• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Szanowni Mieszkańcy!

19 czerwca 2023

Po raz kolejny jestem zmuszona sprostować żenujące kłamstwa zamieszczone w „gazecie” kojarzonej z radnym powiatowym Markiem Spyrą. Tym razem większość kłamstw została przez redakcję włożona w usta Marcina Majera - potencjalnego kandydata na Burmistrza Miasta Lędziny. 

Wykazał się on albo kompletną niewiedzą, albo skrajnym cynizmem, które nie przystają kandydatowi na tak zaszczytne stanowisko. Po oderwanych od rzeczywistości opiniach i bezpodstawnych sugestiach, nastąpił festiwal oczywistych kłamstw. Sam autor tego paszkwilu napisał, że spotka się on zapewne z ripostą. Doskonale przecież wie jakie oszczerstwa  rzucił w przestrzeń publiczną. Zgodnie z oczekiwaniami kłamców – moja odpowiedź.

 

Kłamstwo 1 – budynek przy ulicy stadionowej nie jest własnością MKS Lędziny jak twierdzi Marcin Majer, ale jest budynkiem gminnym. Stowarzyszeniu MKS Lędziny udostępniana jest bezpłatnie  część pomieszczeń, między innymi niezbędnych do gry w IV lidze.

 

Decyzja o przeznaczeniu  budynku gminnego przy ul. Stadionowej 1 na zadania wychowawczo-opiekuńcze zapadła w roku 2010 – za kadencji burmistrza Wiesława Stambrowskiego. Inwestycja zakończona w roku 2014 polegała na adaptacji części pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola z nr 1 w Lędzinach. Kosztowała ona 4,3 mln i całość tych środków pochodziła z budżetu gminy.

 

Władze miejskie dbając o potrzeby wychowawczo-opiekuńcze najmłodszych Lędzinian konsekwentnie zagospodarowują kolejne piętra budynku - zgodnie z jego docelowym przeznaczeniem. W roku 2019 pozyskały 0,7 mln zł z programu „Maluch +” 2019 na utworzenie dodatkowych dwóch oddziałów w istniejącym już Miejskim Żłobku. Gmina dołożyła 0,18 mln zł i powstały miejsca żłobkowe przy ul. Stadionowej 1.

 

W roku 2023 pozyskaliśmy jako Gmina dofinansowanie w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 w wysokości 1,3 mln złotych na adaptację kolejnych pomieszczeń. Inwestycja pozwoli stworzyć dodatkowo 32 miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Po realizacji zadania Gmina Lędziny otrzyma dodatkowo dofinansowanie do tych miejsc przez okres 3 lat funkcjonowania programu w łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 0,96 mln zł. Na dzień dzisiejszy Rada Miasta Lędziny kierowana przez Marię Głos nie przyjęła tych pieniędzy i odrzuciła rządowe wsparcie dla najmłodszych,

 

 

Kłamstwo 2 – miasto nie chce wyrzucić MKS Lędziny do kontenerów jak twierdzi Marcin Majer, ale chce rozbudować budynek przy ul. Stadionowej o szatnię z sanitariatami dla klubu oraz zakupić niezbędne wyposażenie, tak aby spełniał on wymogi IV ligi. Ta propozycja burmistrz Krystyny Wróbel, uzyskała akceptację obecnych na sesji Rady Miasta członków zarządu MKS Lędziny – Kazimierza Rozmysłowskiego i Mariusza Luberdy. Zadanie rozbudowy zostało ujęte w budżecie miasta i w konsekwencji przyjęte 30 maja br. przez większość miejskich radnych.

 

W tym miejscu rodzi się pytanie kto tak naprawdę zarządza w MKS Lędziny? Czy jest to wybrany legalnie zarząd, czy politykierska, nieformalna grupa powiązana z radnym powiatowym Markiem Spyrą? Oszczerstwa podawane w mediach z nim kojarzonymi oraz zaangażowanie Marka Spyry w działanie wymierzone w ważnego sponsora strategicznego klubu, jakim jest Gmina, świadczą o tym, że klub stoi na rozdrożu. Czy jego celem jest działalność sportowa czy polityczna? Uważam, że Zarząd klubu powinien jednoznaczne na to pytanie odpowiedzieć mieszkańcom Lędzin.

 

Przy okazji warto dodać, że członkowie zarządu MKS Lędziny – Kazimierz Rozmysłowski i Mariusz Luberda nie byli przeciwni, aby klub poszedł „na swoje” do nowoczesnego obiektu biurowo-szatniowego, które funkcjonują przy wielu stadionach i „Orlikach”.

 

Kłamstwo 3 – Marcin Majer kłamie twierdząc, że adaptacja kolejnych pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej na żłobek to inwestycja o podobnej skali, co utworzenie tam oddziałów Przedszkola nr 1. Sugeruje tym samym, że inwestycja będzie gminę kosztowała około 4,3 mln zł. Prawda jest taka, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu – 1,3 mln zł na tę inwestycję nie wydamy ani złotówki. O ile oczywiście Rada Miasta Lędziny kierowana przez Marię Głos zechce te pieniądze przyjąć. Jak na razie Maria Głos, Edward Urbańczyk i Sebastian Zimnal tych pieniędzy nie chcą i odrzucają pozyskane zewnętrzne dofinansowanie. Czy w podzięce za to aspołeczne zachowanie, razem z Marcinem Majerem kłamią w gazecie kojarzonej z Markiem Spyrą?

 

Kłamstwo 4 – Marcin Majer kłamie sugerując, że nie da się zaadoptować pomieszczeń przy ul. Stadionowej na spełniające odpowiednie warunki pomieszczenia żłobkowe. Prawda jest taka, że pomieszczenia żłobkowe już tam istnieją. Pragnę też uspokoić wszystkich mieszkańców korzystających z tego obiektu. Jest on w pełni przyjazny dla dzieci i spełnia wszystkie przepisy bezpieczeństwa przewidziane prawem. A na potrzeby dzieci i ich opiekunów w obiekcie funkcjonują dwie windy.

 

 

Moim zdaniem sugestie lędzińskiego radnego powiatowego Marcina Majera są perfidną próbą podważenia zaufania mieszkańców Lędzin do lędzińskich instytucji. W tym miejscu jestem zmuszona uzupełnić informacje, o których Marcin Majer zapomniał. A mianowicie, wychwalany przez niego żłobek w Bieruniu, jest prowadzony przez rodzinę jego politycznego kompaniona Marka Spyry. Czyżby więc podkopując zaufanie do Miejskiego Żłobka w Lędzinach chciał napędzić klientów do prywatnego biznesu jego znajomych prowadzonego w Bieruniu? Czy jest to działanie godne lędzińskiego radnego powiatowego i kandydata na Burmistrza Miasta Lędziny?

 

Kłamstwo 5 – Marcin Majer kłamie twierdząc, że budynek Starej Poczty na Górkach to kompletna ruina i nadaje się do rozbiórki. Zdania tego nie potwierdzają ani lędzińscy pszczelarze, którzy mają tam swoją siedzibę ani mieszkańcy Górek.

 

Marcin Majer kłamie twierdząc, że jako burmistrz zamiatam problem tego budynku pod dywan i nic z nim nie robię. Opracowany został projekt dostosowania tego obiektu na potrzeby pomieszczeń żłobkowych, tak jak obiecałam to mieszkańcom nie tylko ja, ale również Maria Głos. Rada Miasta Lędziny kierowana przez Marię Głos projekt ten odrzuciła i uniemożliwiła mi pozyskanie środków na jego realizację.

 

Marcin Majer wielokrotnie chwalił się świetną współpracą z radną Marią Głos. Na czym polega ta współpraca? Maria Głos konsekwentnie głosuje przeciwko budżetom Miasta Lędziny na kolejne lata. Głosuje więc przeciwko inwestycjom na Górkach i Goławcu. Wtedy do akcji wkracza Marcin Majer ze skargami, że na Górkach i Goławcu nic się nie dzieje. Czy mieszkańcy kupią tę formę współpracy?

 

Podsumowując. Uważam, że politykierskie gierki Marcina Majera są skrajnie nieodpowiedzialne. Szkodzą zarówno lędzińskiemu sportowi jak i Gminie Lędziny.

 

Czy zdanie legalnie wybranego Zarządu MKS Lędziny nie ma żadnego znaczenia, a ważniejsze są kłamstwa politykierskiej, samozwańczej grupy „działaczy sportowych, powiązanej z radnym powiatowym Markiem Spyrą? Dlaczego pod przykrywką sportu ci „działacze sportowi” prowadzą kłamliwą kampanię polityczną? Dlaczego ci „działacze sportowi” ignorują  działania wymierzone w sponsora strategicznego klubu i bezpodstawnie atakują gminę Lędziny, bez wsparcia której klub można byłoby zamknąć na 4 spusty? Ostatnie obchody rocznicy lędzińskiej piłki pokazały, że to władze powiatowe grają w lędzińskim klubie pierwsze skrzypce. Skoro tak, to nic prostszego jak zmienić nazwę na „Powiatowy Klub Sportowy” i jako PKS Lędziny ruszyć na wyboiste drogi polskiej piłki nożnej.

 

Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Lędziny

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov