• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

tel. (32) 216 71 35; (32) 216 67 91 w. 33

e-mail: gkrpa_ledziny@interia.pl

Informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Lędzinach zajmuje się:

 • przyjmowaniem wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe,
 • prowadzeniem postępowań zmierzających do motywowania osób uzależnionych,
 • kierowaniem wniosków do sądu o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu.

Jesteśmy po to, by pomagać

Jeżeli picie bliskiej Ci osoby sprawia, że:

 • cierpisz i ponosisz coraz więcej kosztów emocjonalnych,
 • Twoje życie coraz bardziej się koncentruje na alkoholowych zachowaniach partnera/ partnerki,
 • przez lata bezskutecznie próbujesz samodzielnie się z tym uporać,
 • doświadczasz przemocy fizycznej i/lub psychicznej,

- skorzystaj z naszej pomocy

U nas:

 • masz okazję porozmawiania z osobami, które rozumieją Twoje kłopoty i będą mogły Ci pomóc,
 • możesz liczyć na spotkania grupowe z osobami mającymi podobne problemy jak Ty,
 • możesz skorzystać z konsultacji lekarza i/lub psychologa,
 • nauczysz radzić sobie ze swoimi emocjami, staniesz bardziej asertywna,
 • poznasz swoje prawa i poznasz możliwości ochrony siebie i swoich dzieci przed skutkami picia Waszego członka rodziny

Jeżeli picie alkoholu:

 • zajmuje w Twoim życiu coraz więcej Twojego czasu i uwagi,
 • powoduje, że coraz trudniej Ci odmówić napicia się alkoholu i przez swoje picie masz problemy w pracy,
 • generuje problemy w rodzinie,
 • powoduje, że masz problemy ze zdrowiem

- skorzystaj z naszej BEZPŁATNEJ POMOCY!

Komisja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach została powołana na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.) zarządzeniem nr 0151/537/05 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 10 czerwca 2005 roku zmienionym zarządzeniem nr 0050/31/2019 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 04 lutego 2019 roku.

Skład Komisji:

Barbara Lysko - przewodnicząca ( przedstawiciel MOPS);

Bogusław Krysiak - członek (przedstawiciel MZOZ);

Iwona Gwóźdź - członek (przedstawiciel Urzędu Miasta);

Grzegorz Dudys - członek (przedstawiciel Komendy Policji);

Izabela Kołodziej - członek (przedstawiciel MOPS).


Dyżury Komisji:

Posiedzenia GKRPA: każda pierwsza środa miesiąca, od godz. 1530

Punkt informacyjno-konsultacyjny: poniedziałki, od godz. 1700-1900

Posiedzenia GKRPA oraz Punkt informacyjno-konsultacyjny mają miejsce w siedzibie MOPS Lędziny, przy ul. Lędzińskiej 47.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov