• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Stypendia socjalne dla uczniów i słuchaczy

1 września 2009

Referat Edukacji UM w Lędzinach rozpoczął przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne na nowy rok szkolny 2009/2010. Mogą się o nie ubiegać młodzi mieszkańcy Lędzin będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

 

 


Formularze wniosków o przyznanie stypendium socjalnego można uzyskać w Referacie Edukacji  (ul. Lędzińska 47, tel. 0-32 21 66 511 wew. 50).
Wnioski przyjmowane będą do 15 września 2009r.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), która obecnie wynosi 351,00 zł netto.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov