• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Wsparcie finansowe gminy dla działalności sportowej na terenie Lędzin

25 stycznia 2023

Stowarzyszenia sportowe, które pracują z lędzińskimi dziećmi i młodzieżą mogą się ubiegać o finansowe wsparcie swojej działalności. Wnioski w sprawie dofinansowania można składać do Burmistrza Miasta Lędziny. We wniosku należy określić jakie działania skierowane do dzieci i młodzieży w ciągu całego roku 2023 stowarzyszenie chce zrealizować oraz podać kwotę dotacji, która pomoże te zajęcia zorganizować.

Klub Tenisa Stołowego „Lędziny” jako pierwszy w tym roku otrzymał około 17 000 zł na swoją działalność.


 

 

Środki na to wsparcie lędzińskich stowarzyszeń sportowych pochodzą z tzw. „alkoholówki”, czyli opłat wnoszonych do gminnej kasy za sprzedaż napojów alkoholowych. Pomysł aktywizacji lędzińskich dzieci i młodzieży poprzez tworzenie dla nich alternatywnych form spędzania wolnego czasu podoba się rodzicom i jest akceptowany przez lędzińskich radnych, co w przypadku lędzińskiego samorządu nie jest zjawiskiem codziennym.

 

Warto dodać, że władzom Lędzin zależy na wspieraniu aktywności sportowej mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży. Jednak możliwości wsparcia i jego wielkość są uzależnione od sytuacji finansowej gminy. Pomimo tego, że miasto nie musi tego robić, ponieważ nie jest to jego obligatoryjne zadanie, to jednak wspiera finansowo stowarzyszenia.

 

Na początku 2022 roku 8 stowarzyszeń sportowych otrzymało dotacje o łącznej wartości 220 000 zł. Największym beneficjentem tych środków był klub piłkarski MKS „Lędziny”, który otrzymał 140 000 zł. Pod koniec roku z oszczędności budżetowych skorzystały również lędzińskie kluby, które otrzymały łącznie dodatkowo 30 000 zł. Ponownie najwięcej, bo 11 000 zł, otrzymał MKS „Lędziny”, dla którego jubileuszowy rok 2022 był szczególnie udany finansowo.

 

W obchodach 90-lecia lędzińskiej piłki nożnej uczestniczyła przewodnicząca Rady Miasta Maria Głos i Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel, która poinformowała uczestników uroczystości, że w roku 2022 na prowadzenie działalności oraz rozwój infrastruktury klubu miasto przeznaczyło 365 000 zł. Dziękując za tę współpracę Wiceprezes PZPN Henryk Kula stwierdził, że bez wsparcia samorządów działalność klubów sportowych byłaby niemożliwa.

 

Lędzińskie stowarzyszenia chętnie korzystają z nowej formy wsparcia zaoferowanej przez władze Lędzin. Kolejne kluby składają wnioski o dofinansowanie swojej działalności ukierunkowanej na dzieci i młodzież. Wnioski są rozpatrywane szybko i sprawnie. Jako pierwszy przekonał się o tym Klub Tenisa Stołowego „Lędziny”, który na pracę z dziećmi i młodzieżą otrzymał około 17 000 zł. Jest to kwota wyższa niż w zeszłym roku.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov