• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zaproszenie

5 listopada 2015

Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza na spotkanie poświęcone aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lędziny.

Jest to dokument wyznaczający cele i kierunki kompleksowej odnowy na płaszczyznach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej obszarów miejskich, wyznaczonych do objęcia procesem rewitalizacji. Kompleksowość działań rewitalizacyjnych ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych dzielnic miejskich, terenów poprzemysłowych, powojskowych czy blokowisk.

 

Spotkanie odbędzie się 10.11.2015 r. o godz. 15.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny.

 

Państwa głos ma wpływ na określenie kierunków działań w obszarze rewitalizacji, zgodnych z Państwa oczekiwaniami i potrzebami.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov