• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

do osp w lędzinach trafiło nowe wyposażenie z funduszu sprawiedliwości

8 grudnia 2023

Do strażaków z lędzińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej trafił nowy sprzęt strażacki. Środki na zakup przyznane zostały w ramach umowy z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

 

W ramach przyznanych środków zakupiono:

6 szt. Ubranie specjalne Ballyclare Xenon PL 2.0 (3 cz.)

6 szt. Rękawice Holik Hunter PBI                  

6 szt. Buty strażackie HAIX FIRE FLASH 2.0

6 szt. Hełm Strażacki CALISIA VULCAN CV 102

 

Wysokość środków przekazanych przez Ministerstwo, to 49 498,02 zł. Zaś wkład własny Gminy, to 501,96 zł

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov