• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY!!!

19 maja 2022

SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY!!!

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dniem 31 maja 2022 roku upływa termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.


Opłatę należy wnieść gotówką w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny:
37 1050 1214 1000 0024 1111 9130.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov