2019-12-23
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Smardzowice, w rejonie ul. Ułańskiej, oznaczonej jako działka numer 2975/55 o powierzchni 0,0882 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 7 400,00 zł Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka numer 2689/34 o powierzchni 0,0650 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie sięw dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-01-08
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer3353/291 o powierzchni 0,1184 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 12.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2019-05-23
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Archiwum: 2019 luty

Informacja
2019-02-28
Co to jest E-DOWÓD
2019-02-28

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty).
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU
2019-02-28

Kwalifikacja wojskowa - osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej - zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Miasta Lędziny przeprowadzona zostanie w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24 w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego (przystanek przy Urzędzie Miasta Lędziny).

 

- Kwalifikacja wojskowa mężczyzn: przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz w dniu 15 kwietnia 2019 r. w godzinach od 1300 do 1730,

- Kwalifikacja wojskowa kobiet: przeprowadzona zostanie w dniu 18 kwietnia 2019 r. w godzinach od 1300 do 1730.

Spotkanie w sprawie szkód górniczych / ODWOŁANE
2019-02-28

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny Maria Głos serdecznie zaprasza mieszkańców Lędzin na spotkanie w sprawie szkód górniczych, które odbędzie się 7 marca 2019 roku o 16:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lędziny. 

V Sesja Rady Miasta Lędziny
2019-02-28

O godzinie 15:00 rozpoczyna się V sesja Rady Miasta VIII kadencji.

 

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo: link

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
2019-02-27

Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza do zgłaszania par małżeńskich, które w 2019 r. będą obchodziły 50 rocznicę ślubu. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie mogą otrzymać osoby, które pozostają w związku małżeńskim 50 lat lub więcej.

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY INFORMUJE
2019-02-26

Grypa jest poważną chorobą zakaźną, która może doprowadzić do licznych powikłań, a nawet śmierci. Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach oświatowo - wychowawczych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby:

Oświetlenie węzła “Olszyce”
2019-02-25
W piątek 22 lutego zostało uruchomione oświetlenie węzła “Olszyce”.
Opóźnienie w uruchomieniu instalacji wynikało m.in. ze zniszczenia szafy oświetlenia ulicznego przez wandali.
Wybór patrona szkoły w Szkole Podstawowej nr 4 w Goławcu
2019-02-25

W związku z wyborem patrona szkoły, Szkoła Podstawowa nr 4 przedstawia propozycje wraz z uzasadnieniem Rady Rodziców i Społecznego Komitetu Pomocy Budowy szkoły w latach 1986-1989.


W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie ankieta wśród mieszkańców o czym informacja zostanie udostępniona na stronie internetowej szkoły: https://zsgolawiec.edupage.org/ oraz na stronie internetowej miasta.


Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami: Rady Rodziców i Społecznego Komitetu Pomocy Budowy Szkoły.

V SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI
2019-02-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień 28 luty 2019r., o godz. 1500 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na V SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)
2019-02-21

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). W ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/aplikacji w zdrowiu publicznym na stronie internetowej NIZP-PZH oraz na profilu NIZP-PZH na portalu Facebook znajduje się  link do Rejestru oraz materiały zachęcające studentów i absolwentów do rejestracji. –  www.pzh.gov.pl/rejestr-absolwentow

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4
2019-02-18

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy ul. Goławieckiej 36 w Lędzinach

Ogłoszenie o zamówieniu
2019-02-15

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. “Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Paderewskiego od ul. Małkowiec do ul. Pokoju"

Gazeta Miejska Lędziny - luty 2019
2019-02-13

Pierwsze wydanie Gazety Miejskiej - Lędziny 

Na finały do Warszawy
2019-02-12

Dwa turnieje eliminacyjne – w Lędzinach i w Głogówku – wygrały zawodniczki KSB Lędziny. Historyczny sukces piłkarek z kategorii U14 pozwoli im zagrać na finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Warszawie.

Ferie zimowe w Lędzinach
2019-02-11

Zajęcia organizowane w dniu dzisiejszym przez Miejski Ośrodek Kultury.

 "Wieczór kawalerski" w Teatrze Miejskim w Gliwicach
2019-02-08

Zapraszamy na spektakl "Wieczór kawalerski" w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Wyjazd z siedziby MOKu 17 marca o godz. 18.00. Zapisy: Sekretariat MOK, tel 32 326 78 33 Zapraszamy!

II Turniej Służb Ratowniczych o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny
2019-02-08

4 marca od godziny 9:00 odbędzie się "II Turniej Służb Ratowniczych o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny", organizowany przez Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Turniej odbędzie się na hali sportowej w Ośrodku Rekareacyjno Sportowym "Centrum" przy ul. Lędzińskiej 14.

Zapraszamy

Krajowa Administracja Skarbowa - Twój e-PIT
2019-02-07

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które 15 lutego zostanie udostępnione w serwisie https://www.podatki.gov.pl (nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie). Znajdą się w nim informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te można zmienić (np. dodając informacje o innych ulgach, z których osoba zainteresowana korzysta) lub zatwierdzić (jeśli są prawidłowe i nie wymagają aktualizacji).


O tego roku podatnicy rozliczający się elektronicznie mogą liczyć także na szybszy zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. W przypadku tych osób termin zwrotu wynosi 45 dni, zamiast standardowych 3 miesięcy.

Ferie 2019 w Lędzinach „Zdrowa zima 2019” II Edycja
2019-02-07

Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych II/2019
2019-02-06

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu lutym 2019 roku.

Spotkanie Autorskie
2019-02-05

W najbliższy piątek, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na autorskie spotkanie z Dagmarą Kupczyk, lędzinianką, autorką książki "Krysia".

Poranki z Kulturą dla szkół i przedszkoli
2019-02-05
Od stycznia Miejski Ośrodek Kultury rozpoczyna nowy cykl "Poranki z Kulturą dla szkół i przedszkoli".
W związku z tym w lutym zapraszamy na "Bliskie spotkania z Muzyką" dla klas 6.
Warsztaty dla dorosłych
2019-02-05
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty dla dorosłych. Tym razem w ramach warsztatów ozdobne pudełka oklejane tkaniną.
Zapisy w sekretariacie MOKu tel. 32 326 78 33.
Ilość miejsc ograniczona.
Ludzie i ich Pasje
2019-02-05

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejne spotkanie "Ludzie i ich Pasje" w ramach którego Aneta Studzińska zabierze nas w podróż do wietnamskiej jaskini Hang Son Doong - uznanej za największą na świecie.

Ferie Zimowe z Miejskim Ośrodkiem Kultury
2019-02-05
Jak co roku Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza dzieci na zajęcia w ramach Ferii Zimowych. Od poniedziałku do piątku czeka na nie wiele atrakcji: zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, taneczne, przedstawienia, bal karnawałowy, spotkanie z magikiem, wyjazdy do kina i na kręgielnię a także do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, gdzie czeka je nie lada atrakcja w symulatorze pożaru.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach tel. 32 326 78 33
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij