• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny - przeciwdziałanie przemocy domowej

 

siedziba: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

kontakt:

tel./fax: (32) 216 67 91
e-mail: zi@mopsledziny.pl
e-mail: mops@mopsledziny.pl

Przewodnicząca Zespołu: Izabela Golus
główny specjalista pracy socjalnej, mediator
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
Zastępca Przewodniczącego: Agata Kukier
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
Sekretarz Zespołu: Magdalena Włodarczyk
specjalista pracy socjalnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

 

Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - LINK

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov