• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

RADNI RADY MIASTA LĘDZINY NIE PODJĘLI UCHWAŁY ZWIĄZANEJ Z WPROWADZENIEM ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK. GMINA MOŻE STRACIĆ POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE.

26 maja 2023

W czwartek 25 maja 2023 r. odbyła się Sesja Rady Miasta Lędziny. Podczas posiedzenia radnym została przedstawiona propozycja Burmistrza Miasta Lędziny w zakresie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. Przedstawione zmiany wynikały między innymi z tego, że Gmina Lędziny pozyskała zewnętrzne środki na realizację programów, które należało wprowadzić do budżetu miasta.

Projekty zmian zawartych w uchwale to m.in.:

 

„Poznaj Polskę”

W ramach projektu dzieci ze szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4) brałyby udział w wycieczkach szkolnych. Zadanie miało zostać dofinansowane ze środków dotacji w wysokości 30 872,00 zł oraz wpłat rodziców w wysokości 7 788,00 zł (20%). Na chwilę obecną przez decyzję rady rodzice i opiekunowie dzieci będą musieli pokryć 100% kosztów zadania.

 

„Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022 – 2023”.

Zadanie realizowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Otrzymane środki zostałyby przeznaczone na dofinansowanie uczniom klasy trzeciej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach kosztów pobytu na „Zielonej Szkole”. Planowane zwiększenie ma wynosić 3 850,00 zł. Na chwilę obecną poprzez decyzję rady kwotę tą będą musieli pokryć rodzice.

 

„Maluch Plus” edycja 2022-2029

W ramach przyznanej dotacji planowana jest adaptacja dodatkowych pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach dla istniejącego żłobka miejskiego. Zadanie planowane jest w latach 2023 -2024. Kwota dotacji przyznana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Maluch Plus” edycja 2022-2029 wynosi 1 302 416,03 zł. Gmina nie będzie musiała ponosić dodatkowych kosztów. Całe zadanie zostałoby sfinansowane ze środków zewnętrznych. Na chwilę obecną poprzez decyzję rady miasta budynek nie zostanie zaadaptowany, a dzieci nie będą mogły skorzystać z nowych miejsc w żłobku.

 

„Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny”

Zadanie ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach oraz poprawę warunków pracy przez doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie. Koszty zadania byłyby pokryte z przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 272 743,75 zł (85%). Na chwilę obecną poprzez decyzję rady miasta nie będzie możliwe zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników.

 

Dodatkowo proponowane były zmiany w zakresie zwiększenia planu wydatków na obsługę fontanny na Placu Farskim, wykonanie ekspertyzy technicznej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy
ul. Hołdunowskiej 39 zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, czy zadanie „Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Stadionowej – dokumentacja” związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia kortów tenisowych.

 

W uchwale znalazły się także dodatkowe zmiany pozwalające na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych podlegających pod urząd m.in. opłata za oświetlenie uliczne, energię cieplną.

 

 

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2023 rok wraz z autopoprawką

ZA ZMIANAMI BYLI:

Dzierżak Bogusław, Ingram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Stolecka Bogumiła

PRZECIW ZMIANĄ BYLI:

Głos Maria, Handy Hubert, Kolny Karol, Kuczek Łukasz, Noras Bogusław, Ostrowska Elżbieta, Simonicz Szymon, Urbańczyk Edward, Wysocka Anna, Zimnal Sebastian

WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU:

Wanot Paweł

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov