• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Wykonanie naprawy nawierzchni wokół studni kanalizacyjnej i przełomu na skrzyżowaniu ul. Hołdunowskiej z ul. Murckowską w Lędzinach

5 sierpnia 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu infomuje, że w terminie od 06.08.2021 r. do 07.08.2021 r. na skrzyżowaniu ulic Hołdunowskiej i Murckowskiej w Lędzinach będzie wykonywana naprawa nawierzchni wokół studni kanalizacyjnej.

 

Wykonanie w.w. naprawy zostało zlecone fimie wykonującej zadanie pn.:"Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"".

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov