• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny CZERWIEC 2024

31 maja 2024

Komisja Rewizyjna w dniu 17.06.2024 r. o godz. 15:00 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji:

 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2024r.
 • Analiza rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego w zakresie podjętych uchwał za I półrocze 2024 roku.
 • Kontrola sytuacji finansowej, budżetu, wydatków oraz realizacji zadań w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, Miejskim Przedszkolu nr 3, Miejskim Żłobku.

 

Komisja Gospodarki Miejskiej w dniu 11.06.2024 r. o godz. 15:00 (wtorek)

 

Tematy wiodące komisji:

 • Przedstawienie informacji o stanie infrastruktury powiatowej na terenie Gminy Lędziny.
 • Sprawy bieżące.

 

Komisja Budżetu w dniu 19.06.2024 r. o godz. 15:00 (środa)

 

Tematy wiodące komisji:

 • Sprawy bieżące.

 

Komisja Spraw Społecznych w dniu 20.06.2024 r. o godz. 15:00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji

 • Wakacje w naszym mieście – przygotowanie obiektów rekreacyjno – sportowych do

sezonu- MOK, MKS, MBP, ORS Centrum oraz podmiotów uczestniczących w zadaniu:

Komenda Powiatowa Policji, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska.

 • Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta w dniu 24.06.2024 r. o godz. 15:00 (poniedziałek)

Tematy wiodące Sesji:

 • Raport o stanie gminy za 2023 rok oraz udzielenie votum zaufania dla Burmistrza Miasta.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta
 • Informacja na temat stanu bezpieczeństwa Publicznego w Lędzinach oraz przygotowania służb ratowniczych do wakacji 2024 pod względem bezpieczeństwa i przedstawienie wniosków stąd wynikających.
 • Sprawy bieżące.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov