• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Trwa nabór do Rządowego Programu KLUB edycja 2021 – wnioski można składać do 15 marca

1 marca 2021

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło nabór wniosków do Rządowego Programu Klub w 2021 r. – czyli wsparcia dla małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Przewidziana kwota przeznaczona na realizację programu to aż 40 mln zł. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy przesyłać za pomocą specjalnego systemu do 15 marca 2021 r.

Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Kwota dofinansowania wynosi:
– 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
– 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

 

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu.

 

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov