorący udział w Tour de Pologne. Od godziny 14:00 ulice: Goławiecka, Lucjana Szenwalda, Jagiellońska, Pokoju, Lędzińska (w kierunku Bierunia), będą wyłączone z ruchu do czasu przejazdu całości peletonu. 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-28

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-27

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego odcinka ul. Goławieckiej 7-9.

Wyłączenie z ruchu kołowego ul. Jagiellońskiej
2017-07-27

W związku z informacją Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu o konieczności wyłączenia z ruchu przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Jagiellońskiej w Lędzinach informujemy, że w dniach 29 i 30.07.2017 r. (tj. sobota i niedziela) zawiesza się kursowanie linii autobusowej nr 166.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-27

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Budowa chodnika ul. Długosza.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-27

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Remont chodnika ul. Wandy.

Prelekcja w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”
2017-07-26

02.08.2017 r. o godz. 10.30 w Sali widowiskowo – kinowej Piast w Lędzinach odbędzie się wspólna prelekcja prowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz Straży Miejskiej w Lędzinach w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Prelekcja w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
2017-07-26

01.08.2017 r. o godz. 11.00 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz Straży Miejskiej w Lędzinach przeprowadzą obok basenu miejskiego przy ul. Stadionowej prelekcję pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-26

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Projekt budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabytkowej.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-26

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie projektu budowy dróg gminnych od ul. Paderewskiego do ul. Lipcowej.

Informacja o przetargu nieograniczonym
2017-07-25

Zamawiający informuje, że dn. 25.07.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lędziny do szkół i placówek w Lędzinach, Tychach, Mysłowicach.

Bezpieczne wakacje
2017-07-24

W dniu 28.07.2017 roku, w godzinach 18:00 – 2:00, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lędzinach wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu po raz kolejny przeprowadzą na terenie miasta Lędziny działania pod kryptonimem "Bezpieczne Wakacje".

Życzenia dla Policjantów
2017-07-24

Z okazji Święta Policji składamy podziękowania wszystkim  Policjantom i Pracownikom Policji za Waszą codzienną służbę i pracę. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w zapobieganie i zwalczanie przestępczości mieszkańcy Lędzin mogą czuć się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, a Policja cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Życzymy Wam samych sukcesów w służbie, dobrego zdrowia oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech  ta trudna i odpowiedzialna służba będzie dla Was źródłem satysfakcji, a Waszym działaniom niech zawsze towarzyszy ludzka przychylność.

Zakończono konsultacje społeczne
2017-07-24

Zakończono trwające od 26 czerwca 2017 do 10 lipca 2017 konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy
ul. Lucjana Szenwalda w Lędzinach.

Informacja o przetargu nieograniczonym
2017-07-24

Zamawiający informuje, że dn. 24.07.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw na oświetlenie efektywne energetycznie na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju.

Wymiana wody w basenie
2017-07-24

Informujemy, że basen miejski przy ul. Stadionowej będzie nieczynny w dniach 24.07.2017 r. – 27.07.2017 r. ze względu na konieczność wymiany wody.

TOUR DE POLOGNE w Lędzinach
2017-07-20

W dniu 1.08.2017 r. ulicami Lędzin przejadą najlepsi kolarze na świecie. 29 lipca wystartuje bowiem 74. edycja Tour de Pologne.

Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-07-20

Zamawiający działając w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz w oparciu o §1 ust. 1 rozdz. VIII Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Miasta 120.25.2017 z 21.06.2017 r. zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej”

Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-07-20

Zamawiający działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz w oparciu o §1 ust. 1 rozdz. VIII Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Miasta 120.25.2017 z 21.06.2017 r. zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej ulicy Reymonta”.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-20

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Wykonanie projektu budowy miejsc parkingowych – os. Rachowy".

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-20

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej (Reymonta, Ławecka, Kraszewskiego, Ratusz, Spacerowa, Murckowska) wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę. 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-20

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej - ul. Reymonta”.

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU
2017-07-20

W związku z awaryjną naprawą przejazdów kolejowych na ul. Bogusławskiego w Bieruniu, oraz ul. Jagiellońskiej w Lędzinach konieczne jest czasowe zamknięcie obu przejazdów.

Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-07-19

Zamawiający działając w oparciu o art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz w oparciu o §1 ust. 1 rozdz. VIII Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Miasta 120.25.2017 z 21.06.2017 r. zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Wykonanie projektu budowy miejsc parkingowych – os. Rachowy.”

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-19

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Remont korytarza budynku przy ul. Lędzińskiej 47.

Serce za klub
2017-07-17

Międzysezonowa przerwa w piłkarskiej IV lidze upływa w Lędzinach pod znakiem zmian organizacyjnych. Zmienił się skład zarządu klubu, zaś drużyna podjęła przygotowania już z nowym trenerem. Sprawdzamy, jaką wizję – klubu i drużyny – mają nowi sternicy.

Adaptacja do zmian- wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości
2017-07-17

OGŁOSZENIE o przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych do Ścieżki Podjęcia Pracy – nabór uzupełniający

Realizator projektu pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” ogłasza kolejny nabór uczestników do Ścieżki Podjęcia Pracy, który będzie prowadzony w okresie od 17 lipca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-14

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Wykonanie docelowych projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych publicznych (wg poniższego wykazu) znajdujących się na terenie gminy Lędziny, wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych”.

Zmiany w Zarządzie MKS Lędziny
2017-07-13

12 lipca na Walnym Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Klubu powołano nowy Zarząd MKS Lędziny.

XVI spotkanie biesiadne śląskich pszczelarzy w ośrodku Trutowisko-Murcki
2017-07-12

XVI spotkanie biesiadne śląskich pszczelarzy, które odbyło się w niedzielę, 9 lipca, w ośrodku szkoleniowo-hodowlanym Trutowisko-Murcki na polanie Hamerla w lesie murckowskim, obfitowało w lędzińskie akcenty.

Informacja o przetargu nieograniczonym
2017-07-10

Zamawiający informuje, że dn. 22.06.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny.

Oddaj Krew - To Takie Proste
2017-07-10

W najbliższy piątek, 14 lipca, w godz. 10:00-15:00 w Lędzinach na ul. Lędzińskiej 24  (Powiatowe Centrum Społeczno-Gospodarcze) zaparkuje mobilny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, w którym będzie można oddać krew. 

Archiwum
2018:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij