2018

Inwestycje miejskie zrealizowane w roku 2018


 

Budowa parkingu przy ulicy Ruberga

22 marca rozpoczęła się budowa parkingu przy ulicy Jana Christiana Ruberga w Lędzinach – Hołdunowie. 24 kwietnia 2018 roku odbyło się oficjalne otwarcie parkingu. Miejsca bardzo ważnego dla mieszkańców bloków sąsiadujących z parkingiem, który w tym rejonie znacząco wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej. Jednocześnie zwiększona zostanie przepustowości i płynności przejazdu ulicą 25-lecia – na której do tej pory parkowali mieszkańcy. Rozpoczęcie rozmów nad budową parkingu w tym miejscu rozpoczęło się w 2006 roku. – wspomina Zdzisław Rudol, radny z okręgu, w którym realizowana była inwestycja. Rozbudowa infrastruktury parkingowej miast jest ważnym czynnikiem tworzącym udogodnienia przede wszystkim dla potrzeb mieszkańców, a także wpływa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, tworząc spójny wizerunek miasta.


 

Strefa aktywności ruchowej na Zamościu

Koszt Ogrodzenia: 21 853 zł
Całkowity koszt obiektu: 181 181,78 zł


 

Parking i droga dojazdowa do budynku przy ul. Stadionowej

Zakres zadania: Wykonano odcinek drogi dojazdowej oraz parking. Zakres prac: wykonanie nawierzchni drogi i parkingu w kostce betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego,
 
Wartość inwestycji: 142 951 zł
 
Wykonawca: “Novum Stone Expert”

 

Strefa aktywności ruchowej na ul. Oficerskiej

 

Zakończono prace związane z wykonaniem strefy aktywności w skład której wchodzi: projekt, urządzenia siłowni, bezpieczna nawierzchnia, mała architektura

 

Wykonawcy: "STAMECO" Sp. Z o.o – montaż urządzeń  i PPE Poland Sp. Z o.o – wykonanie bezpiecznych podłoży,

Wartość inwestycji: 59 091,01 zł


 

Budowa drogi ul. Działkowców

Zakres zadania: Wykonano odcinek drogi o długości ok 120mb Zakres prac: wykonanie kanalizacji deszczowej, okrawężnikowanie drogi oraz podbudowę i nawierzchnię z kostki betonowej.

 

Wartość inwestycji: 240 856 zł

 

Wykonawca: “Infrax” sp. z o.o.


 

Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa

 

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Zakres robót obejmował odcinek pomiędzy ulicą Mickiewicza a ulicą 30lecia w Lędzinach. Roboty asfaltowe zostały zakończone w październiku. Wykonawcą robót drogowych była firma DROGRÓD Szymon Tetla z siedzibą w Ćwiklicach.


 

Budowa Boiska pomiędzy Centrum I i Centrum II oraz plac zabaw i edukacji leśnej na Góreczce

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonane zostało boisko o wymiarach 18x9m zlokalizowane pomiędzy placem zabaw a siłownią na osiedlu Centrum I i Centrum II. Boisko zostało ogrodzone piłkochwytami oraz wyposażone w bramki z siatkami.

 

Koszt inwestycji to 67 495,02 zł.


 

Skwer przy ul. Fredry

 

Zakończyła się inwestycja przy ul. Fredry związana z zaadaptowaniem obszaru zielonego na skwer i miejsca parkingowe. Na terenie zostało utwardzone podłoże, na którym w kolejnych etapach zostały posadzone drzewa i krzewy.


 

Plac Zabaw przy ul. Hołdunowskiej

 

Zakończyły się prace związane z modernizacją starego placu zabaw. W ramach inwestycji wykonano demontaż starych urządzeń i montaż nowych. Podłoże wykonano z bezpiecznych syntetycznych mat przerostowych.


 

Przebudowa dróg gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa

 

Koszt inwestycji: 759 792,37 zł


 

Rozbudowa Parkingu przy ul. Gwarków

 

W ramach projektu rozbudowano istniejący parking, na którym powstało 21 miejsc postojowych. Dodatkowo wykonano ciągi komunikacyjne i utwardzenia umożliwiające sprawną komunikację pieszych. 

 

Koszt inwestycji: 202 367,39 zł


 

Kompleksowa Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum"

 

Koszt Inwestycji: 89 900,00 zł

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij