2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Archiwum: 2016 luty

Zaproszenie na koncert zespołu Mixer Band
2016-02-29

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zespołu MIXER BAND, który odbędzie się 12 marca 2016 roku, o godzinie 17.00 w sali widowiskowej "Piast" w Lędzinach (ul. Lędzińska 55).

Zaproszenie na Wiosenny  Turniej Szachowy
2016-02-29

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, zaprasza wszystkich zainteresowanych na Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, który odbędzie się 21 marca 2016r. o godzinie 16.00, w sali nr 1 MOK Lędziny.

Zaproszenie na prezentację drużyny MKS Lędziny
2016-02-29

Klubu MKS Lędziny zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w prezentacji drużyny MKS Lędziny.

Zaproszenie na debatę z dzielnicowym
2016-02-29

Dzielnicowi z terenu miasta Lędziny zapraszają wszystkich zainteresowanych na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu w sieci. Planowane spotkanie skierowane jest głównie do rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Debata odbędzie się w dniu 4 marca br. o godzinie 17.00 w budynku przy Placu Farskim w Lędzinach. 

Ogłoszenie Agrotech
2016-02-25

Urząd Miasta serdecznie zaprasza rolników na XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, które odbędą się w dniach 18-20 marca 2016 roku w Kielcach.

PROJEKT "AKTYWNE WSPIERANIE PRZEZ SKUTECZNE DZIAŁANIE"
2016-02-25

Powiat bieruńsko-lędziński od dnia 1 stycznia 2016 roku przystąpił do realizacji projektu pn. „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości 1 689 971,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Europejskiego:1 436 475,35 zł.

„Młody Obywatel na sportowo” - do 29 lutego trwa rekrutacja zespołów młodzieżowych
2016-02-22

Ruszyła rekrutacja do 8. edycji programu „Młody Obywatel”, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji BGK i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO).

Spotkania z mieszkańcami w sprawie bezpieczeństwa
2016-02-22

Przypominamy, że w dniach 23-24 luty odbywać się będą spotkania policji  z mieszkańcami, których celem będzie tworzenie map zagrożenia bezpieczeństwa. W konsultacjach udział też wezmą: burmistrz miasta Lędziny, radni oraz przedstawiciel straży miejskiej. 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-02-22

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: Pełnienie funkcji Operatora Wykonawczego w ramach utrzymania trwałości projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny” w okresie od 01.03.2016 – 31.12.2016”.

Trwa akcja „Bezpieczne Ferie 2016”,
2016-02-22

W ramach akcji "Bezpieczne ferie" trwającej na terenie Lędzin w dniach 12-29 lutego, Komenda Powiatowa w Bieruniu współdziałając ze Strażą Miejską w Lędzinach realizuje określone zadania. 

Sesja Rady Miasta
2016-02-19

Urząd Miasta zaprasza na sesję Rady Miasta.

Informacja Dyrektora Szpitala nr 2 w Mysłowicach
2016-02-19

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 2 w Mysłowicach zwócił się do Pani Burmistrz Krystyny Wróbel z następującą prośbą:

Pogrzeb śp. Jerzego Zycha
2016-02-19

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci radnego IV Kadencji Pana Jerzego Zycha.

Prelekcja Alojzego Lysko
2016-02-18

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na prelekcję Alojzego Lysko pt. "Prawda Górnośląskiej Tradycji", która odbędzie się 14 marca 2016 roku, o godzinie 18.00, na Placu Farskim w Lędzinach (ul. Lędzińska  86a).

"Bezpieczna rodzina na drodze" pod patronatem Burmistrza Lędzin
2016-02-18

W dniu 15 lutego 2016 roku uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach wraz z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej w Bieruniu przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach przeprowadzili akcję pt.: „Bezpieczna rodzina na drodze”. Akcja była objęta patronatem Burmistrza Miasta Lędziny.

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty artystyczne dla dorosłych
2016-02-18

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych.

Zaproszenie na konsultacje społeczne
2016-02-18

Burmistrz Miasta Lędziny i Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne, których celem będzie stworzenie map zagrożenia bezpieczeństwa.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla zakładów opieki zdrowotnej
2016-02-18

Konkurs ofert dla Publicznych i Niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2016 roku, został rozstrzygnięty w dniu 16.02.2016 roku.

Zaproszenie na posiedzenie połączonych Komisji
2016-02-17

W dniu 18.02.2016 roku (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Stałych Rady Miasta.

Informacje o podatkach - przyłącza kanalizacyjne
2016-02-17

W kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji otrzymanych przez mieszkańców z tytułu usługi wykonania przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego informujemy, iż w przypadku Gminy Lędziny dofinansowanie do wykonania przyłącza dotowane było zarówno przez Gminę Lędziny, jak i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez firmę PGK Partner sp. z o.o.

Rusza remont ulicy Paderewskiego
2016-02-17

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji przebudowy ul. Paderewskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1, rozpoczęto prace polegające na wycince drzew i demontażu części ogrodzenia.

Konsultacje społeczne
2016-02-16

W dniach od 16 do 23 lutego na terenie miasta Lędziny prowadzone będą konsultacje społeczne w sprawie określenia zasad sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność Gminy Lędziny.

Konkurs na prace „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
2016-02-15

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość".

Impreza metalowa w Lędzinach
2016-02-12

20 lutego (sobota) o godzinie 17.00 w budynku Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej I Turystyki odbędzie się Metal Fest. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Zespoły zagrają w kawiarni "DB" mieszczącej sie na czwartym piętrze budynku.

Informacja o zmianach w przepisach podatkowych
2016-02-12

Drodzy podatnicy 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 613 ze zm.) informujemy, iż od  1 stycznia 2016 roku  decyzje podatkowe dla współmałżonków wysyłane będą  oddzielnie dla każdego z nich.

Zobowiązanie podatkowe wynikające z tych decyzji  jest jedno (wspólne) i należy je uregulować jeden raz.

Konsultacje LPR
2016-02-12

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., rozpoczyna z dniem 12.02.2016 r. konsultacje dotyczące projektu uchwały:  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2015-2020

Wysyłka deklaracji PIT-8C z PGK „PARTNER” sp. z o.o.
2016-02-12

Mieszkańcy, którzy otrzymali dofinansowanie z NFOŚiGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) do przyłącza budynku do kanalizacji sanitarnej otrzymają deklarację PIT-8C

Są środki na rozbudowę Paderewskiego
2016-02-11

Gmina Lędziny otrzyma środki ze „Schetynówek” na gruntowną przebudowę i modernizacje ul. Paderewskiego.

Zaproszenie na posiedzenie połączonych komisji
2016-02-11

Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska zaprasza na posiedzenie połączonych Komisji, które odbędzie się w dniu 15.02.2016 roku, o godzinie 16:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lędziny.

 

Komunikat komendanta straży miejskiej
2016-02-10

W dniu 12.02.2016 roku,  w godzinach 17.00 –1.00, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lędzinach wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu przeprowadzą na terenie miasta Lędziny działania pod kryptonimem “ Bezpieczne Ferie".

Zaproszenie na koncert
2016-02-10

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach zaprasza serdecznie na Koncert Kwintetu Instrumentów Dętych  „Quintesencja”.

Zaproszenie na spotkanie autorskie Jana Mazurkiewicza
2016-02-10

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach zaprasza serdecznie na spotkanie autorskie Jana Mazurkiewicza: „Poeci i pisarze niepokorni".

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym
2016-02-09

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VII Powiatowym Wielkanocnym Konkursie Plastycznym: "Tradycje śląskie wczoraj i dziś" - śląskie kroszonki - kartka wielkanocna.

Turniej szachowy w Bojszowach
2016-02-09

W dniu 5 luty 2016 w Bojszowach odbył się III turniej Miedzygminnej Ligi Szachowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, tym razem o Puchar Wójta Gminy Bojszowy.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
2016-02-08

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta w Lędzinach przypomina:

Terminy posiedzeń komisji stałych w lutym
2016-02-08

Urząd Miasta zaprasza na posiedzenia komisji stałych i sesję Rady Miasta.

Program „Rodzina 500 plus"
2016-02-08

„Rodzina 500 plus" to rządowy program, który zakłada, że każda rodzina otrzyma miesięcznie nieopodatkowane 500 złotych na drugie i kolejne dziecko.  Możliwe jest też otrzymanie świadczenia 500 złotych miesięcznie na pierwsze dziecko, jednak warunkiem koniecznym będzie spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego.

Znaleziono psa
2016-02-07

W dniu 31.01 2016 roku na ul. Lędzińskiej w Lędzinach znaleziony został pies.

Pilnie poszukiwany jest jego właściciel!

Patronat Politechniki Śląskiej nad PZS w Lędzinach
2016-02-07

2 lutego 2016 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyły się uroczystości związane z objęciem patronatu przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach nad klasami Technikum im. Anielina Fabery. 

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach
2016-02-04

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że na terenie województwa śląskiego prowadzone są reprezentacyjne badania ankietowe.

Informacja Miejskiego Ośrodka  Kultury
2016-02-04

W związku z licznymi zapytaniami rodziców o możliwość uczestnictwa dzieci 6-letnich w feriach organizowanych przez MOK Lędziny informujemy:

 

 

 

Ferie na Goławcu
2016-02-03

Oto program ferii na Goławcu zaproponowany przez Miejski Ośrodek Kultury.

Marcin Majer pełnomocnikiem ds. młodzieży
2016-02-03

Lędziny mają pełnomocnika do spraw młodzieży. Na mocy uchwały przyjętej na sesji rady miasta 28 stycznia został nim Marcin Majer.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym
2016-02-02

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach ogłasza konkurs fotograficzny "Zima w obiektywie 2016". Prace składać można do 4 marca 2016 roku.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
2016-02-02

Dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są na rok szkolny 2016/2017 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego  na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2016
2016-02-01

Dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zostały przyznane następującym podmiotom:

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij