• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XXI SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

22 listopada 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2019r., o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XXI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


  2. Przyjęcie porządku obrad.


  3. Przyjęcie protokołu z XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 15.10.2019 r.


  4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta w dniu 29.10.2019 r.


  5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


  6. Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Lędziny w latach 2018 –2019.


  7. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnym nr 1 im . Karola Miarki w Lędzinach poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znajdujących w Lędzinach przy ul. Pokoju 29;

b)      zmiany "Uchwały nr IV/23/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Lędziny";

c)      wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Lędziny zarządzania częścią drogi powiatowej ulicy Pokoju w Lędzinach;

d)     Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lędziny;

e)      uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń Kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2019-2024 dla RPWIK SA w Tychach;

f)       zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2019 rok;

8. Interpelacje i zapytania radnych.


9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


10. Komunikaty i informacje.


11. Zakończenie.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov