• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

2023

Trwają prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach. Przypominamy, że na zadanie składa się rozbudowa z przebudową istniejących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach, polegająca na budowie przedszkola i łącznika między budynkami szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną obejmującą instalacje zewnętrzne  i wewnętrzne.

 

Planowane zakończenie inwestycji: Listopad 2023 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma AMB BUDOWNICTWO KRZYSZTOF PROKOP, z siedzibą w Krasocinie (29-105) Kozia Wieś 11.

Koszt robót budowlanych: 12 487 369,82 zł

 

Koszt dofinansowania z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 3 087 390,00

Koszt dofinansowania z Polski Ład: 8 500 000,00 zł

Wkład Gminy:  1 387 456,49 zł

Inwestycje miejskie zrealizowane w roku 2023


 

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Działkowców – 2 etap

 

Opis zadania: Na zadanie składała się przebudowa drogi wraz z jej odwodnieniem. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nowej konstrukcji oraz nawierzchni z kostki betonowej wraz z obramowaniem krawężnikiem, przebudowie urządzeń odwadniających, a także przebudowie istniejących zjazdów wraz z miejscami postojowymi.

 

Wykonawca: firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa z Przeginii Duchownej

Całkowita Wartość robót: 459 771,28 zł brutto.


 

Budynek ORS Centrum

WPF - Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Centrum

 

W ramach inwestycji podpisano umowy na:

• wymianę i zabudowę drzwi przy windach (wydzielenie klatki schodowej) – umowa na kwotę 102 740,21 zł,

• zakup i wymianę 2 wind – umowa na kwotę 510 450,00 zł,

• zakup i wymianę wymienników ciepła – umowa na kwotę 87 945,00 zł

 


 

Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”

 

Zadanie: zadanie obejmowało zabudowę przejścia wzdłuż szybu windowego poprzez wymianę istniejących drzwi na nowe oraz zabudowę dodatkowych nowych drzwi. Zamontowanych zostało 15 szt. przeciwpożarowych drzwi. Inwestycja wynikała z postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w tym budynku, a w szczególności przeciwpożarowego wydzielenia klatki schodowej.

 

Wartość: wartość umowy 102 740,21 zł brutto

 

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Renos Jacek Buczyński z Włoszczowej 


 

Nazwa zadania: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lędziny”

 

W Gminie Lędziny realizowane jest zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lędziny”. Na zadanie składa się dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z robotami towarzyszącymi oraz opracowanie dokumentacji projektowej/technicznej pozwalającej na zamontowanie, uruchomienie i korzystanie z powstałych instalacji.

 

Odnawialne źródła energii zostaną zamontowane w:

• Miejskim Przedszkolu z O.I. nr 1 w Lędzinach przy ul. Stadionowej 1

• Miejskim Przedszkolu z O.I. nr 2 w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 20

• Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach przy ul. Paderewskiego 17

• Szkole Podstawowej z O.I. nr 1 w Lędzinach przy ul. Paderewskiego 5.

 

Wartość robót: 3 376 503,75 zł

Wykonawca: Flexi Power Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Pabianicach.

Panele fotowoltaiczne na dachu

 

Zadanie: Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego w Gminie Lędziny 

 

Wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie na etapie podpisywania umowy.

 

Wartość robót: 4 888 635,00 zł.

Lampa

 

Nazwa zadania: Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w SP 4

 

Zadanie: Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę robót


 

Nazwa zadania: Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w SP 2

 

Zadanie: Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę robót.

Wartość podpisanych umów: 111 180,43 zł


 

Nazwa zadania: Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w SP 3

 

Zadanie: Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę robót. Wartość podpisanych umów 93 941,25 zł


 

Nazwa zadania: Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w SP 4

 

Zadanie: Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę robót. Wartość podpisanych umów 75 310,67 zł


 

Nazwa zadania: Modernizacja budynku MOK. 

 

Zadanie: Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę robót wymiany kotłów oraz modernizacji kotłowni.

Wartość robót: 96 001,50 zł


 

Nazwa zadania: Remont parkingu przy poczcie w Lędzinach

 

Zadanie: Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę robót. Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania „Remont parkingu przy ul. Lędzińskiej”. Przypominamy, że przejazd drogą wzdłuż budynku poczty (równolegle do ul. Lędzińskiej) będzie niemożliwy do zakończenia remontu parkingu.

Wartość robót: 159 867,18 zł

Wykonawca: Transfig Wiesław Figa z Przegini Duchownej.

 


 

Nazwa zadania: Budowa drogi ul. Hołdunowska z włączeniem do ul. Gwarków

 

Zadanie: W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z zadaniem „Budowa drogi ul. Hołdunowska z włączeniem do ul. Gwarków w Lędzinach” w zakresie przebudowy istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia.

Podczas prowadzenia prac mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu.

 

Wartość robót: 48 585,00 zł brutto

Wykonawca: COPCO Plus Sp. z o. o. Imielin

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov