• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Szanowni Mieszkańcy,

15 listopada 2020

w związku z licznymi zapytaniami pragnę Państwa poinformować, że sytuacja finansowa naszego miasta jest trudna. Podobnie jak w większości samorządów w Polsce. Nie mogę się także zgodzić z nieprawdziwymi informacjami podawanymi w różnych mediach.

Dziś pojawia się kwestia emisji obligacji na kwotę 4,5 mln zł. Skąd ona się wzięła? Czy ze złego planowania? Jako burmistrz planuję inwestycje kilka lat wcześniej. Myślę o ich finansowaniu z pewnym marginesem bezpieczeństwa. Tak było również w przypadku rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1, która miała nastąpić po wybudowaniu Przedszkola nr 3.

Te inwestycje były powodem, że pierwotnie do remontu ul. Wygody i ul. Kontnego mieliśmy dołożyć powiatowi tylko 0,3 mln zł. W negocjacjach z powiatem podnosiłam jako argument sprawę czekających nas gigantycznych inwestycji w bazę oświatową. Nieroztropne decyzje władz powiatu spowodowały, że ostatecznie musieliśmy dołożyć1,6 mln zł. Czyli aż o ok. 1,3 mln zł więcej niż planowaliśmy.

Kolejne ok. 3,5 mln zł, którego dziś brakuje, miało pochodzić ze sprzedaży działek przy kolejce. Rada Miasta w przyjętej uchwale budżetowej na rok 2019 zgodziła się na jej sprzedaż, ale później zgodę swoją wycofała. Radni mieli oczywiście prawo podjąć taką decyzję. W ten sposób otrzymujemy brakującą kwotę 4,8 mln zł. Ale to już historia. Dziś musimy uczynić wszystko, aby na wcześniejszych decyzjach samorządowców nie ucierpieli mieszkańcy Lędzin.

Pragnę Państwu także przypomnieć, że w roku 2014 r., gdy obejmowałam stanowisko burmistrza, zadłużenie Lędzin  wynosiło ok. 20,4 mln zł. Na koniec 2018 r. zadłużenie zostało zmniejszone do kwoty ok. 13,3 mln zł. W mojej poprzedniej kadencji spłaciliśmy więc ok. 7,1 mln zł. Było to możliwe głównie dzięki sprzedaży działek. Był to czas spłaty zadłużenia i przygotowywania gminy do gigantycznych inwestycji zaplanowanych na kolejne lata.

W latach 2019 – 2020 zmniejszyły się dochody ze sprzedaży miejskich gruntów. W związku z tym, aby kontynuować spłacanie zadłużenia pozostałego po moim poprzedniku zaszła konieczność emisji obligacji. Dzięki temu mogliśmy spłacić kolejne ok. 6 mln zł i wykonać inwestycje o wartości około 30 mln zł. Realizujemy ambitny program inwestycji – w tym rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 za ponad 10 mln zł.

16 listopada br. (w poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się Sesja Nadzwyczajna, na której Rada Miasta podejmie decyzję kluczową dla rozwoju Lędzin. Decyzję o wyrażeniu – bądź niewyrażeniu– zgody na zaproponowaną przeze mnie emisję obligacji w wysokości 4,5 mln zł.

Decyzja ta będzie miała wpływ nie tylko na to, czy będą środki na wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w grudniu tego roku, ale także na kształt budżetu na rok 2021.

Z czego wynika obecna sytuacja finansowa gminy? Z powodu obniżonych dochodów do budżetu spowodowanych pandemią. Zaszła konieczność finansowania wydatków gminy z wykorzystaniem linii kredytowej. Rada Miasta zaakceptowała mój wniosek i wyraziła zgodę na zaciągnięcie linii kredytowej z limitem 5,5 mln zł i z obowiązkiem jej spłaty do 31 grudnia 2020 r. Zarówno radni jak i dyrektorzy jednostek organizacyjnych byli na bieżąco informowani o sytuacji finansowej gminy.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Skarbnika Miasta można stwierdzić, że w grudniu tego roku, zabraknie środków na spłatę wymagalnych należności i terminowe wypłacenie pensji pracownikom. Nie będzie już możliwości skorzystania z linii kredytowej, którą trzeba będzie w grudniu spłacić , aby ustrzec gminę przed zapłatą karnych odsetek w wysokości ok. 0,6 mln zł.

Szanowni Państwo, nie uchylam się od odpowiedzialności za finanse naszej gminy. Uważam także, że zamiast szukać winnych, powinno się szukać rozwiązania problemu. I takie racjonalne rozwiązanie problemu opracowaliśmy. Proponujemy spłacenie linii kredytowej poprzez emisję obligacji w wysokości 4,5 mln zł. Emisja obligacji nie zwiększy więc zadłużenia gminy, ale zmieni tylko jego formę na bezpieczniejszą z punktu widzenia finansów publicznych. Mówiąc w sposób uproszczony kredyt zostanie zastąpiony obligacjami.

Pozytywna decyzja Rady Miasta umożliwi terminowe zapłacenie wymagalnych należności i wypłacenie pensji pracownikom w grudniu br. Pozwoli także na spokojną pracę nad trudnym budżetem na rok 2021.

Negatywna decyzja Rady Miasta uniemożliwi terminowe zapłacenie wszystkich wymagalnych należności i wypłacenie pensji pracownikom w grudniu br. Dalszą konsekwencją będzie konieczność dokonania drastycznych „cięć” wydatków na poziomie 4,5 mln zł w budżecie na 2021 r. A zgodnie z analizami Skarbnika Miasta, gmina w 2021 może utracić płynność finansową.

 

Szanowni Mieszkańcy,

sytuacja finansowa Lędzin na koniec tego roku i w latach następnych, zależy nie tylko od Burmistrza Miasta, ale także od Rady Miasta. Odpowiedzialnymi za finanse gminy są oba te organy. Burmistrz może wykonywać tylko te zadania, które uzyskują zgodę Rady. Stąd tak ważna będzie decyzja podjęta przez Radę Miasta 16 listopada br. Podobnie jak pracownicy jednostek organizacyjnych naszego miasta, mam nadzieję na pozytywną decyzję Rady Miasta, dotyczącą emisji obligacji.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov