• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Usuwanie w 2023 r. azbestu zeskładowanego na posesji

23 stycznia 2023

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie w 2023 r. odpadów zawierających azbest, zeskładowanych na posesjach zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

Więcej informacji i wnioski: https://www.powiatbl.pl/aktualnosci/index/Usuwanie-w-2023-r.-azbestu-zeskladowanego-na-posesji/idn:532

 

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie w 2023 r. odpadów zawierających azbest, zeskładowanych na posesjach zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Jeżeli jesteś Właścicielem/Zarządcą nieruchomości na której są zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bezpłatny odbiór tych odpadów.

Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych zwane dalej „Zasady odbioru …” zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwałą Nr 51/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. zmienioną uchwałą Nr 375/20 z dnia 13 marca 2020 r.

WARUNKI BEZPŁATNEGO ODBIORU „AZBESTU” w 2023 r.

  • złożenie wniosku
  • spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady odbioru …”.

Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu w terminie od 23 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Powiatu rozpatrzy złożone wnioski, a następnie na zlecenie powiatu uprawniona firma dokona odbioru zeskładowanych odpadów zawierających azbest z posesji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbioru zeskładowanego „azbestu” oraz składania wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, nr tel. (32) 226 91 64 oraz na stronie internetowej powiatu pod adresem: https://www.powiatbl.pl/dla-mieszkanca/azbest.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov