• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny KWIECIEŃ 2023

17 kwietnia 2023

Komisja Gospodarki Miejskiej19 KWIECIEŃ 2023 r.,godz.14:30 (środa)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Informacje na temat Akcja Zima 2022/2023.
 2. Stan dróg w Mieście po okresie zimowym oraz proponowany zakres prac remontowych w poszczególnych dzielnicach.
 3. Realizacja wniosków komisji za I kwartał roku 2023.
 4. Sprawy bieżące.

 

Komisja Budżetu i Samorządności –20 KWIECIEŃ 2023 r. godz. 14.00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Omówienie rocznych sprawozdań z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodek Kultury.
 2. Realizacja wniosków komisji za I kwartał roku 2023.
 3. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna24 KWIECIEŃ 2023 r., godz. 14:45 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Miasta
 2. Kontrola dokumentacji związanej z problemami przedstawionymi w przegłosowanych wnioskach.
 3. Bieżąca analiza zamówień i zleceń oraz kontrola i terminowość postępowań o zamówienia publiczne na wszystkie zadania w ramach uchwalonego budżetu na rok 2023 rok”
 4. Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta27 KWIECIEŃ 2023 rok, godz. 14:30 (czwartek)

 

Tematy wiodące:

 1. Działalność miejskich instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna.
 2. Informacja o działalności organizacji Pożytku Publicznego.
 3. Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov