• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny - LUTY 2023

31 stycznia 2023

Komisja Gospodarki Miejskiej w dniu 15.02.2023 r. o godz. 14:30 (środa)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Informacja na temat stopnia przygotowania inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, budownictwa mieszkaniowego, kanalizacji i wodociągów w ramach budżetu na 2023 r.
 2. Sprawy bieżące.

 

Komisja Budżetu i Samorządności w dniu 16.02.2023 r. o godz. 14:00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Informacja na temat rozliczenia środków gminnych przekazanych dla ORS „Centrum”
 2. Sprawy bieżące

 

Komisja Rewizyjna w dniu 20.02.2023 r. o godz. 14:45 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Przedstawienie informacji przez spółkę ”Partner” w sprawie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu miasta za XI i XII 2022 r.
 2. Przedstawienie informacji przez Spółkę „Partner” o inwestycjach wodno – kanalizacyjnych prowadzonych w 2022 r. na terenie gminy Lędziny.
 3. Kontrola zadań zleconych przez Radę Miasta na podstawie przegłosowanych wniosków.
 4. Bieżąca analiza zamówień i zleceń oraz kontrola i terminowość postępowań o zamówienia publiczne na wszystkie zadania w ramach uchwalonego budżetu na 2023 rok”
 5. Sprawozdanie z przekazanych środków finansowych na realizację zadań przez kluby i stowarzyszenia: KSB, Orka, MKS i itd.
 6. Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta w dniu 23.02.2023 r. o godz. 14:30 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Analiza gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lędziny.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
 4. Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov