• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Revuca

  Miasto Revuca

                                  http://www.revuca.sk

 

Umowę o partnerskiej współpracy obu Miast podpisano dnia 20.06.2008r. Strony umowy zobowiązały się do wspólnego rozwijania współpracy pomiędzy oboma miastami partnerskimi celem przyczynienia się do ich rozwoju.

Revúca to miasto w południowej Słowacji w kraju bańskobystrzyckim, ośrodek administracyjny okresu Revúca. Stanowi główne miasto zachodniej części historycznej krainy Gemer. Liczy 13,5 tys. mieszkańców. Miasto położone jest w dolinie rzeki Muráò na wysokości 318 m n.p.m. , przy drodze z Murania do Jelszawy.
Pierwsze wzmianki o Revúcy pochodzą z 1357. Przez kilka wieków była niewielkim ośrodkiem hutnictwa i rzemiosła. W 1808 powstała tutaj Unia Murańska, pierwsza hutnicza spółka udziałowa na Węgrzech. W XIX wieku miasto odegrało ważną rolę jako ośrodek słowackiego ruchu narodowego

- w 1862 otwarto tutaj Słowackie Gimnazjum Ewangelickie, które do 1918 było jedyną szkołą średnią,

w której wszystkie przedmioty wykładano w języku słowackim.
Ważniejsze zabytki miasta: budynki Słowackiego Gimnazjum Ewangelickiego, rzymskokatolicki, późnogotycki kościół św. Wawrzyńca z 2. połowy XV wieku, zrekonstruowany w 1892, klasycystyczny kościół ewangelicki z 1785, z rokokowym ołtarzem i amboną z 1784, wraz z budynkiem plebanii ewangelickiej, klasycystyczny dom miejski z 1819, domy mieszczańskie z 2 połowy XIX wieku.

 

 

Historia współpracy:

 

30.11.2007 - 01.12.2007

Wizyta czteroosobowej delegacji z Wydziału Planowania Strategicznego, Rozwoju Regionalnego

i Turystyki gminy Revuca, w celu zapoznania się z charakterystyką i potrzebami obu gmin. Nakreślono potencjalne formy i kierunki przyszłej współpracy.

Nasi goście zwiedzili Browary Tyskie, kompleks zamkowy w Pszczynie. Wzięli udział w uroczystej Akademii Barbórkowej - KWK Ziemowit.


15 - 17.03.2008

Wyjazd delegacji miasta Lędziny w celu nawiązania kontaktów partnerskich.


07.05.2008

W Lędzinach gościł z wizytą przedstawiciel szkoły J.A. Komenskeho z Revucy, która nawiązała współpracę z lędzińskim Zespołem Szkół. Współpraca obu szkół  pozwoli uczestniczyć w unijnym projekcie wymiany młodzieży w celu pozyskania środków z Funduszu Wyszehradzkiego na imprezy sportowe, edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży.


20 - 22.06.2008

Wyjazd delegacji z Lędzin wraz z Burmistrzem Miasta w celu podpisania umowy i współpracy

z miastem Revuca.

 

27.10. 2008r.

Wizyta uczniów z Revucy w partnerskiej szkole w Goławcu.

 

3,4,5.06.2009r.

Wymiana uczniowska szkół partnerskich Lędzin - Zespołu Szkół w Lędzinach - Goławcu i Zakładnej Skoly J.A. Komenskeho w Revucy.

 

14.06.2009r.

Na zaproszenie władz miasta delegacja pracowników Urzędu Miasta Revucy bierze udział w Dniach Lędzin

 

29.09.2009r. - 01.10.2009r.

W ramach corocznej wymiany uczniów miast partnerskich Revucy i Lędzin Zespół Szkół w Goławcu gościł 18-osobową delegację Zespołu Szkół Komenshevo.

 

02.2010r.

Zespół Szkół w Goławcu wspólnie ze szkołą partnerską w Revucy opracował i złożył 2 projekty w ramach programu Comenius. Decyzja o przyznaniu dofinansowania na oba projekty, które mają charakter ekologiczny zostanie podjęta w najbliższych miesiącach przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

21 - 27.06.2010r.

Udział trzech osób z Revucy w plenerze rzeźbiarskim w ramach "Dni Lędzin" 2010 

 

05 -09.10.2010r. -  nauczyciele Zespołu Szkół w Lędzinach - Goławcu uczestniczyli w pierwszym spotkaniu projektowym w ramach edukacyjnego programu unijnego Comenius Regio.

 

 

15-24.05.2011r. - wymiana 20 uczniów Zespołu Szkół w Lędzinach - Goławcu w ramach Partnerskiego Programu Szkół Comenius

 

 

 

Krajobrazy Revucy

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov