• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Unicov

Miasto UniczowMiasto Unicov

                           www.unicov.cz/PL/index.asp

 

Umowę o współpracy partnerskiej obu Miast podpisano dnia 4 marca 2006 roku podkreślając potrzebę umocnienia wzajemnych więzi przyjaźni i wsparcia w dziedzinie gospodarczej, socjalnej  i kulturalno - społecznej z celem osiągnięcia harmonijnego i trwałego rozwoju obu miast.

Uniczow (czes. Unicov) to liczące 12 385 osób miasto w Czechach o powierzchni 4 827 ha jest jednym z siedmiu królewskich miast morawskich leżące na przejściu Hanej (część Moraw), Wysokiego i Niskiego Jesionika. Centrum obszaru jest dorzecze rzeki Oskawy (czes. Oskava).
Nierozłączną częścią miasta jest osiem przyłączonych gmin (części miejskich), które zostały przyłączone do Uniczowa po 1960 roku: Horní Sukolom, dolní Sukolom, Brníèko, Nová Dìdina, Benkov, Støelice, Renoty i Dìtøichov.
Wymienione wyżej gminy i osiedla należały do 1848 roku do pięciu dóbr ziemskich: do uniczowskich należały Støelice, Renoty, Dìtøichov i Nová Dìdina. Do usowskich posiadłości należał Benkov, do sowineckich Dolní i Horní Sukolom. Brníèko podzielone było między szternberskie i litowelskie dobra ziemskie.
Największy przełom w historii Unicova nastąpił po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej. Niemieccy obywatele zostali wysiedleni, charakter narodowościowy miasta został zmieniony. W 1948 roku rozpoczęto budowę gigantycznego zakładu maszynowego, który potrzebował nowych pracowników. Ilość obywateli wzrastała, powstawały nowe osiedla, szkoły, domy. Uniczow się rozrastał. Obywatele otrzymali nowoczesne kino, stadion piłkarski i zimowy, basen, minigolf. Zielone światło otrzymały aktywności sportowe i kulturalne.
Miasto wyraźnie zmieniło swoją twarz w ostatnich latach - odremontowane fasady domów, odrestaurowane pamiątki i nowoczesna infrastruktura czynią z Unicova atrakcyjne miasto na miarę 21 stulecia.

 

 

Historia współpracy:

 

21.04.2006

Lędziny biorą udział w III Konferencji Partnerskich Miast i Gmin w Ostrawie. Nasze miasto reprezentuje grupa, w skład której wchodzą władze miasta, przedstawiciele rady, urzędu oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji. W części artystycznej targów występuje lędziński zespół  "Lędzinianie".


12 - 13.05.2006

W ramach wymiany młodzieży obu miast do Unicova wyjeżdżają uczniowie lędzińskich szkół - Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum nr 2. Młodzież zwiedza Ołomuniec, Uniczow.


22.05. 2006

Lędzińskie Gimnazjum nr 2 nawiązuje współpracę jedną ze szkół w Uniczowie. Szkoły przystępują do realizacji projektu "Co nas łączy". Głównym założeniem projektu jest m.in. udokumentowanie 

i porównanie rozwoju obu miast, zorganizowanie wystawy objazdowej oraz seminarium dyskusyjnego dot. środowiska naturalnego.


10 - 11.06. 2006

Na zaproszenie burmistrza Lędzin - Uniczow bierze udział w IV Powiatowych Targach Przedsiębiorczości i Ekologii w Imielinie. Czesi byli pierwszymi wystawcami z zagranicy, którzy zaprezentowali się na tej imprezie.


25.07.2006

Z wizytą do Uniczowa udali się członkowie Klubu Seniora z Lędzin.


09 - 16.09.2006

Lędziny biorą udział w tygodniu kultury polsko - czeskiej w Uniczowie. W wydarzeniu tym zaprezentował się lędziński zespół muzyczny Negaton, miała miejsca wystawa uczniów miejscowych szkół średnich opowiadających o stosunkach polsko - czeskich, wystawa plakatu filmowego oraz polskiej książki. Odbyły się konkurencje sportowe między uczniami szkół obu miast. Młodzież Klubu Plastyka "Kontrast" oraz wychowankowie Miejskiego Ośrodka Kultury wzięli udział w plenerze malarskim. Czechy odwiedziło ponad 300 mieszkańców Lędzin. W imprezie udział wzięli: zespół "Negaton", Stowarzyszenie Młodych "Panteon", Polski Związek Katolicko - Społeczny, Klub Seniora przy MKS Lędziny, Klub Szachowy "Górnik Lędziny", Klub "Skat", Klub "Plastyka "Kontrast", Towarzystwo Kulturalne im. A.Fabery, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4, Gimnazjum nr 1, 2 i 3 oraz wychowankowie MOK.


10 - 12.01.2007

Wyjazd uczniów Gimnazjum nr 2 w Lędzinach do Uniczowa w ramach projektu "Co nas łączy?".


19 - 21.03.2007

Młodzież lędzińska po raz kolejny odwiedza Uniczow.


30.05. - 01.06.2007

Rewizyta młodzieży z czeskiego gimnazjum w Lędzinach.


01- 03.06.2007

Udział delegacji z Czech w V Powiatowych Targach Przedsiębiorczości w Imielinie, wyjazd do Elektrowni Łaziska, zwiedzanie Muzeum Energetyki


03 - 04.08.2007

Rozegranie meczu pomiędzy drużynami urzędników z Lędzin, Bojszów i Uniczowa.


21 - 23.09. 2007

Wyjazd delegacji władz miasta, radnych oraz urzędników lędzińskiego magistratu do Uniczowa

- w programie rozegranie meczu rewanżowego.


05.10.2007

W Uniczowie otwarto wystawę podsumowującą projekt "Co nas łączy?".


05.11.2007

W Urzędzie Miasta otwarto wystawę prezentującą efekty współpracy z czeską szkołą w Uniczowie. Wystawa fotograficzna w lędzińskim ratuszu oraz promocja książki pod wspólnym tytułem "Co nas łączy?".


06 - 09.12.2007

Udział delegacji z Uniczowa w uroczystych obchodach "Barbórki" w Lędzinach. W programie zwiedzanie KWK Ziemowit, wycieczka do Parku Miniatur " Świat Marzeń" w Inwałdzie.


07 - 09.03. 2008

Podczas pobytu polskiej delegacji w Uniczowie ustalony zostaje ramowy plan współpracy m.in. wyjazd naszej piłkarskiej drużyny młodzików do Czech, zorganizowanie wspólnego obozu dla młodych piłkarzy obu krajów oraz piłkarskiego meczu oldbojów podczas dożynek miejskich. Planowany jest również polsko czeski turniej szachowy oraz międzynarodowa konferencja nauczycieli. Delegacja lędzińska wzięła udział w 34 festiwalu amatorskiego filmu "Młoda kamera".

 

23.05.2009

Orkiestra górnicza KWK Ziemowit reprezentowała Gminę Lędziny na przeglądzie orkiestr dętych w Uniczowie.  Uczestniczyła w przeglądzie pt. "©koda lásky pìtkrát jinak".

 

20 - 23.06.2008

Udział przedstawicieli Miasta Unicov w VI Powiatowych Targach Przedsiębiorczości w Imielinie.


07 - 08.06.2008

Na zaproszenie Uniczowa władze miasta Lędziny uczestniczyły w uroczystych obchodach 795 - lecia miasta Unicov.


29.08.2008 - 01.09.2008r.

Wizyta delegacji władz miasta Uniczow w Lędzinach na obchodach „Dożynek 2008".

 

12.12.2008 - 14.12.2008r.

Wizyta delegacji z Uniczowa na obchodach uroczystej "Barbórki 2008".

 

7-8.06.2009r.

Udział przedstawicieli Miasta Uniczow w VII Powiatowych Targach Przedsiębiorczości w Imielinie.

 

14.06.2009r.

Na zaproszenie władz miasta delegacja pracowników Urzędu Miasta bierze udział w Dniach Lędzin.

Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Uniczowa.

 

31.08.2009r.

Udział przedstawicieli miasta Uniczow w Dożynkach Miejskich

 

25.09.2009 r. - 27.09.2009r.

Na zaproszenie władz miasta Uniczow delegacja złożona z lędzińskich władz miasta oraz pracowników Ekorecu bierze udział w spotkaniu poświęconym ekologi i gospodarki odpadami.

 

09.2009r.

W ramach programu Comenius Gimnazjum nr 2 w Lędzinach wspólnie ze szkołą partnerską Uniczowa zapoczątkowały realizację projektu pn. "Daleko a tak blisko". W ramach tego programu cyklicznie odbywają się spotkania uczniów i nauczycieli obu szkół w Lędzinach i Uniczowie.

 

11.12.2009r. - 13.12.2009r.

Udział przedstawicieli władz miasta Uniczowa w uroczystych obchodach "Barbórki".

 

10.02.2010r.- 12.10.2010r.

Wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta, Gimnajzum Nr 2 i Biblioteki Miejskiej  w ramach programu Comenius

 

23.09.2010

Na zaproszenie władz miasta z wizytą do Lędzin przyjeżdża grupa 30 osób wraz z Wiceburmistrzem. Goście zwiedzili miasto oraz spotkali się z burmistrzem Wiesławem Stambrowskim

 

07 - 09.10.2010r.

Na zaproszenie władz miasta Uniczowa Burmistrz Wiesław Stambrowski wraz z wicestarostą powiatu bieruńsko - lędzińskiego Bernardem Bednorzem przebywali w partnerskim mieście Uniczow na Słowacji.

Celem wizyty było odebranie pamiątkowego medalu za aktywny rozwój stosunków międzynarodowych.

 

11 - 13.12.2011r.

Udział przedstawicieli władz miasta Uniczowa w uroczystych obchodach "Barbórki".

 

28-30.03.2011r.

Wizyta czeskich nauczycieli w Lędzinach

 

02.09.2011r.

Wycieczka lędzińskich emerytów do Unicova połączona ze zwiedzaniem miasta i okolic

 

14.10.2011r.

Wizyta delegacji 30 seniorów z Unicova wraz z burmistrzem Daliborem Horak. Seniorzy zwiedzili Pałac w Pszczynie, goście obejrzeli występ zespołu folklorystycznego "Lędzinianie"  w kinie Piast oraz zwiedzili Klimont.

 

09.12.2011 - 11.12.2011 r.

Wizyta delegacji 4 przedstawicieli miasta wraz z burmistrzem Daliborem Horak na uroczystych obchodach Barbórki, goście wzięli również udział w tzw. Karczmie Piwnej KWK Ziemowit.

 

16.06.2012

Delegacja z Unicova wraz z Panem Burmistrzem Daliborem Horak, uczestniczyła w uroczystym wmurowaniu kamienia pod plac farski oraz w obchodach Dni Lędzin. W tym dniu wystąpiła u nas młodzieżowa orkiestra dęta ze szkoły w Unicowie.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov