• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Komisji Stałych IX/2019

5 września 2019

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu WRZESIEŃ 2019 roku:

Posiedzenie stałych Komisji Połączonych – 18 wrzesień 2019 r., godz. 15:00 (środa)

Tematy wiodące komisji: Omówienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. Podsumowanie letniego wypoczynku w naszym mieście.

Analiza działalności w zakresie gospodarki odpadami – „Ekorec” Sp .z o.o., Master Odpady i Energia Sp. z o.o..

Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna – 23 wrzesień 2019 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: Kontrola realizacji zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach.

Kontrola wydanych środków przez Urząd Miasta Lędziny na obsługę prawna od 2015 roku.

Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta – 26 wrzesień 2019 rok, godz. 15:00 (czwartek)

Tematy wiodące: Analiza działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov