2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-05-19
Rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca będzie można składać propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2020-06-01
Wniosek ze swoją propozycją projektu dotyczącą dowolnego okręgu złożyć może każdy pełnoletni mieszkaniec Lędzin w terminie od 1 do 30 czerwca. Zrobić to można na dwa sposoby: osobiście - w kancelarii ogólnej urzędu miasta lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców oraz korespondencyjnie - na adres urzędu miasta (ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, z adnotacją na kopercie: „Budżet Obywatelski”). Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańca w urzędzie miasta oraz na stronie internetowej urzędu miasta.
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2020-05-12
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-05-18
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Poziomkowej, oznaczonej jako działka numer 3462/257 o powierzchni 0,1473 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 146 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-05-29
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3352/291 o powierzchni 0,1120 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 83 600,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-05-29
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3353/291 o powierzchni 0,1184 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 99 750,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Strona główna

Młodzi robią Metropolię
2020-06-04

Informacja Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii nt. projektu "Młodzi robią Metropolię":

 

 

Czym jest projekt „Młodzi robią Metropolię”?

To nasz pomysł na wysłuchanie postulatów mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) w wieku od 16 do 25 roku życia. Chcemy dowiedzieć się jakie macie oczekiwania, potrzeby i problemy. Liczymy, że wskażecie nam kierunki działań w obszarach edukacji, rynku pracy, rozwoju, transportu, kultury na obszarze Metropolii. Wasze pomysły zostaną wykorzystane w pracach nad „Strategią Rozwoju GZM do 2027 r., z perspektywą do 2035 r.”

Szanowni Mieszkańcy!
2020-06-01

nieprawdą jest, że w Kopalni Węgla Kamiennego "Piast – Ziemowit" Ruch "Ziemowit "zakażonych koronawirusem jest 500 osób.

 

Powyższą informację, którą podały media, sprostował już rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.

 

Podane dane o liczbie zakażonych dotyczą Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka".

 

 

Kolejne laptopy trafią do szkół
2020-06-01

Kolejnych 19 laptopów do nauki zdalnej trafi do uczniów lędzińskich podstawówek. Gmina na zakup komputerów pozyskała około 55 tys. zł z projektu „Zdalna Szkoła Plus”, który  realizowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Warto przypomnieć, że w maju tego roku dzieci otrzymały już 22 laptopy do nauki zdalnej, które za około 70 tys. zł miasto  zakupiło z projektu #zdalnaszkoła w ramach tego samego programu.

 

Z laptopów skorzystają te dzieci, które nie posiadają sprzętu potrzebnego do uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na odległość. 

Dieta radnego - to nie wynagrodzenie
2020-05-29

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, podajemy wysokości diet radnych w Lędzinach.

 

 

Dla wyjaśnienia zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym radnemu przysługuje dieta.

 

Dieta nie jest wynagrodzeniem za pracę, a ma stanowić ekwiwalent utraconych korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu przedstawicielskiego (np. z tytułu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, utraty wynagrodzenia za pracę).

 

Dla przypomnienia, na sesji 26 września 2019 roku Rada Miasta w Lędzinach podjęła uchwałę o podwyższeniu swoich diet o około 45 %.

 

W związku z tym zgodnie z przyjętą uchwałą roczna wysokość diet, to ponad 274 tys. zł, czyli wzrost o ponad 85 tys. zł. W związku z tym w budżecie miasta na 2020 rok, przyjętym przez radę 30 stycznia 2020 r., została zaplanowana kwota na diety radnych w wysokości ponad 274 tys. zł. 

 

Do końca kwietnia wypłacono diety w wysokości ponad 89 tys. zł.

 


Bez względu na to, czy posiedzenia komisji i obrady sesji odbywają się, czy też nie, radnym wypłacane są diety w 100%. 


Należy też dodać, że na sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2020 r.:

  • 5 radnych: Bogumiła Stolecka, Bogusław Noras, Tadeusz Ingram, Bogusław Dzierżak, Tomasz Kostyra poparło wniosek  w sprawie obniżenia diet w związku z trudną sytuacją finansową miasta.

 

  • 8 radnych: Maria Głos, Karol Kolny, Łukasz Kuczek, Elżbieta Ostrowska, Edward Urbańczyk, Anna Wysocka, Sebastian Zimnal, Paweł Wanot
    nie poparło wniosku w sprawie obniżenia diet.

 

  • 2 radnych: Hubert Handy, Szymon Simonicz było nieobecnych

 

 

Wysokość wypłacanych diet zależy od funkcji jakie pełnią radni.

Należy dodać, że diety są wolne od podatku, czyli są to kwoty, które radni dostają „na rękę”.

250 rocznica poświęcenia kościoła św. Klemensa w Lędzinach
2020-05-29

W sobotę 13 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 w kościele św. Klemensa odbędzie się uroczysta Msza święta, której przewodniczył będzie Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc - Metropolita Katowicki. Msza święta zostanie odprawiona z okazji jubileuszu 250 rocznicy poświęcenia kościoła św. Klemensa.

Pomoc z Funduszu Sprawiedliwości
2020-05-25

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI oferuje bezpłatną pomoc prawną i materialną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym również przemocą domową. Wystarczy się zgłosić, a prawnik udzieli porady, przygotuje bezpłatne odpowiednie pisma procesowe i poinformuje o wszystkich istotnych dla sprawy procedurach.

Przedszkola, żłobek, klasy I-III - KOMUNIKAT
2020-05-22

Szanowni Mieszkańcy,

Do dnia 30 czerwca br. przedszkola i żłobek w Lędzinach pozostają nadal zamknięte. Do dnia 26 czerwca br. zawieszone zostają także zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na poziomie klas I – III.

Podyktowane jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów.

 

Dalsze zamknięcie wyżej wymienionych placówek uzasadniają przeprowadzone konsultacje z rodzicami, którzy w większości nadal są za utrzymaniem zamknięcia wyżej wymienionych placówek.

Szanowni Mieszkańcy!
2020-05-21

Pragniemy Państwa poinformować jak załatwić sprawy lub złożyć dokumenty w Urzędzie Miasta Lędziny.

Od 25 maja br. (poniedziałek) będą Państwo mogli załatwić sprawy osobiście w Urzędzie Miasta Lędziny. Wejście do budynku jest możliwe od strony Straży Miejskiej (bankomatu).

 

W dalszym ciągu dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także platformy ePUAP; e-mail: um@ledziny.pl, skrytka ePUAP: /3705jrrrd5/SEKAP4;

 

Plan Awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa
2020-05-21

W publikacji Rzecznika Praw Obywatelskich pn.: "Osobisty plan awaryjny" znajdują się praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Kolejna sesja – ważne sprawy dla mieszkańców -  pod znakiem zapytania?
2020-05-16

Burmistrz Krystyna Wróbel po raz kolejny wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która powinna odbyć się najpóźniej z początkiem przyszłego tygodnia, tj. 18 maja br.

 

Przewodnicząca Rady Miasta odmawia zwołania sesji.

 

Ostatnia sesja 7 maja br. została przerwana na wniosek przewodniczącej Rady Miasta. Przewodnicząca Maria Głos nie poddała jednak tego wniosku pod głosowanie. Tym samym niezgodnie z zapisami statutu gminy Lędziny wyznaczyła nowy termin kontynuowania obrad sesji.


Na sesji zarówno 30 kwietnia, jak i 7 maja br. radni nie podjęli kluczowych uchwał ważnych dla mieszkańców, w tym dotyczących m.in.:


racjonalizacji opłat za odpady,

emisji obligacji,

przyjęcia odszkodowania przez przedszkole nr 2 na remont dachu,

pozyskania dofinansowania dla mieszkańców na ogniwa fotowoltaiczne z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości około 1,8 mln zł,

pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Pokoju 106 w wysokości ponad 1,6 mln zł,

Od 6 marca radni nie wyrażają woli w sprawie przejęcia działek w formie darowizny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, m.in. działek na osiedlu Ziemowit.


Najbliższa sesja ma się odbyć, zgodnie z harmonogramem prac rady, dopiero 28 maja br. Stąd kolejny wniosek burmistrz miasta o zwołanie w krótszym terminie sesji nadzwyczajnej.


Radni podczas ostatniej sesji zaproponowali opłatę za śmieci w wysokości 18 zł za odpady segregowane i 36 zł za niesegregowane. Projekt uchwały nie został jednak podjęty. Jeśli ostatecznie powyższe stawki zostaną przez Radę Miasta przyjęte, to gmina i tak w 2020 r. będzie zmuszona pokryć zobowiązania za odbiór i zagospodarowanie odpadów z dochodów własnych w kwocie ponad 1 mln zł. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż konsekwencje braku decyzji radnych w sprawie racjonalizacji stawek za śmieci, poniosą wszyscy mieszkańcy Lędzin. Radni zostali o tym poinformowani.


Kolejna istotna uchwała, której nie przegłosowano, to emisja obligacji. Należy przypomnieć, że w styczniu 2020 r. Rada Miasta w uchwale budżetowej wyraziła zgodę na emisję obligacji w wysokości ok. 3 mln zł.


Czekająca na decyzję radnych uchwała pozwoli uzyskać środki na pokrycie zobowiązań miasta między innymi na świadczenia pracownicze związane z wynagrodzeniami dla jednostek organizacyjnych. W samych tylko placówkach oświatowych środki potrzebne na wynagrodzenia i pochodne miesięcznie kształtują się na poziomie ponad 1,7 mln zł.


Trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa COVID-19 odbiła się na budżetach wszystkich samorządów. Do tej pory z Ministerstwa Finansów nie wpłynęła do budżetu Lędzin kwota w wysokości około 1 miliona zł z tytułu udziału w PIT zaprognozowana w budżecie miasta.

 

W trakcie trwania stanu epidemii na salę sesyjną została wyznaczona sala widowiskowo-kinowa.

 

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego
2020-05-13

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o możliwości pobrania online Elektronicznego odpisu aktu stanu cywilnego.

Wydanie dokumentu od ręki jest możliwe po spełnieniu trzech warunków

1. odpis aktu, o który wnioskujesz musi dotyczyć Ciebie, Twoich dzieci, małżonka lub rodziców,

2. system w trakcie wypełniania wniosku musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu,

3. za odpis należy zapłacić online.

 

Więcej informacji

Aplikacja mobilna „Twój Parasol"
2020-05-08

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol” , to praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji w przypadku doświadczającym przemocy w rodzinie. Więcej: https://twojparasol.com

Aplikacja umożliwia między innymi dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, w nagłych przypadkach szybkie wybranie telefonu alarmowego, zawiera również informacje np. z zakresu prawa, które mogą okazać się przydatne.

KOMUNIKAT
2020-05-07

Szanowni Mieszkańcy,

 

Pragnę poinformować, że w celu zapewnienia wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi premiera i rządu, a także wprowadzonych ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2020 poz.568 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz.566) do przeprowadzenia obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 07.05.2020 r. Sala Sesyjna mieści się w sali widowiskowo-kinowej w Urzędzie Miasta.

 

Sala widowiskowo-kinowa została wyznaczona na Salę Sesyjną od dnia ogłoszenia stanu epidemii w Polsce, o czym została poinformowana pisemnie Przewodnicząca Rady Miasta w dniu 29.04.2020 r.

 

Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Lędziny

                                                                                              

Przedsiębiorcy  mogą starać się o pomoc
2020-05-06

Przedsiębiorcy z Lędzin, którzy w obecnej sytuacji epidemii odnotowują straty mogą starać się o pomoc. Zakres obejmuje czynsze, podatki i ulgi podatkowe w ramach pomocy de minimis.

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z koronawirusem zagrażają dalszej działalności firmy.

Tarcza Antykryzysowa ZUS -  jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność RSP-D
2020-04-21

Tarcza antykryzysowa obejmuje m.in. możliwość złożenia do ZUS wniosku o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (RSP-D). Poniżej znajdą Państwo informację na temat prawidłowego wypełniania wniosków o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność.

W załączeniu zamieszczone są następujące materiały: 

  • Instrukcja  „Jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą”,
  • przykłady prawidłowo wypełnionych wniosków.

Wszelkie informacje są także dostępne na stronie www.zus.pl.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
2020-03-05

w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Aktualne komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2
2020-02-27

W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.

LINK

Archiwum
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij