• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny Marzec 2023

1 marca 2023

Komisja Gospodarki Miejskiej w dniu 22.03.2023 r. o godz. 14:30 (środa)

Tematy wiodące komisji:


1. Sprawozdanie z realizacji zadań obrony cywilnej realizowanych przez Urząd Miasta Lędziny w 2022 r.


2. Sprawozdanie z realizacji zadań przeciwdziałania narkomanii za 2022 r.


3. Sprawozdanie z realizacji działalności placówek handlu detalicznego i lokali gastronomicznych usytuowanych na terenie Miasta Lędziny za rok 2022.


4. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2022 rok z Programu przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


5. Sprawy bieżące

 


Komisja Budżetu i Samorządności w dniu 23.03.2023 r. o godz. 14:00 (czwartek)

Tematy wiodące komisji:


1. Sprawy bieżące.

 


Komisja Rewizyjna w dniu 27.03.2023 r. o godz. 14:45 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji:


1. Przedstawienie zestawienia inwestycji wykonanych przez RPWiK w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej za 2022 r.


2. Bieżąca analiza zamówień i zleceń oraz kontrola i terminowość postępowań o zamówienia publiczne na wszystkie zadania w ramach uchwalonego budżetu na rok 2023 rok”


3. Przedstawienie informacji o bieżącym utrzymaniu budynku przy ul. Lędzińskiej 14


4. Kontrola dokumentacji związanej z problemami przedstawionymi w przegłosowanych wnioskach.


5. Kontrola wydatkowania środków na pomoc finansową, materialną dla uchodźców z Ukrainy za 2022 rok.


6. Sprawy bieżące.

 


Sesja Rady Miasta w dniu 30.03.2023 r. o godz. 14:30 (czwartek)

Tematy wiodące Sesji:


• Informacja na temat zimowego utrzymania czystości dróg i chodników na terenie miasta.


• Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov