• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Wydziały

Urząd Stanu Cywilnego, Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik: mgr Renata Ścierska
ul. Lędzińska 55, parter, pok. nr 06, 07
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 118, 124
e-mail: usc@ledziny.pl

 

Straż Miejska

Komendant: Jerzy Bajura
ul. Lędzińska 55 (parter pokój 09)

tel.: 600 279 573

(32) 216 65 11 do 13, wew.132

 

 

Wydziały Urzędu Miasta

 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Naczelnik: mgr Agnieszka Jałowiecka
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. 105.
tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 170, 120, 161, 125, 128, 136
e-mail: nieruchomosci@ledziny.pl

 

Wydział Budżetu

Naczelnik: mgr Beata Szczygieł
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 100
tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 142

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Naczelnik: mgr Magdalena Michalska
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 100
tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 144 (naczelnik), 116, 147, 148

 

Wydział Gospodarki Miejskiej

Naczelnik: mgr Jacek Saternus
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. 107 tel.(32) 216 65 11 do 13, wew.130, 177, 126
e-mail: infrastruktura@ledziny.pl

 

Wydział Komunalny

Naczelnik: mgr Monika Lorek
ul. Lędzińska 55, II piętro, pok. 201 tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 188, 199
e-mail: m.lorek@ledziny

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

Naczelnik: mgr Rafał Makosz
ul. Lędzińska 55, parter, pok. nr 06a
tel. (32) 216 65 11 do 13, wew.167
e-mail: organizacyjny@ledziny.pl

 

Wydział Spraw Społecznych

Naczelnik: mgr Iwona Gwóźdź 
ul. Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 109
tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 114, 153, 113
e-mail: oswiata@ledziny.pl

 

 

 

 

Referaty Urzędu Miasta

 

 

 

Referat ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

Kierownik: mgr Robert Sitko
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 104
tel.(32) 216 65 11 do 13 w.121
e-mail: informatyk@ledziny.pl

 

Referat Funduszy Zewnętrznych

Kierownik: mgr Łukasz Skwara
ul.Lędzińska 55
tel.(32) 216 65 11 do 13
e-mail: fundusze@ledziny.pl

 

 

Samodzielne stanowiska

 

 

Samodzielne Stanowisko ds.Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej

mgr Grzegorz Gorączko
ul. Lędzińska 55, II piętro, pok. nr 202a
tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 174
e-mail: zk@ledziny.pl

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Patrycja Wala
ul. Lędzińska 55, I piętro, pok.101
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 116
e-mail: um@ledziny.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego - audytor wewnętrzny

mgr Krzysztof Chmurkowski
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. 111
tel.(32) 216 65 11 do 13
e-mail: audytor@ledziny.pl

 

Kancelaria Niejawna

mgr Robert Sitko
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 104
tel.(32) 216 65 11 do 13 w.121
e-mail: um@ledziny.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

mgr Łukasz Skwara
ul.Lędzińska 55
tel.(32) 216 65 11 do 13
e-mail: bhp@ledziny.pl

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr inż. Paweł Lis
ul. Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 110
tel.(32) 216 65 11 do 13 w.175 
e-mail: iod@ledziny.pl

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov