• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach

28 października 2021

Celem strategicznym Zespołu jest kształtowanie lokalnej polityki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc, podejmowanie działań na rzecz ochrony praw człowieka, równego traktowania poszanowania jego praw i wolności oraz budowanie, integrowanie i koordynowanie lokalnego systemu wsparcia dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i zwiększania efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w mieście Lędziny.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov