• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zawiadomienie o dyżurach radnych miasta Lędziny IX kadencji

5 czerwca 2024

Z A W I A D O M I E N I E

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA LĘDZINY IX KADENCJI ZAWIADAMIA,

O DYŻURACH RADNYCH MIASTA LĘDZINY IX KADENCJI

w okręgach wyborczych

Harmonogram dyżurów radnych:
dyżury będą odbywać się w następujących placówkach:


• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki, ul. Paderewskiego 5
radni: Ireneusz Kokosiński, Mariusz Prasak w dniu 10 czerwca 2024 r. od godz. 16.00 do 17.00
radny Paweł Wanot w dniu 11 czerwca 2024 r. od godz. 16.00 do 17.00

 

• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka, ul. Hołdunowska 72
radni: Bogdan Radoń, Anna Adamczyk, Grzegorz Berger w dniu w dniu 10 czerwca 2024 r. od godz. 17.00 do 18.00

 

• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Ch. Ruberga, ul. Hołdunowska 13
radni: Rafał Czarnuch, Bogdan Kupczyk, Monika Mazgaj, Agnieszka Czerniak, Edward Urbańczyk w dniu w dniu 13 czerwca 2024 r.
od godz. 16.00 do 17.00

 

• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary, ul. Goławiecka 36
radna Maria Głos w dniu w dniu 11 czerwca 2024 r. od godz. 17.00 do 18.00

 

• Powiatowy Zespół Szkół, ul. Pokoju 4
radni: Grzegorz Kiełtyka, Jerzy Trojnar, Bogusław Noras w dniu w dniu 13 czerwca 2024 r. od godz. 16.00 do 17.00

 

• Domu Pszczelarza w Górkach, ul. Lipowa 61
radna Maria Głos w dniu w dniu 10 czerwca 2024 r. od godz. 17.00 do 18.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW MIASTA LĘDZINY DO UDZIAŁU W DYŻURACH

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov