Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Archiwum: 2016 luty

Zaproszenie na koncert zespołu Mixer Band
2016-02-29

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zespołu MIXER BAND, który odbędzie się 12 marca 2016 roku, o godzinie 17.00 w sali widowiskowej "Piast" w Lędzinach (ul. Lędzińska 55).

Zaproszenie na Wiosenny  Turniej Szachowy
2016-02-29

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, zaprasza wszystkich zainteresowanych na Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, który odbędzie się 21 marca 2016r. o godzinie 16.00, w sali nr 1 MOK Lędziny.

Zaproszenie na prezentację drużyny MKS Lędziny
2016-02-29

Klubu MKS Lędziny zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w prezentacji drużyny MKS Lędziny.

Zaproszenie na debatę z dzielnicowym
2016-02-29

Dzielnicowi z terenu miasta Lędziny zapraszają wszystkich zainteresowanych na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu w sieci. Planowane spotkanie skierowane jest głównie do rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Debata odbędzie się w dniu 4 marca br. o godzinie 17.00 w budynku przy Placu Farskim w Lędzinach. 

Ogłoszenie Agrotech
2016-02-25

Urząd Miasta serdecznie zaprasza rolników na XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, które odbędą się w dniach 18-20 marca 2016 roku w Kielcach.

PROJEKT "AKTYWNE WSPIERANIE PRZEZ SKUTECZNE DZIAŁANIE"
2016-02-25

Powiat bieruńsko-lędziński od dnia 1 stycznia 2016 roku przystąpił do realizacji projektu pn. „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości 1 689 971,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Europejskiego:1 436 475,35 zł.

„Młody Obywatel na sportowo” - do 29 lutego trwa rekrutacja zespołów młodzieżowych
2016-02-22

Ruszyła rekrutacja do 8. edycji programu „Młody Obywatel”, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji BGK i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO).

Spotkania z mieszkańcami w sprawie bezpieczeństwa
2016-02-22

Przypominamy, że w dniach 23-24 luty odbywać się będą spotkania policji  z mieszkańcami, których celem będzie tworzenie map zagrożenia bezpieczeństwa. W konsultacjach udział też wezmą: burmistrz miasta Lędziny, radni oraz przedstawiciel straży miejskiej. 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-02-22

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: Pełnienie funkcji Operatora Wykonawczego w ramach utrzymania trwałości projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny” w okresie od 01.03.2016 – 31.12.2016”.

Trwa akcja „Bezpieczne Ferie 2016”,
2016-02-22

W ramach akcji "Bezpieczne ferie" trwającej na terenie Lędzin w dniach 12-29 lutego, Komenda Powiatowa w Bieruniu współdziałając ze Strażą Miejską w Lędzinach realizuje określone zadania. 

Sesja Rady Miasta
2016-02-19

Urząd Miasta zaprasza na sesję Rady Miasta.

Informacja Dyrektora Szpitala nr 2 w Mysłowicach
2016-02-19

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 2 w Mysłowicach zwócił się do Pani Burmistrz Krystyny Wróbel z następującą prośbą:

Pogrzeb śp. Jerzego Zycha
2016-02-19

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci radnego IV Kadencji Pana Jerzego Zycha.

Prelekcja Alojzego Lysko
2016-02-18

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na prelekcję Alojzego Lysko pt. "Prawda Górnośląskiej Tradycji", która odbędzie się 14 marca 2016 roku, o godzinie 18.00, na Placu Farskim w Lędzinach (ul. Lędzińska  86a).

"Bezpieczna rodzina na drodze" pod patronatem Burmistrza Lędzin
2016-02-18

W dniu 15 lutego 2016 roku uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach wraz z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej w Bieruniu przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach przeprowadzili akcję pt.: „Bezpieczna rodzina na drodze”. Akcja była objęta patronatem Burmistrza Miasta Lędziny.

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty artystyczne dla dorosłych
2016-02-18

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych.

Zaproszenie na konsultacje społeczne
2016-02-18

Burmistrz Miasta Lędziny i Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne, których celem będzie stworzenie map zagrożenia bezpieczeństwa.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla zakładów opieki zdrowotnej
2016-02-18

Konkurs ofert dla Publicznych i Niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2016 roku, został rozstrzygnięty w dniu 16.02.2016 roku.

Zaproszenie na posiedzenie połączonych Komisji
2016-02-17

W dniu 18.02.2016 roku (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Stałych Rady Miasta.

Informacje o podatkach - przyłącza kanalizacyjne
2016-02-17

W kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji otrzymanych przez mieszkańców z tytułu usługi wykonania przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego informujemy, iż w przypadku Gminy Lędziny dofinansowanie do wykonania przyłącza dotowane było zarówno przez Gminę Lędziny, jak i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez firmę PGK Partner sp. z o.o.

Rusza remont ulicy Paderewskiego
2016-02-17

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji przebudowy ul. Paderewskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1, rozpoczęto prace polegające na wycince drzew i demontażu części ogrodzenia.

Konsultacje społeczne
2016-02-16

W dniach od 16 do 23 lutego na terenie miasta Lędziny prowadzone będą konsultacje społeczne w sprawie określenia zasad sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność Gminy Lędziny.

Konkurs na prace „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
2016-02-15

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość".

Impreza metalowa w Lędzinach
2016-02-12

20 lutego (sobota) o godzinie 17.00 w budynku Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej I Turystyki odbędzie się Metal Fest. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Zespoły zagrają w kawiarni "DB" mieszczącej sie na czwartym piętrze budynku.

Informacja o zmianach w przepisach podatkowych
2016-02-12

Drodzy podatnicy 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 613 ze zm.) informujemy, iż od  1 stycznia 2016 roku  decyzje podatkowe dla współmałżonków wysyłane będą  oddzielnie dla każdego z nich.

Zobowiązanie podatkowe wynikające z tych decyzji  jest jedno (wspólne) i należy je uregulować jeden raz.

Konsultacje LPR
2016-02-12

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., rozpoczyna z dniem 12.02.2016 r. konsultacje dotyczące projektu uchwały:  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2015-2020

Wysyłka deklaracji PIT-8C z PGK „PARTNER” sp. z o.o.
2016-02-12

Mieszkańcy, którzy otrzymali dofinansowanie z NFOŚiGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) do przyłącza budynku do kanalizacji sanitarnej otrzymają deklarację PIT-8C

Są środki na rozbudowę Paderewskiego
2016-02-11

Gmina Lędziny otrzyma środki ze „Schetynówek” na gruntowną przebudowę i modernizacje ul. Paderewskiego.

Zaproszenie na posiedzenie połączonych komisji
2016-02-11

Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska zaprasza na posiedzenie połączonych Komisji, które odbędzie się w dniu 15.02.2016 roku, o godzinie 16:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lędziny.

 

Komunikat komendanta straży miejskiej
2016-02-10

W dniu 12.02.2016 roku,  w godzinach 17.00 –1.00, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lędzinach wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu przeprowadzą na terenie miasta Lędziny działania pod kryptonimem “ Bezpieczne Ferie".

Zaproszenie na koncert
2016-02-10

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach zaprasza serdecznie na Koncert Kwintetu Instrumentów Dętych  „Quintesencja”.

Zaproszenie na spotkanie autorskie Jana Mazurkiewicza
2016-02-10

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach zaprasza serdecznie na spotkanie autorskie Jana Mazurkiewicza: „Poeci i pisarze niepokorni".

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym
2016-02-09

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VII Powiatowym Wielkanocnym Konkursie Plastycznym: "Tradycje śląskie wczoraj i dziś" - śląskie kroszonki - kartka wielkanocna.

Turniej szachowy w Bojszowach
2016-02-09

W dniu 5 luty 2016 w Bojszowach odbył się III turniej Miedzygminnej Ligi Szachowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, tym razem o Puchar Wójta Gminy Bojszowy.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
2016-02-08

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta w Lędzinach przypomina:

Terminy posiedzeń komisji stałych w lutym
2016-02-08

Urząd Miasta zaprasza na posiedzenia komisji stałych i sesję Rady Miasta.

Program „Rodzina 500 plus"
2016-02-08

„Rodzina 500 plus" to rządowy program, który zakłada, że każda rodzina otrzyma miesięcznie nieopodatkowane 500 złotych na drugie i kolejne dziecko.  Możliwe jest też otrzymanie świadczenia 500 złotych miesięcznie na pierwsze dziecko, jednak warunkiem koniecznym będzie spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego.

Znaleziono psa
2016-02-07

W dniu 31.01 2016 roku na ul. Lędzińskiej w Lędzinach znaleziony został pies.

Pilnie poszukiwany jest jego właściciel!

Patronat Politechniki Śląskiej nad PZS w Lędzinach
2016-02-07

2 lutego 2016 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyły się uroczystości związane z objęciem patronatu przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach nad klasami Technikum im. Anielina Fabery. 

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach
2016-02-04

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że na terenie województwa śląskiego prowadzone są reprezentacyjne badania ankietowe.

Informacja Miejskiego Ośrodka  Kultury
2016-02-04

W związku z licznymi zapytaniami rodziców o możliwość uczestnictwa dzieci 6-letnich w feriach organizowanych przez MOK Lędziny informujemy:

 

 

 

Ferie na Goławcu
2016-02-03

Oto program ferii na Goławcu zaproponowany przez Miejski Ośrodek Kultury.

Marcin Majer pełnomocnikiem ds. młodzieży
2016-02-03

Lędziny mają pełnomocnika do spraw młodzieży. Na mocy uchwały przyjętej na sesji rady miasta 28 stycznia został nim Marcin Majer.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym
2016-02-02

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach ogłasza konkurs fotograficzny "Zima w obiektywie 2016". Prace składać można do 4 marca 2016 roku.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
2016-02-02

Dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są na rok szkolny 2016/2017 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego  na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2016
2016-02-01

Dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zostały przyznane następującym podmiotom:

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij