2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-03-04
Nabór wniosków trwa od 15 do 29 marca 2019r. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny. W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6-letnie, urodzone w latach 2013-2016
2019-02-28
Kwalifikacja wojskowa - osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej - zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Miasta Lędziny przeprowadzona zostanie w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24 w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego (przystanek przy Urzędzie Miasta Lędziny).
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Strona główna

VII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI
2019-03-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień 28 marca 2019r. o godz.1500 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) na VII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

Wyrazy współczucia z powodu śmierci wieloletniego pracownika Urzędu Miasta
2019-03-18

„I zgasło słońce, kiedy jeszcze był dzień…”

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Renaty Zazakowny.

Wieloletniego pracownika Urzędu Miasta.

 

Z największym oddaniem poświęcała się sprawom naszej małej ojczyzny. Pozostawiła po sobie wspomnienie osoby życzliwej i wrażliwej na problemy innych ludzi.

Łącząc się w żałobie i smutku, Rodzinie i Bliskim kondolencje oraz wyrazy współczucia składają:

 

Burmistrz Miasta Lędziny

Krystyna Wróbel 

wraz z Pracownikami Urzędu Miasta

 

oraz

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

wraz z Radnymi

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2019-03-12

W związku z uroczystością wręczenia w dniu 25.03.19 Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego - Clemens 2018, posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostaje przeniesione  na dzień 26.03.19 na godz. 15.00.

Wybór patrona szkoły w Szkole Podstawowej nr 4 w Goławcu
2019-02-25

W związku z wyborem patrona szkoły, Szkoła Podstawowa nr 4 przedstawia propozycje wraz z uzasadnieniem Rady Rodziców i Społecznego Komitetu Pomocy Budowy szkoły w latach 1986-1989.


W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie ankieta wśród mieszkańców o czym informacja zostanie udostępniona na stronie internetowej szkoły: https://zsgolawiec.edupage.org/ oraz na stronie internetowej miasta.


Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami: Rady Rodziców i Społecznego Komitetu Pomocy Budowy Szkoły.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych III/2019
2019-03-06

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu marcu 2019 roku:

Komisja Rewizyjna – 25 marca 2019 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: Kontrola w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych w zakresie wydatkowania środków na utrzymanie dróg gminnych; Sprawy bieżące.

Postęp prac - Szkoła Podstawowa nr 4 Goławiec
2019-03-21

Prace przy sali gimnastycznej szkoły są na ukończeniu, w dalszej kolejności realizowana będzie dalsza część obiektu.

Postęp prac - Budowa przedszkola przy ul. Paderewskiego
2019-03-21

Przedstawiamy postęp prac przy budowie przedszkola przy ul. Paderewskiego. Obecnie trwa malowanie elewacji, przygotowywane są również drogi dojazdowe oraz chodniki. Za budynkiem przedszkola stoi już plac zabaw, wokół którego trwają prace polegające na przygotowaniu terenu. Cały czas trwają również prace wewnątrz budynku. Sale i korytarze nabierają kolorów, sukcesywnie w budynku powstają podłogi, trwają także przygotowania i wykończenia sanitariatów.

Jak drony zmieniają rzeczywistość? Debata.
2019-03-21

W najbliższy poniedziałek (25.03), Metropolia zaprasza na otwartą debatę o tym, jak drony mogą zmieniać naszą rzeczywistość. Debata odbędzie się 25 marca o godzinie 12:00 w sali 06 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Lędziny - zmiany w rozkładzie jazdy dla linii 253
2019-03-19

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że na wniosek gminy Lędziny od dnia 18.03.2019 r. wprowadza się zmiany w rozkładzie jazdy linii 253 w dni robocze. Zmiany polegają na przesunięciu następujących godzin kursowania:

Tauron Polska Energia INFORMUJE
2019-03-18

W związku z wystąpieniem w dniach 10/11 marca br. wichury,  na rozległym obszarze,  w tym na terenie Gminy Lędziny doszło do licznych uszkodzeń w sieci rozdzielczej jak i oświetleniowej.

Skala zjawiska była tak duża, że, mimo zaangażowania wszystkich sił,  musimy liczyć się z wydłużonym czasem usuwania zaistniałych uszkodzeń.

W pierwszej kolejności usuwane są zagrożenia, naprawiane zerwane przewody, następnie całe ciągi oświetleniowe a dopiero później pojedyncze punkty świetlne.

Liczymy na Państwa zrozumienie, w tym okresie nie świadczymy usługi w trybie normalnym, pracujemy nad usunięciem skutków działania siły wyższej.

 

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Archiwum
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij