2017

Inwestycje miejskie zrealizowane w roku 2017

ROK 2017 - ROKIEM INWESTYCJI

 

 

Największe inwestycje zrealizowane w roku 2017:

 

 

 

UL.MIŁA W LĘDZINACH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 580214S WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIE DROGOWEGO

 

 

6 czerwca 2017 roku nastąpił oficjalny odbiór drogi przy ul. Miłej . Zakres robót obejmował budowę chodnika oraz miejsc postojowych wzdłuż ulicy – na całej jej długości od ul. Fredry do ul. Ułańskiej. Ponadto wzdłuż całej drogi zainstalowano nowoczesne latarnie uliczne. Koszt zadania 254 118,00 zł.


 

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MJS - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 5904S, UL. BOGUSŁAWSKIEGO W BIERUNIU ORAZ DRÓG POWIATOWYCH 5094 UL. SZENWALDA (OBECNIE LIPOWA) I UL. GOŁAWIECKIEJ W LĘDZINACH

 

 

Gmina Lędziny wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim zrealizowała inwestycje infrastrukturalne na terenie Górek i Goławca. Nazwa wykonywanego zadania to „Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach”.

 

Roboty w ramach tego zadania polegały na:

  • ul. Goławiecka

- przebudowie pobocza na ciąg pieszo-rowerowy na długości 1 240,00 mb,

- przebudowie zjazdów zlokalizowanych w pasie ciągu pieszo-rowerowego,

- wykonaniu odwodnienia (wpusty deszczowe, kanalizacja deszczowa),

 

  • ul. Szenwalda  (obecnie ul. Lipowa) w Lędzinach oraz ul. Bogusławskiego w Bieruniu do przejazdu kolejowego

- przebudowie nawierzchni jezdni asfaltowej na długości 409,00 mb wraz
ze skrzyżowaniem,

- przebudowie pobocza po prawej stronie jezdni na chodnik na długości 656,00 mb,

- przebudowie istniejącego chodnika po prawej stronie jezdni (szerokość 1,30 m)
na długości 96,00 mb,

- przebudowie istniejącego chodnika po lewej stronie jezdni (szerokość 1,20 m)
na długości 465,00 mb,

 

Prace trwały do końca sierpnia 2017 roku. Inwestycja kosztowała łącznie ponad 2 mln zł., z czego Gmina Lędziny przeznaczyła na ten cel 336 182,13 zł.


 

WYMIANA SŁUPÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA OŚWIETLENIE EFEKTYWNE UL. LĘDZIŃSKA, OFICERSKA I POKOJU.

 

Projekt pn. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne” obejmuje ulice: Oficerską i Pokoju, a także parking przed Urzędem Miasta na ul. Lędzińskiej. Zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu wymienione zostały łącznie 64 słupy, a dodatkowo zamontowanych zostało 16 nowych. Ponadto nastąpiła wymiana 77 opraw oraz montaż 16 nowych opraw. Koszt zadania to 369 034,64 zł


 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij