• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

2022

Inwestycje miejskie zrealizowane w roku 2022

Trwają prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach. Przypominamy, że na zadanie składa się rozbudowa z przebudową istniejących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach, polegająca na budowie przedszkola i łącznika między budynkami szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną obejmującą instalacje zewnętrzne  i wewnętrzne.

 

Planowane zakończenie inwestycji: Listopad 2023 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma AMB BUDOWNICTWO KRZYSZTOF PROKOP, z siedzibą w Krasocinie (29-105) Kozia Wieś 11.

Koszt robót budowlanych: 12 487 369,82 zł

 

Koszt dofinansowania z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 3 087 390,00

Koszt dofinansowania z Polski Ład: 8 500 000,00 zł

Wkład Gminy:  1 387 456,49 zł


 

Zakończyła się wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 część I.

Prace przeprowadził Zakład Malarsko -Murarski Ryszard Bogucki” z siedzibą w Chełmie Śląskim.

W budynku wymienione zostały 22 okna za kwotę 87 674,40 zł brutto.


 

posiłek w szkole i w domu

 

W ramach robót remontowych w kuchni wymieniana jest posadzka podłogowa i żeliwne rury kanalizacyjne znajdujące się pod posadzką. Wymieniona zostanie także glazura ścienna, a całość wraz z zapleczem kuchennym zostanie pomalowana.

 

Planowana jest także wymiana starej drewnianej zabudowy kuchennej na meble ze stali nierdzewnej oraz zakup nowej, przemysłowej patelni elektrycznej.

 

Planowana kwota inwestycji wynosi 80 000,00 zł z czego 64 000,00 zł Gmina Lędziny otrzymała w ramach dofinansowania z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, natomiast wkład własny gminy wyniesie 16 000,00 zł.


 

Nazwa zadania: Budowa Wodnego Placu Zabaw
Zadanie: – zadanie zakończone
Wartość robót: 1 041 810,00 zł
Wykonawcy: GIJO Kapsa sp. k., Chorzów


 

Nazwa zadania: Adaptacja Pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne
Zadanie: – zadanie zakończone
Wartość inwestycji: 1 130 000,00 zł
Wykonawcy: PPHU „Mysbud”, Mysłowice


 

Nazwa zadania: Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzianch przy ul. Hołdunowskiej

Zadanie: Zadanie zakończone

Zakończyło się zadanie: Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 13.

W ramach zadania wokół szkoły powstało ogrodzenie o długości 450 mb.

Wartość robót: 90 000,00 zł netto.

Wykonawca: Przemysław Chałat z siedzibą w 96-130 Głuchów


 

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Murckowska

Zadanie: Zakończone.

Przedmiot zadania obejmował budowę wydzielonej sieci oświetlenia drogowego ul. Murckowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Hołdunowską do przejazdu kolejowego (długość ok. 300mb). Włączenie do istniejącej sieci oświetlenia drogowego, zabudowa 8 latarni. Demontaż 4 opraw i wysięgników usytuowanych na sieci skojarzonej.

 


 

Nazwa zadania: Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach

 

Trwają prace związane z realizacją zadania: "Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach". Przedmiotem zamówienia jest dostawa odnawialnych źródeł energii wraz z montażem, wykonaniem dokumentacji projektowej oraz niezbędnymi robotami budowlanymi.

Wartość robót: 242 617,50 zł brutto

Wykonawca: Energetyka Solarna ENSOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.


 

Nazwa zadania: Budowa Placu Zabaw przy ul. Botanicznej osiedle Gwarków

Koszt realizacji zadania: ok. 107 tyś zł brutto.
Wykonawca urządzeń zabawowych: firma Astrus


 

Zadanie: Zagospodarowanie terenu przy ul. Gwarków

Gmina Lędziny wykonała inwestycję pn. zagospodarowanie terenu działki nr 2943/159 przy ul. Gwarków. W ramach inwestycji utwardzono powierzchnię 60m2 płytami ażurowymi na podbudowie wraz z montażem krawężników i obrzeży, a także dokonano konserwacji istniejącej roślinności i drzew zlokalizowanych na działce.

Koszt wykonania zadania wyniósł: 21 449,99 zł.

Głównym wykonawcą była firma: Transkop z Imielina.


 

Zadanie: Modernizacja stadionu przy ul. Stadionowej 1


 

INWESTYCJE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Okręg nr 1 – Górki-Goławiec
Projekt nr 1 pod nazwą „Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Goławcu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (ul. Goławiecka)”

Zadanie: zadanie zakończone

Budżet wynosi 50 000,00 zł.

Okręg nr 2 – Lędziny
Projekt nr 4 pod nazwą „Budowa Ogrodzenia oraz wiat rezerwowych boiska trawiastego przy MKS Lędziny (ul. Stadionowa)”

 

Zakończyło się zadanie związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok - „Budowa Ogrodzenia oraz wiat rezerwowych boiska trawiastego przy MKS Lędziny (ul. Stadionowa)”

 

W ramach zadania boisko trawiaste zostało ogrodzone, a za bramkami umieszczono piłkochwyty. Na boisku znalazły się również dwie wiaty dla zawodników rezerwowych.

 

• Wykonanie ogrodzenia boiska trawiastego przy MKS Lędziny przy ul. Stadionowej w Lędzinach: 48 900,00 zł brutto;

• Zakup i montaż dwóch wiat dla 8 zawodników rezerwowych z podestem ze sztucznej trawy przy boisku trawiastym przy ul. Stadionowej w Lędzinach: 26 557,18 zł brutto.

 

Łącznie: 75 457,18 zł

Okręg nr 3 - Hołdunów

Nazwa zadania: „Budżet Obywatelski -Radosna integracja - doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach”.

 

Ukończona została inwestycję w ramach budżetu obywatelskiego pod nazwą „Budżet Obywatelski -Radosna integracja - doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach”.

Inwestycja obejmowała wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią z mat przerostowych, niezbędną dokumentacją projektową oraz odbiorem technicznym. Koszt inwestycji wyniósł 99 605,35 zł.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov