• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Trwają prace remontowe w Przychodni Rejonowej nr 1 w Lędzinach

15 marca 2023

 

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach rozpoczął remont Przychodni Nr 1 przy ul. Fredry 17 w części dla dorosłych w ramach poprawy dostępności do usług medycznych dla osób szczególnymi potrzebami. Prace remontowe obejmować będą remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę wejść głównych ,remont sanitariatów z adaptacją dla osób niepełnosprawnych, remont poczekalni i rejestracji tak aby ułatwić poruszanie i komunikację osób niewidzących ,niedosłyszących lub otyłych i poruszających się na wózkach inwalidzkich Remont obejmie również gabinety lekarskie i zabiegowe . Wszystkie pomieszczenia wyposażenie zostaną w system klimatyzacji i nowe oświetlenie . Oprócz prac budowlanych dla osób ze szczególnymi potrzebami zakupiono nowy sprzęt medyczny i pomocniczy taki jak : stoły zabiegowe ,fotele medyczne, krzesła ,kozetki z elektryczną regulacją wysokości dla osób otyłych, urządzenie do rozpoznawania i czytania tekstu dla osób niedowidzących lub niewidomych. W przychodni zostaną zamontowane tablice tyflograficzne z tekstem brailowskim ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym oraz pętle     indukcyjne dla osób niedosłyszących . Ponadto personel przychodni lekarze pielęgniarki, położna oraz rejestratorki brały udział w cyklu szkoleń dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych, sposobów komunikowania się z osobami niedosłyszącymi lub niewidomymi.         .

Na powyższe działania MZOZ uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia dzięki udziału w konkursie Dostępność Plus dla Zdrowia . Złożony wniosek w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój został wybrany do dofinansowania w pełnej wysokości tj. 720 tysięcy złotych. Całkowity koszt działań remontowych,budowlanych i szkoleniowych wyniesie ok. 1mln 100 tysięcy złotych. Różnicę w dofinansowaniu MZOZ poniesie we własnym zakresie . Zakończenie realizacji prac remontowych jak i całego projektu nastąpi 30.06.2023 roku.

W związku z trwającym remontem w Przychodni nr 1 w Lędzinach informujemy, że poradnia diabetologiczna, poradnia stomatologiczna i poradnia ginekologiczna działają bez zmian. Za utrudnienia związane z remontem Dyrekcja MZOZ Przeprasza.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov