• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zawiadomienie o sesji Rady Miasta

1 kwietnia 2009
Uprzejmie informujemy, iż XLIV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI  odbędzie się 2 kwietnia 2009r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

4. Zakończenie.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov