• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Seminarium na temat budowania systemu pomocy przeciw przemocy w rodzinie

21 marca 2016

W środę, 16 marca w salce na Placu Farskim odbyło się seminarium szkoleniowe pod nazwą „ Budowanie systemu pomocy, wsparcia, terapii dla osób i rodzin uwikłanych problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie”.

Konferencja została zorganizowana przez:
- Urząd Miasta Lędziny
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
- Fundacjka FASTYGA
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
- Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
-Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach.


Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęła Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel.

 

Wykład pt.: „Od przemocy do pomocy? FAS jako trauma prenatalna" wygłosiła dr n. med. Małgorzata Klecka. 

W trakcie konferencji Burmistrz Krystyna Wróbel oficjalnie wręczyła nagrodę i złożyła gratulacje zwyciężczyni konkursu na logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach - Zuzannie Nowak. 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov