• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

29 sierpnia 2013

Przypominamy, że od 2 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014.

 

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe, które zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej nie może przekroczyć 456,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wniosek wraz z potwierdzonymi załącznikami należy złożyć w Referacie Edukacji…(I piętro, pokój 109) codziennie w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 16 września 2013r.

Wnioski bez wymaganych załączników oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov