• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Dobry start 300+ - przyjmowanie wniosków rozpoczęte

1 lipca 2020

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) przyjmowane są:


• od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za
pomocą systemu teleinformatycznego:


1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Portal Informacyjno- Usługowy emp@tia - https://empatia.mpips.gov.pl/);

2) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

3) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

• od dnia 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w pokoju nr 3

 


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start na okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane są do dnia 30 listopada 2020 r.


Ponadto tutejszy dział informuje, iż w miesiącu lipcu 2020 r. w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) przyjmowane są WYŁĄCZNIE wnioski składane drogą elektroniczną. Wnioski wniesione do tutejszego organu osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej w miesiącu lipcu br. nie mogą skutecznie wszcząć postępowania w powyższej sprawie.


Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 


W przypadku przyznania świadczenia tutejszy organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy adres poczty elektronicznej nie został wskazany, przedmiotową informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie tutejszego organu. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS Lędziny pod nr telefonu (32) 216-67-91 wewn.75

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov